ATS Telecom Praha

Společnost se zaměřuje na oblast informační bezpečnosti ve veřejném a privátním sektoru od návrhu až po realizaci.

Cyber Security

Evaluation of trained employees

 • Tomáš P.
 • 11. 05. 2021
 • Data Protection Officer

Po obsahové stránce se jedná o výborný kurz, ale největší přidaná hodnota kurzu je díky školiteli, který má rozsáhlý přehled o problematice GDPR a neváhá poskytnout spoustu užitečných tipů a zajímavých případů z praxe. 

 • Tomáš P.
 • 11. 05. 2021
 • Cyber Security Manager

Kurz hodnotím jako přínosný a obsahově srozumitelný. Školitel prokázal výbornou znalost problematiky a obohatil školení o zajímavé příklady z praxe.

 • GDPR Anonymizováno
 • 23. 09. 2020
 • PRINCE2® Foundation

Velmi inspirativní a podnětný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 18. 05. 2020
 • Certified Ethical Hacker | CEH v12

Lektor vhodně doplňuje výkladem studijní materiály.

 • GDPR Anonymizováno
 • 18. 05. 2020
 • Certified Ethical Hacker | CEH v12

Výborný přístup školitele k tématům, super znalosti a příklady z praxe.

 • GDPR Anonymizováno
 • 20. 12. 2019
 • Cyber Security Auditor

Kvalitní přednášející, mnoho příkladů z praxe.

 • GDPR Anonymizováno
 • 22. 11. 2019
 • Cyber Security Architect

Výborně provedený úvod do problematiky a příprava na závěrečný test.

 • GDPR Anonymizováno
 • 22. 11. 2019
 • Cyber Security Architect

Výborný.

 • GDPR Anonymizováno
 • 20. 11. 2019
 • Cyber Security Manager

Obsah kurzu je dobře začleněn.

Would you like a gift for your birtday?