P3M3® Assesment

P3M3 je zkratka pro Project Program Portfolio Management Maturity Model. Jde o sofistikovaný assesment / audit metodiky řízení projektů, programů, nebo portfolia. Nebo kompletně všech úrovní od strategického řízení, až po konkrétní projekty.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Komu je určen

Tento workshop je určen pro TOP manažery organizací, členy projektových kanceláří a seniorní projektové manažery, kteří mají zájem rychle a efektivně zjistit v jakém stavu je portfolio, programový a projektový management organizace v porovnání s ověřenými best-practices přístupy.

Strukturovanou metodou (powered by Axelos) si vypracujete aktuální vyspělost klíčových i podpůrných oblastí. Získáte tak objektivní revizi silných, slabých stránek a návrhu opatření, i priorit pro efektivnější manažerské řízení.

S P3M3 dokážete mnohem lépe, než kdykoliv předtím posoudit a porovnat aktuální výkonnost a efektivně plánovat i rozvíjet plány požadovaná zlepšení. Ať už z pozice projektového manažera, ředitele, sponzora, top managementu, nebo investora.

P3M3 je tak určeno

 • Vedení organizace
 • Audit & Assurance manažerům
 • Procurementu posuzujícímu dodavatele
 • Project, Program, Portfolio manažerům / kancelářím
 • Manažerům odpovědným za realizaci změn v rámci organizace
TAYLLORCOX P3M3

Průběh P3M3 Assesmentu

P3M3 umožňuje posoudit konkrétní proces, kompetence lidí, nasazené nástroje, nebo metodiku, nebo komplexní organizaci.

Audit není nutno vykonávat kompletně na všechny „3P“ tj. společně na portfolio, programový a projektový management. Lze například vybrat a soustředit se pouze projektový management, nebo jiné části P3M3:

 • Project Management (PjM3)
 • Programme Management (PgM3)
 • Portfolio Management (PfM3)
TAYLLORCOX ITIL Assessment

Jak získat z P3M3 maximum

Ať už se jedná o kompletní „3P“ nebo jen jednu oblast detekce aktuálního stavu a výsledný report je rozdělen do těchto 7 oblastí:

 • Risk management (např. zda projekty systematicky řídí rizika)
 • Finance management (např. jak je nastaven finanční reporting projektů)
 • Resource management (např. zda je funguje plánování a alokace zdrojů)
 • Organizational Governance (např. soulad projektů s pravidly a strategiemi organizace)
 • Management control (např. standardizace projektů, interní pravidla pro řízení rizik a změn, …)
 • Benefits management (např. identifikování a ověřování přínosů projektů vč. zpětné revize přínosů)
 • Stakeholder management (např. zda jsou zainteresované strany projektů identifikovány a dochází k efektivní komunikaci)
Jak získat z P3M3 maximum

P3M3 umožňuje následující přístupy

Self-assesment je jednuduchá, redukovaná forma posuzování prováděná organizací na základě poskytnutých podkladů. Výhodou je krátké trvání, ale nevýhodou je omezená "hloubka ponoru" a nízká míra nezávislosti / objektuivity. Zde jsou hodnoceny 3 modely (portfolio, program, projekt) x 7 perspektiv x 3 atributy na každou pespektivu = celkem 63 oblastí.

Full certification assessment je poskytován certifikovaným ACP partnerem využívající kompletní certifikační toolkit a pod dohledem společnosti AXELOS. Zde jsou akreditovaným partnerem hodnoceny 3 modely (portfolio, program, projekt) x 7 perspektiv x 3 atributy na každou pespektivu x 5 levelů vyspělosti x 10-13 tzv. vláken (threads) = celkem až 1.365 oblastí.

Full certification assessment je rovněž poskytován certifikovaným ACP partnerem využívající kompletní certifikační toolkit a pod dohledem společnosti AXELOS. Zde jsou akreditovaným partnerem hodnoceny 3 modely (portfolio, program, projekt) x 7 perspektiv x 3 atributy na každou pespektivu x 5 levelů vyspělosti x 13 tzv. vláken (threads) x 3 orkuhy = celkem cca 4.000 oblastí.

Benefity

Úspora nákladů

Na realizaci projektů a programů, efektivnější využití rozpočtů.

Zajištění přínosů

Budete mít lepší kontrolu nad realizací benefitů.

Vyšší kvalita

Kvalita realizovaných projektů a programů se posílí.

Zeštíhlení řízení

Integrace procesů eliminuje zbytečnou byrokracii. 

Vyšší spokojenost

Posílení spokojenosti je další z externích výstupů P3M3.

Návratnost investic

Zrychlíte návratnost investovaných prostředků.

Kontinuální řízení

P3M3 vám zlepší plán i metodiku pro projektové aktivity

Neustálé zlepšování

Díky P3M3 budete schopnosti měřitelně zlepšovat.

Měřitelné úrovně

Silné stránky budou silnější, ale především zlepšíte svá slabá místa.

Harmonogram

09:00 – 10:30

Shrnutí best-practices

 • Řízení portfolií (MoP®)
 • Řízení programů (MSP®)
 • Řízení projektů (PRINCE2®)

Project / Program / Portfolio

 • Rozdělení rolí & odpovědností
 • Měřitelnost projektů, programů
 • Principy pro Portfolia; Programy; Projekty
 • Vztah PPM vs. standardní chod organizace (Business as Usual)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

P3M3 Audit
Stav portfolio, programového a projektového managementu – část. I

Zahájení auditní části

Zjištění stavu 7 klíčových oblastí

 • Risk management
 • Management control
 • Benefits management
 • Organizational governance

12:15 – 13:15

Oběd | Lunch menu

13:15 – 14:45

P3M3 Audit

Stav portfolio, programového a projektového managementu – část. II.

Zjištění stavu 7 klíčových oblastí

 • Finance management
 • Resource management
 • Stakeholder management

Dokončení auditní části

14:45 – 17:00

Prezentace výsledků

 • Výstup auditu
 • Jaký je aktuální stav
 • Slabiny / silné stránky

Project Program Portfolio výstupy

 • Prioritizace
 • Potenciální příčiny
 • Doporučení pro PPM

Auditní část workshopu je vedena akreditovaným P3M3 konzultantem formou strukturovaných dotazů. Na workshop nutná příprava a jednotlivé oblasti (např. co spadá pod „management control“) jsou v průběhu workshopu vysvětleny. 

 • Délka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodin 2 hodin
 • Občerstvení Ano
 • Zkouška Assesment metodiky
 • Předpoklady

  Tento assesment je určen pro týmy řídící projekty, programy, nebo strategii.

P3M3 Assesor

Eduard Pitka

Axelos certifikovaný a oceněný P3M3 Assessors je zárukou profesionálních znalostí a dovedností v oblasti analýzy a návrhu opatření pro realizaci požadovaných změn s měřitelným výstupem a návratností investice. 

P3M3 Assesor je nejenom absolvent celosvětově uznávaných standardů v oblasti projektů, programů a portfolia. Zároveň úspěšně dokončil studium včetně testování modelu P3M3, který měří výkonnost organizace v 7 Perspektivách, 5 úrovních a 3 modelech.

 • 2018 - P3M3 Assesor
 • 2014 - MoP Approved Trainer
 • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
 • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

Proč TAYLLORCOX

Získali jsme AXELOS award license P3M3 Consulting Partner

TAYLLORCOX je držitel oficiální licence auditorské společnosti. Kvalifikované a pověřené vlastníkem metodiky Axelos k realizaci assesmentů a certifikačních auditů P3M3. Audity, které znamenají více, než jen získání prestižní certifikace.

Co pro Vás spolupráce znamená?

 • Přístup k plné oficiální verzi P3M3 assesmentu
 • Zlepšení metodiky PRINCE2, MSP, MoP s pomocí P3M3
 • Špičkové nezávislé posouzení a doporučení systému řízení
 • Využití profesionálního know-how a duševního vlastictví Axelos
 • Exklusivní výstupní reporting a benchmarking, včetně návrhu opatření
 • Vysoký standard kvality auditu v oblasti PPM (Project Program Portfolio)
Proč TAYLLORCOX

Novinky

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

Ceny zkoušek PeopleCert vyletí nahoru. Jak ušetřit tisíce?

PeopleCert koupil Axelos a chystá výrazné zdražení od 1.2.2022. Ke zkouškám přidává povinné e-Booky. Zcela ruší papírové testy. Online zkoušky budou výrazně dražší a nově si připlatíte i za cvičné...

Zobrazit celý článek

Řízení projektů vs. programů vs. portfolia

Řízení projektů vs. programů vs. portfolia

Když je řeč o projektovém řízení, stále častěji se používají i pojmy jako program, programová kancelář, nebo portfolio a portfolio office. Jaká je souvislost mezi projekty, programy a portfoliem?

Zobrazit celý článek

Jak vybudovat funkční kancelář pro řízení projektů, programů a portfolia

Jak vybudovat funkční kancelář pro řízení projektů, programů a portfolia

P3O je zkratka pro metodiku Project, Programme, Portfolio Office. Vychází z metodik PRINCE2, MSP, MoP. Ukážeme vám, jak P3O pomůže s řízením (nejenom) projektové kanceláře?

Zobrazit celý článek

Jak nás hodnotí

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Nejste si jisti, zda je tento kurz pro vás?

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?