Co je to BCM

V celém názvu Business Continuity Management dle ISO 22301 identifikuje potenciální hrozby pro organizaci a jejich dopad na chod organizace. BCM Framework pomáhá budovat flexibilní a přitom efektivní styl řízení procesů, které ochrání zájmy zainteresovaných stran, stejně tak i klíčových aktiv společnosti.

  Co je to BCM

  Business Continuity Management je komplexní proces řízení kontinuity činností

  Business Continuity Management je o identifikaci oblastí, které mohou v případě selhání přerušit, ochromit, či jinak paralyzovat chod organizace. Kurz se zaměřuje na realizaci business impact analyses (analýzy dopadu ohrožení), testování reakcí na hrozby, nebo realizaci plánů obnovy.  Ze strategického hlediska se Business Continuity Management zaměřuje na minimalizaci finančních dopadů, zvyšování efektivity a vytváření konkurenční výhody s pomocí Business Continuity Plánů.

  Co je to BCM

  Benefity BCM

  Zavedením Business Continuity Managementu získáte

  Finanční úsporu

  Přestože investice do vzdělání manažerů a čas strávený implementací představuje finanční náklady, podle statistik představuje pouze zlomek nákladů vynaložených na řešení krizových situací. ISO 22301 umožňuje získat lepší pojišťovací podmínky.

  Náskok před konkurencí

  Neexisuje lepší způsob, jak zdůraznit klientům bezpečnost a důvěryhodnost vaší organizace. Certifikace ISO 22301 vydaná mezinárodně akreditovaným certifikačním orgánem je v mnoha případech i kvalifikační kritérium pro získání zakázky.

  Vyšší efektivitu díky standardizaci

  Framework BCM dle ISO 22301 je postavený na mezinárodně osvědčeném modelu plánování "P-D-C-A", tedy Plan - Do - Check - Act, který byl i v předchozím vydání BS 25999.

  Okamžitou nápravu havárií a incidentů

  Při incidentech, přerušení funkčnosti, nebo výpadku služeb budete schopni přepnout na nouzový záložní režim. Získaný čas využijete na řešení nejenom následků, ale především příčin těchto hrozeb.

  Manažersky řízenou continuitu

  Zavedením procesů business continuity získáte komplexní přehled o vaší organizaci. Manažeři využívají systém pro zlepšení a realizaci nových příležitostí.

  Soulad s legislativou a požadavky EU

  Business Continuity Management pomáhá plnit regulace zákona o kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů a stejně tak certifikace usnadňuje cestu k získání dotací EU.

  Kontinuální zlepšování

  V rámci certifikační auditů je organizace povinna realizovat interní audity alespoň 1x ročně. Proaktivní přístup k revizi BCM prokazatelně zlepšuje efektivnost systému.

  Ochrana dobrého jména

  Certifikát ISO 22301 posiluje image spolehlivé a bezpečné organizace. Pokud je vaší strategií uspět na trzích i jinak, než nejnižší cenou, prémiový certifikát ISO 22301 pomůže komunikovat benefity.

  Plán B

  Proč je dobré mít také plán "B" ..?

  Výsledky společností, které certifikovali organizaci dle  ISO 22301 mluví za sebe...

  86Reduce risk

  RISK MANAGEMENT

  86% believe that BCM planning improves business resilience. Improved mitigation of risks and robust platform for continued operation


  71Finance

  FINANCIAL PERFORMANCE

  71% reported increased revenue (gained from new business and customers as well as retention of existing customers). Improved commercial health and growth of the business


  82Recovery

  BUSINESS RECOVERY

  82% reported improved speed of recovery from incidents and disruptions. Improved continuity of business operations and ability to provide a seamless product/service to customers in the case of unexpected disruptions.


  87Finance

  OPERATIONAL IMPROVEMENTS

  87% activating BCM arrangements said that they effectively reduced business disruptions. Organization is better placed to foresee and prevent disruptions through Business Impact Analysis.


  83Reputation

  CORPORATE REPUTATION

  83% cite enhanced reputation and image amongst key stakeholders (including clients and shareholders).
  Improved confidence and external image as a reputable and reliable supplier.


  81Cost

  COST BENEFITS GAINS

  81% confirmed that the cost of developing BCM plans was justified by the benefits. Reduced costs associated with downtime and disruption.


  Chcete získat dárek k narozeninám?