Alternation

Společnost sdružující odborníky na mezilidskou komunikaci. Nabízí pomoc lidem v dorozumění se s ostatními a tím v dosahování osobních cílů, plnění pracovních úkolů. Pomoc je určena jak jednotlivcům, tak skupinám, firmám.

Scrum

Evaluation of trained employees

  • Roman F.
  • 04. 08. 2016
  • SCRUM Intro

Pro mne velmi inspirativní. Hodně zajímavé, skvělý lektor :)

Roman F.

Would you like a gift for your birtday?