PRINCE2 FAQ

Frequently asked questions and answers you are looking for an objective answer. Topics are divided into questions about project methodology, training, certification and their validity.

Díky aktualizaci metodiky na PRINCE2®7 dochází k 30.6.2024 k ukončení PRINCE2® 6th a PRINCE2® 5th edition modulů. Z tohoto důvodu je potřeba složit zkoušku z těchto předešlých verzí nejpozději k datu 31.7.2024.

PRINCE2®7 Practitioner neuznává jako vhodnou prerekvizitu certifikace z PRINCE2® 5th edition. Přesný výčet všech uznávaných prerekvizit naleznete zde.

Would you like a gift for your birtday?