Certifikace TOGAF® 9

Tento standard v oblasti návrhu a rozvoje enterprise architektury nabízí 2 úrovně certifikace. TOGAF Foundation (L1) a Certified (L2). TOGAF Intro™ je manažerský úvod bez certifikační zkoušky. Tyto certifikáty vám zvýší důvěryhodnost a demonstrují profesionální znalosti u zákazníků i zaměstnavatelů. 

    95 %průměrná úspěšnost

    TOGAF® 9 Foundation

    Benefity

    Hlavním benefitem certifikovaného kurzu TOGAF® 9 Level 1, který se často prezentuje také jako TOGAF® 9 Foundation je certifikát vydaný mezinárodní organizací The Open Group. 

    Absolventi získají mezinárodně akreditovaný certifikát, potvrzující základní znalosti v oblasti Enterprise Architektury (často označované také jako podnikové architektury). 

    Školení je zaměřeno na :

    • znalost terminologie,
    • strukturu architektury a základní pojmyTOGAF® 9
    • principy Enterprise Architektury a přínosy metodikyTOGAF® 9

    Cílová skupina

    Jde o základní certifikovaný kurz pro manažery, kteří jakýmkoliv způsobem participují na podnikové infrastruktuře. Kdo patří mezi nejčastější absolventy a patříte do této kategorie?

    • Architekti systémů, kteří chtějí využít to nejlepší z TOGAF
    • Manažeři, kteří hledají standard  v oblasti  Enterprise Architecture;
    • Projektoví manažeři; lidé zodpovědností za návrh, vývoj, implementaci a správu systémů;

    Co vás kurz naučí

    Absolventi  jsou schopni pracovat na projektech a zastávat pozice, kde je vyžadována znalost:

    • Enterprise Architektury;
    • Referenční model TOGAF v.9
    • Terminologie, standardizace a pojmy EA;
    • ADM cyklu a cílů ve všech etapách,  stejně tak customizace ADM na míru
    • Jak každý ADM cyklus přispívá k efektivnímu řízení Enterprise Architektury;

    Certifikační test TOGAF® 9 Foundation

    Součástí akreditovaného kurzu je možnost absolvovat oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditované školící organizace přímo na portál The Open Group. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům, kteří splní kritéria testu:

    • 40 otázek / 60 min.
    • Kniha TOGAF není povolena
    • Test formou výběru  správné odpovědi
    • Certifikát získáte za min. 55% správných odpovědí (22 otázek ze 40)

    TOGAF® 9 Foundation kurz>

    TOGAF® 9 Foundation certifikace>

    TOGAF® 9 Certified

    Benefity

    Cílem certifikovaného kurzu TOGAF® 9 Certified Level 2, je potvrzení , že absolventi úrovně TOGAF® 9 Foundation (L1) jsou schopni analyzovat, navrhovat a implementovat pravidla i doporučení platná pro Enterprise Architecture.

    Cílová skupina

    Kurz je více než Foundation zaměřen na praktické znalosti; V rámci přípravy na certifikaci budete řešit zejména případové studie návrhu a optimalizace podnikové infrastruktury. Komu lze tento kurz doporučit?

    • Architektům, kteří chtějí využít TOGAF
    • Projektovým manažerům zodpovědným za rozvoj podnikové architektury;
    • Manažerům a dalším profesionálům, kteří hledají framework pro návrh a implementaci Enterprise Architektury.

    Co vás kurz naučí

    Absolventi této nejvyšší certiifkace od The Open Group musí prokázat schopnosti:
    • SOA jako styl architektury;
    • Využití frameworku TOGAF;
    • ADM vs. bezpečnost informací;
    • Práci s konceptem "Building Blocks";
    • Využití ADM pro návrh Enterprise Architectury;
    • Referenčního modelu TOGAF na případových studiích;
    • Jak rozdělit EA, aby splňovala manažerské cíle organizace;
    • Aplikovat metodiku pro návrh a rozvoj Enterprise Architecture;

    Certifikační test TOGAF® 9 Certified

    Před certifikací je nutné prokázat se platným certifikátem TOGAF 9 Level 1 - Foundation. Oficiální certifikační zkoušku díky napojení akreditované školící organizace přímo na portál The Open Group IBT. Certifikát je vydaný The Open Group všem absolventům. Test má následující parametry:

    • 8 otázek / 90 minut;
    • Povolená kniha TOGAF - Ano;
    • Otázky nejsou tak, jako v případě úrovně Foundation s výběrem správně odpovědi, ale připravné scénáře, které je nutné řešit pomocí TOGAF.
    • Absolventi musí získat min. 60% správných odpovědí (24 bodů ze 40)

    TOGAF® 9 Certified kurz>

    Akreditace

    Akreditace TOGAF od The Open Group pro TAYLLORCOX

    Akreditace

    Chcete získat dárek k narozeninám?