Co je eIDAS

Přehledně o nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

  Co je eIDAS

  Nařízení eIDAS

  Dne 1.6 2016 vstoupilo v platnost Nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS). 

  Tímto se ruší Směrnice č. 1999/93/ES o rámci pro elektronické podpisy a ČR se ruší zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

  Vedle oblasti elektronického podpisu eIDAS rozšiřuje regulaci i na nové oblasti, zejména přeshraniční uznávání elektronické identifikace či webové certifikáty. V ČR se s eIDAS pojí dva klíčové zákony:

  • připravovaný zákon o elektronické identifikaci.
  • zák. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  Nařízení eIDAS

  Chcete získat dárek k narozeninám?