Co je ArchiMate®

ArchiMate® je technický standard od The Open Group, který nabízí společný jazyk pro popis, výstavbu a provoz podnikových procesů, organizačních struktur, informačních toků, IT systémů a technické infrastruktury, stejně jako architektonický návrh u klasické budovy.

  Co je ArchiMate<sup class='sup'>®</sup>

  Co je ArchiMate®

  ArchiMate® je otevřený a nezávislý modelovací jazyk podnikové architektury

  Tento jazyk tak pomáhá zúčastněným stranám navrhovat, posuzovat a jednat o důsledcích rozhodnutí a změn uvnitř těchto podnikových oblastí i mezi nimi.

  Základem jazyka ArchiMate®, který může být chápán jako rámec, tzv. the ArchiMate Framework, je rozdělení podnikové architektury do obchodní, aplikační a technologické vrstvy. V každé vrstvě se berou v úvahu tři aspekty: aktivní prvky, vnitřní struktura a prvky, které definují využití nebo předávání informací.

  ArchiMate® je částečně založena na standardu IEEE 1471. Byl vyvinut v Nizozemsku prostřednictvím projektového týmu z TELEMATICA Instituut ve spolupráci s několika nizozemskými partnery z vlády, průmyslu a akademického světa.

  Vývojový proces trval od července 2002 do prosince 2004 a stál přibližně 4 miliony eur. Vývoj byl financován nizozemskou vládou a obchodními partnery, včetně ABN AMRO a ABP Pension Fund.

  V roce 2008 bylo vlastnictví a správcovství ArchiMate® převedeno na The Open Group a v únoru 2009 byl zveřejněn standard ArchiMate® 1.0. Nejnovější verzí je ArchiMate® 3.0 z června 2016, která přidává zvýšenou podporu schopnosti orientované na strategické modelování, nové subjekty zastupující fyzické zdroje a obecný metamodel ukazující typy subjektů a vztahy mezi nimi.

  Co je ArchiMate<sup class='sup'>®</sup>

  Chcete získat dárek k narozeninám?