Business analýza & BABOK

Business Analysis (nebo také BA) vám pomůže efektivně definovat aktuální situaci, problém, či plán. Byznys analýza vám pomůže tento stav důkladně analyzovat a navrnout varianty řešení, včetně způsobu jak stanovených cílů dosáhnout.

Jde o zkratku Business Analysis Body Of Knowledge. Jde o sadu best practice určenou pro business analýzu. Manažerům, analytikům a další zájemcům o BA pomáhá 

  • definovat smysl práce
  • lépe organizovat úkoly
  • ukázat týmu jak těchto cílů dosáhnout
  • eliminovat rizika plynoucí ze špatných rozhodnutí

Byznys analýza je vhodná pro strategické řízení, rozhodování. Často je využívána i na procesních i agilních projektech. Lze se s ní často setkat i v IT projektech, výrobních procesech atd.. BABOK vám pomůže všude tam, kde je nutné se často rozhodovat. BABOK obsahuje 50 technik, které přímo podporují správnou analýzu a rozhodování. Je tak využitelný všude, kde správné rozhodnutí znamená získání konkurenční výhody, úspornější, nebo efektivnější řešení.

BABOK je nejširší sada osvědčených postupů. Obsahuje 50 technik, které uplatníte v různých životních situacích. Metodika se dokáže zaměřit na celou firmu a změny probíhající jak v projektech, tak v linii. 

Role Business Analyst je blíže k businessu a zabývá se požadavky, které mohou být pokryty organizačními, procesními i IT řešeními. Zahrnuje zohlednění strategie firmy při řízení požadavků na změnu, jejich prioritizace a stanovení rozsahu změnové aktivity (v linii nebo projektu). Nejvyšší formou analytika je zde process owner.

Chcete získat dárek k narozeninám?