Certifikace PCI DSS

Vedle personální certifikace bude jistě vaším dalším cílem získání certifikace (compliance) na organizaci. Consorcium PCI DSS definuje 4 certifikační úrovně. Liší se v podle typu zpracování platebních transakcí a jejich objemu.

  Certifikace PCI DSS

  PCI DSS Compliance

  Úroveň (PCI DSS Level)

  Validační požadavky

  1. level

  Provedení auditu prostřednictvím externího auditora (QSA) nebo certifikovaného interního auditora (ISA) s výstupní Zprávou o shodě (ROC) + Čtvrtletní scan od ASV (pokud lze aplikovat)

  2. level

  Provedení auditu prostřednictvím externího auditora (QSA) se Zprávou o shodě (ROC) nebo vyplnění SAQ dotazníku včetně Osvědčení o shodě (AOC) prostřednictvím interního certifikovaného auditora (ISA) + Čtvrtletní scan od ASV (pokud lze aplikovat)

  3. level

  Vyplnění SAQ dotazníku vč. Osvědčení o shodě (AOC) + Čtvrtletní scan od ASV (pokud lze aplikovat)

  4. level

  E- commerce obchodníci:
  Vyplnění SAQ dotazníku vč. Osvědčení o shodě (AOC) + Čtvrtletní scan od ASV (pokud lze aplikovat)

  Non e-commerce obchodníci:
  Vyplnění SAQ dotazníku vč. Osvědčení o shodě (AOC) + Čtvrtletní scan od ASV (pokud lze aplikovat)


  Chcete získat dárek k narozeninám?