PRINCE2 FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi, na které hledáte objektivní odpověď. Témata jsou rozdělena na otázky ohledně projektové metodiky, školení, certifikací a jejich platnosti.

O PRINCE2

PRINCE2 je nejpopulárnější metodika pro řízení projektů. Její silné stránky jsou flexibilita a přizpůsobení se projektu. Většina ostatních metodik je zbytečně složitá, resp. těžko uplatnitelná v praxi.  PRINCE2 do projektu přináší best practice - soubor ověřených postupů, které v praxi fungují a využívají ji ti nejlepší projektoví manažeři.

Projekt je rozdělen do etap v rámci životního cyklu a jeho řízení je logicky rozdělené do rolí a odpovědností. To vše je rozdělené do 7 Principů 7 Procesů a 7 témat.

Přestože je procesní přístup PRINCE2 to nejlepší pro většinu projektů, není možné přehlížet agilní přístup. Zejména u komplexnějších projektů je agile způsob, jak řešit dílčí části, urychlit realizaci při udržení požadavků na kvalitu a rozpočet projektu.

Metodika SCRUM je nejznámější agile project management framework, ale je vhodný spíše na vývoj software. Striktně agilní přístup může být pro firmy příliš nákladný a riskantní. Navíc poslední update SCRUM vznikl v roce 2001 (Agile Software Development with Scrum, by Ken Schwaber). Axelos odvedl skvělou práci, když zainteresoval zkušené arechitekty agilních metodik SCRUM, Kanban a dalších. S jejich pomocí vytvořili nad PRINCE2 "Agile akcelerátor", který skvěle kombinuje a využívá to nejlepší z oblasti Agile a Waterfall.

Využití metodiky je bezplatné. Vlastnictví podléhá governmentu Velké Británie, resp. pověřenou organizací AXELOS Ltd. Existují tedy licenční pravidla. Z důvodu udržení kvality výuky může výuku řízení projektů realizovat pouze ATO (Accredited Training Organisation). Uživatel nesmí kopírovat a dál šířit školící materiály (pirátské kopie). Může však plnohodnotně využívat know how a šablony pro řízení projektů.

Metodika vám pomůže stejně dobře odřídit malé projekty, jako ty velké. Obrovskou výhodou je fakt, že je modulární a lze z ní využít vždy to, co je v projektu nutné. Nebude vás tak administrativně a byrokraticky zatěžovat, přesto pomůže uhlídat projekt. Až do úspěšného konce. 

PRINCE2 je technologicky i oborově neutrální. Lze ji využít na IT i NonIT projekty. Skvěle funguje ve všech oborech, či průmyslových odvětví.

Metodiku lze doporučit všem členům projektového týmu, minimálně v úrovni PRINCE2 Foundation. Narozdíl od ostatních, nevyžaduje komplexní znalosti. Ti, kdo s projekty začínají získají know-how komplexního řízení projektů. Jejich práce začně být systematická a s šablonami PRINCE2 na profesionální úrovn

Zkušený projektový manažer si často na kurzech uvědomí, že některé techniky podvědomě využívá. Tím lépe, protože si v kurzu uvědomí pokročilé souvislosti a mnohem hlouběji si osvojí komplexní návyky pro řízení projektů. Jeho práce tak bude ještě efektivnější.

PRINCE2®7

V září 2023 vyšla nová verze metodiky PRINCE2®7. Předchozí verze PRINCE2® 2017 jsou označovány jako PRINCE2® 6th edition a PRINCE2® 2009 jako PRINCE2® 5th edition. 

Metodika PRINCE2 si svoji popularitu vybudovala na flexibilitě, tj. využití u velkých i malých projektů, bez ohledu na prostředí, či typ projektu. Jde o srozumitelnou, lehce přizpůsobitelnou metodiku řízení projektů, kterou uplatníte v jakékoliv organizaci u všech zainteresovaných osob.

Základní a univerzální principy fungují. Navíc jsou velice dobře prověřené v praxi, takže není důvod je měnit. Cílem  PRINCE2®7 tak není měnit to, co funguje, ale ukázat nové poznatky, příklady přizpůsobení metodiky. Včetně agilních principů, kterým se metodika stále více věnuje, stejně jako PRINCE2 Agile.

Nenahrazuje. PRINCE2 Agile® Guidance je nejmodernější kniha zaměřená na agilní řízení a využití agilních technik. Je mnohem komplexnější a modernější, tj. více reflektuje aktuální potřeby, než např. SCRUM, Kanban a další. PRINCE2 Agile Guidance pokračuje tam, kde PRINCE2®7 o agilních technikách končí.

V žádném případě nejde o první krok, či něco podobného směrem k PRINCE3. Metodika PRINCE2 vychází z původní metody projektového řízení PRINCE. PRINCE2®7 nemění osvědčený model 7 Principů, Procesů a Témat projektového řízení. Není tedy důvod měnit název.

Vyšla aktualizovaná příručka, často označována také jako PRINCE2®7 Manuál: PRINCE2®7: Managing Successful Projects. Součástí přepracované knihy jsou i nové verze zkoušek pro úrovně Foundation a Practitioner. Cílem změn je srozumitelnější interpretace metodiky a větší důraz na Tailoring.

Nikoliv. PRINCE2®7 představuje  pouze aktualizaci metodiky. Struktura metodiky stále obsahuje 7 Principů, Procesů a Témat. Nejde tedy o novou verze, ale aktualizaci (update) stávající.

Anglická verze PRINCE2®7 manuálu, materiálů a zkoušek vznikla pochopitelně jako první. Překlad do českého jazyka se plánuje na září 2024.

Díky aktualizaci metodiky na PRINCE2®7 dochází k 30.6.2024 k ukončení PRINCE2® 6th a PRINCE2® 5th edition modulů. Z tohoto důvodu je potřeba složit zkoušku z těchto předešlých verzí nejpozději k datu 31.7.2024.

PRINCE2®7 Practitioner neuznává jako vhodnou prerekvizitu certifikace z PRINCE2® 5th edition. Přesný výčet všech uznávaných prerekvizit naleznete zde.

Jaký kurz pro začínající PM (teorie + praxe)

PRINCE2 Foundation je nejlepší základ, jaký můžou začínající projekt manažeři získat. Tento interaktivní kurz obsahuje vše: oficiální příručku, šablony projektové dokumentace, cvičné testy, praktické ukázky, atd.

PRINCE2 je technologicky neutrální. Jde o metodiku, takže žádný software není potřeba. Jde o osvědčené principy a postupy pro řízení malých i velkých projektů napříč obory, takže spadá do kategorie měkké dovednosti. principy je pak možné uplatňovat ve vašem software, ale stejně tak i s použitím základních kancelářských aplikací (Word, Excel atd…)

Chcete získat dárek k narozeninám?