Co je PMI

PMI (Project Management Institut) je nezisková organizace, zakladatel a vlastník standardu pro projektové řízení PMBOK Project Management Body of Knowledge. PMI zároveň spravuje certifikaci projektových manažerů, včetně nejpopulárnější PMP

  ​Co je PMI

  PMI je zkratka Project Management Institute

  Jde o neziskovou organizaci, založenou roku 1969 v USA. Její hlavní aktivitou je správa certifikace projektových manažerů. 

  Druhý stěžejní pilíř jsou metody projektového řízení, které jsou publikované pod názvem PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Využití PMBok k řízení projektů je zdarma. Mezi další aktivity patří odborné konference, semináře a šíření povědomí v oblasti project management po celém světě.

  PMI certifikace

  ​Co je PMI

  Co je PMBOK

  Základ metodiky a certifikace od PMI. To je PMBOK Guide

  Jde o kompexní manuál standardu Project Management Body of Knowledge. Je určen všem projektovým manažerům, kteří si chtějí osvojit metodiku, normy, postupy, procesy a dokumentaci projektu. PMI jako vlastník nevyvíjí metodiku přímo. Je spíše v roli administrátora akreditačního orgánu, stejné je to s certifikací. 

  Obsah PMBOK Guide

  Na první pohled není moc atraktivní. Ale o to zajímavější obsah najdete uvnitř!

  Practice standard for Scheduling, Earned Value Management, Work Breakdown Structures and Project Configuration Management. A dále: The Standard for Portfolio Management. Government Extension to the PMBOK Guide. Construction Extension to the PMBOK Guide. Project Manager Competency Development Framework | Organizational Project Management Maturity Model (OPM3).

  Nejlepší způsob, jak si osvojit PMBOK? Prestižní kurz plný příkladů z praxe!

  PMI školení

  Co je PMBOK

  Chcete získat dárek k narozeninám?