Dopravní podnik hl. města Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost patří mezi nejvýznamnější provozovatele městské hromadné dopravy na území České republiky. 

GDPR ISMS PRINCE2® ITIL® MSP® MoR® TOGAF®

Hodnocení proškolených zaměstnanců

  • GDPR Anonymizováno
  • 03. 07. 2020
  • ITIL® Intro

Uvítala bych zaslání prezentace na email, kterou jsme během školení probírali. Buď před kurzem, abychom si zapisovali případné zápisy do ppt nebo po kurzu. - více praktických příkladů"

  • GDPR Anonymizováno
  • 29. 05. 2020
  • GDPR Intro

Kurz konaný formou virtuální třídy hodnotím výborně, neboť i díky lektorovi byl veden poutavou formou, nad mé očekávání, byl velmi interaktivní a prostřednictvím kurzu jsem získal úvodní podvědomí o oblasti GDPR.

  • GDPR Anonymizováno
  • 02. 12. 2019
  • TOGAF® 9 Foundation (L1)

V průběhu kurzu jsem nezaznamenal žádné nedostatky.

  • GDPR Anonymizováno
  • 02. 12. 2019
  • TOGAF® 9 Foundation (L1)

V průběhu kurzu jsem nezaznamenal žádné nedostatky.

  • GDPR Anonymizováno
  • 05. 09. 2019
  • ISMS ISO 27000 Foundation

Výborný.

  • Jozef Š.
  • 05. 09. 2019
  • ISMS ISO 27000 Foundation

Výborný kurz. 

  • GDPR Anonymizováno
  • 05. 09. 2019
  • ISMS ISO 27000 Foundation

K věci, informace z praxe, zpětná vazba, spokojenost.

  • Josef Š.
  • 25. 02. 2019
  • Manažer kybernetické bezpečnosti
Výborné proškolení dané problematiky. 

  • Josef J.
  • 25. 02. 2019
  • Architekt kybernetické bezpečnosti
Výborný doporučuji.

  • Martin N.
  • 06. 12. 2018
  • SCRUM Foundation

Málo teorie, ale hodně příkladů z praxe. Doporučuji dále kolegům.

  • GDPR Anonymizováno
  • 28. 11. 2018
  • Architekt kybernetické bezpečnosti

Kurz dostatečně seznamuje s danou problematikou, tj příslušná zákonná opatření a normy.

  • Petr S.
  • 26. 11. 2018
  • ISO 27001 Intro

Přehledně a pochopitelně podaný úvod do problematiky.

  • GDPR Anonymizováno
  • 15. 11. 2018
  • PRINCE2® Foundation

Kurz splnil má očekávání, prohloubil mé teoretické znalosti.

  • Bohumil B.
  • 12. 11. 2018
  • ISO 27001 Lead Auditor

Výborně vedený kurz. Mnoho praktických příkladů.

  • Bohumil B.
  • 04. 10. 2018
  • ISMS ISO 27000 Foundation

Skvělý kurz, školitel výborný. 

  • Daniel V.
  • 03. 10. 2018
  • SCRUM Foundation

Výborný kurz. 

  • Petr K.
  • 25. 07. 2018
  • SCRUM Foundation

Dobrý a přínosný kurz, ale prosadit SCRUM ve společnosti velikosti DPP bude asi velký problém. Vybral jsem na základě předešlé pozitivní zkušenosti a doporučuji kolegům.

  • GDPR Anonymizováno
  • 25. 07. 2018
  • SCRUM Foundation

Školení splnilo očekávání a školitel poskytl velké množství informací o dané problematice.

  • GDPR Anonymizováno
  • 18. 06. 2018
  • Pověřenec ochrany osobních údajů

Výborný.

  • Filip P.
  • 08. 06. 2018
  • PRINCE2® Intro

Kurz přinesl očekávané základní informace v dané problematice. Oceňuji velmi pozitivní přístup školitele.

  • GDPR Anonymizováno
  • 25. 05. 2018
  • ISO 27001 Intro

Zajímavé školení informačního charakteru.

  • Filip P.
  • 14. 05. 2018
  • SCRUM Intro

Pro základní pochopení problematiky a rozšíření mých oborů, byl tento kurz zcela / adekvátní. Hodnotím pozitivně.

  • Jan S.
  • 23. 04. 2018
  • Pověřenec ochrany osobních údajů

Program kurz odpovídá anotaci.

  • Jan S.
  • 23. 04. 2018
  • Pověřenec ochrany osobních údajů

Program kurz odpovídá anotaci.

  • Josef Š.
  • 19. 03. 2018
  • Introduction to the TOGAF framework

Výborný.

  • Jiří K.
  • 19. 03. 2018
  • Introduction to the TOGAF framework

Splnil očekávání.

  • Daniel V.
  • 07. 12. 2017
  • MoP® Foundation

Praktické, přínosné.

  • Jakub Š.
  • 01. 11. 2017
  • ITIL® Foundation

Kurz, který předal potřebné informace k základnímu seznámení s ITIL a připravení na Practitioner.

  • Jméno nezveřejněno
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

S hodnocením kurzu jsem byla velmi spokojena. Školitel měl dostatečné znalosti a uváděl příklady pro lepší pochopení.

  • Lukáš M.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Vydařený kurz. Výborná příprava pro zavedení GDPR do našeho podniku.

  • Libor J.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Přínosné a logické vysvětlení problematiky.

  • Daniel V.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Příkladné a užitečné.

  • Jaroslav D.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Kurz napomohl k objasnění problematiky GDPR, která je v současné době velmi aktuální.

  • Martin N.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Praktické, příklady z praxe.

  • Jakub Š.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Zajímavý kurz, který řeší aktuální problematiku. Školitel věděl vše detailně.

  • Tomáš H.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Výborný úvodní kurz pro získání celkového přehledu o problematice.

  • Milan K.
  • 20. 09. 2017
  • GDPR Intro

Výborný, doporučuji.

  • Roman B.
  • 14. 06. 2017
  • ITIL® Foundation

Kurz splnil moje očekávání.

  • Libor J.
  • 17. 05. 2017
  • PRINCE2® Foundation

Kurz přínosný pro přípravu PM.

  • Josef Š.
  • 04. 05. 2017
  • Ethical Hacker Intro

Výborný úvod do Certified Ethical Hacker.

  • Libor J.
  • 13. 04. 2017
  • GDPR Intro

Kurz splnil moje očekávání. Všechny mé dotazy byly zodpovězeny. S TAYLLORCOX mám jen dobré zkušenosti a proto doporučuji.

  • Libor J.
  • 13. 04. 2017
  • GDPR Intro

Kurz splnil má očekávání, všechny dotazy zodpovězeny.

  • Martin N.
  • 13. 04. 2017
  • GDPR Intro

Kurz mohl být o něco delší.

  • Daniel V.
  • 21. 12. 2016
  • PRINCE2 Agile® Practitioner

Výborná atmosféra. S kurzem jsem byl spokojen.

  • Petr K.
  • 12. 12. 2016
  • PRINCE2 Agile® Intro

Přínosný kurz, uvažuji o PRINCE2 - Agile.

  • František Ř.
  • 07. 12. 2016
  • ITIL® Service Operation

Přínosné školení, doporučuji.

  • Jakub Š.
  • 24. 08. 2016
  • PRINCE2® Foundation

Kurz mě naučil nové metody řízení projektů. Školitel pan Pitka byl výborný a dokázal odpovědět na všechny dotazy. Doporučuji.

  • Petr K.
  • 11. 08. 2016
  • MoP® Intro

Přínosný kurz, poznatky se budou hodit :)

  • Petr K.
  • 13. 05. 2016
  • PRINCE2® Practitioner

Kurz s velkou přidanou hodnotou umožňující dále absolvovat PRINCE2 Agile. TAYLLORCOX jsem vybral kvůli osobním zkušenostem.

  • Petr K.
  • 04. 12. 2015
  • PRINCE2 Agile® Intro

Kurz hodnotím jako velmi, velmi dobrý, protože kromě teorie se zaměřoval i na praktické využití agilních metodik. Tím rozšířil mé znalosti v této oblasti. Bez této metodiky se v dnešní době IT projekty řídit nedají. 

  • Petr K.
  • 06. 11. 2015
  • SCRUM Intro

Přínosný kurz, uvažuji o PRINCE2 - Agile.

  • Tomáš H.
  • 23. 07. 2015
  • ISO 27001 Intro

Úroveň kurzu a probraná tématika byla výborná.

  • Jaroslav D.
  • 02. 07. 2015
  • MSP® Intro

Školitel Pitka je hodně vysoký level. Více takových školitelů.

  • Daniel V.
  • 04. 06. 2015
  • MSP® Intro

Výborné.

  • Petr K.
  • 22. 04. 2015
  • MSP® Foundation

Velmi zajímavý kurz umožňující posun řízení změn ve společnosti - náročné.

  • Jozef Š.
  • 30. 03. 2015
  • ISO 27001 Intro

Výborný úvod do ISMS, doporučuji.

  • Michal M.
  • 13. 03. 2015
  • ITIL® Intro

Velmi dobře připraveno, zkušený lektor s praktickými zkušenostmi. Doporučuji ostatním!

  • Oldřich K.
  • 12. 03. 2015
  • Introduction to the TOGAF framework

Velmi poučné, hodně příkladů ze života, super. Doporučuji ostatním!

  • Milan J.
  • 13. 02. 2015
  • ITIL® Intro

Velmi dobrý kurz, doporučuji.

  • Petr K.
  • 13. 02. 2015
  • ITIL® Intro

Přínosný kurz pro moji práci v DPP. Doporučuji. Vybral jsem si kurz díky dobré předchozí zkušenosti s Tayllor&Cox.

  • Denisa K.
  • 09. 02. 2015
  • Introduction to the TOGAF framework

Velmi dobře odprezentované intro. Doporučuji.

  • Tomáš H.
  • 05. 02. 2015
  • M_o_R Intro

Problematika pro úroveň Intro byla slušná jak z obsahového, tak z časového hlediska.

  • Jeroným H.
  • 30. 01. 2015
  • PRINCE2® Intro

Jsem zcela spokojený.

  • Libor J.
  • 30. 01. 2015
  • ISO 27001 Intro

Logický a zřetelný výklad včetně praktických příkladů.

  • Josef Š.
  • 16. 01. 2015
  • ITIL® Intro

Výborný kurz. Doporučuji.

  • Michal M.
  • 16. 01. 2015
  • PRINCE2® Intro

Velmi dobře připravený lektor.

  • Oldřich K.
  • 16. 01. 2015
  • PRINCE2® Intro

Velmi zajímavý seminář.

  • Martin M.
  • 16. 01. 2015
  • Introduction to the TOGAF framework

Na úvod do problematiky byl kurz velmi dobrý.

  • Adam K.
  • 16. 01. 2015
  • ITIL® Intro

Jako úvod postačující.

  • Aleš J.
  • 16. 01. 2015
  • ITIL® Intro

Kurz splnil mé očekávání a dále bych doporučil kolegům.

  • Lukáš M.
  • 17. 12. 2014
  • MSP® Foundation

Velice precizně zpracovaná přednáška s obrovskou přidanou hodnotou do mé praxe.

  • J.Š.
  • 12. 12. 2014
  • PRINCE2® Intro

Výborný úvod.

  • Tomáš H.
  • 05. 12. 2014
  • MSP® Intro

S kurzem jsem velice spokojen. Doporučuji.

  • Petr K.
  • 05. 12. 2014
  • MSP® Intro

Přínosný kurz, uvažuji o absolvování úrovně Foundationu.

  • Lukáš M.
  • 05. 12. 2014
  • MSP® Intro

Velice precizně připravená přednáška spojená s obrovským přehledem školitele v dané problematice.

  • Jeroným H.
  • 04. 12. 2014
  • MSP® Intro

Jsem velmi spokojen.

  • Josef Š.
  • 04. 12. 2014
  • MSP® Intro

Výborný kurz.

  • Radek Ch.
  • 01. 12. 2014
  • ITIL® Intro

Výborný kurz, doporučuji.

  • Jaroslav D.
  • 28. 11. 2014
  • M_o_R Intro

Velmi dobré úvodní uvedení do problematiky RISK Managementu.

  • Petr K.
  • 28. 11. 2014
  • M_o_R Intro

Kurz mi přinesl to, co jsem očekával ve vztahu k rozšíření znalosti PRINCE2. Doporučuji.

  • Jeroným H.
  • 28. 11. 2014
  • M_o_R Intro

Jsem velmi spokojen.

  • Lukáš M.
  • 28. 11. 2014
  • M_o_R Intro

Obsah a forma kurzu splnila plně má očekávání.

  • Tomáš H.
  • 05. 11. 2014
  • PRINCE2® Foundation

Výborný kurz, potvrdil mé očekávání včetně perfektního lektora.

  • František Ř.
  • 05. 11. 2014
  • PRINCE2® Foundation

Přínosný a výborně odprezentovaný kurz. Celková spokojenost.

  • Martin N.
  • 05. 11. 2014
  • PRINCE2® Foundation

Byl jsem mile překvapen. Náročné, ale efektivní. Doporučuji.

  • Jaroslav D.
  • 10. 09. 2014
  • PRINCE2® Foundation

Super, děkuji.

  • Jaroslav D.
  • 07. 08. 2014
  • ISMS ISO 27000 Foundation

Úroveň kurzu i nabité znalosti, zcela splnili mé očekávání.

  • Petr K.
  • 09. 07. 2014
  • PRINCE2® Foundation

Velmi hodnotný kurz umožňující další rozvoj. Trochu chybí více praktických příkladů. Vybral jsem na základě osobní reference.


  • Tomáš H.
  • 09. 07. 2014
  • ITIL® Foundation

Kurz splnil očekávání a předpokládám využití získaných znalostí v praxi.

  • Martin N.
  • 30. 01. 0201
  • ISO 27001 Intro

Velice dobrá struktura, prezentace. Vyvážené - akorát.

Chcete získat dárek k narozeninám?