ACSA

Akademické centrum studentských aktivit se zajímá o zdokonalení svých dovedností a o efektivní způsob práce.

PRINCE2®

Would you like a gift for your birtday?