BPMN certifikace

K získání certifikace ISO 19510 Expert in BPMN musí absolvent úspěšně složit zkoušku ISO19510-E-B s minimálním score 62 bodů z 90. Účast na zkoušce je podmíněná absolvováním kurzu u vybraného certifikačního orgánu pro standardy ISO (např. TAYLLORCOX).

  BPMN certifikace

  BPMN 2 certifikace

  Certifikační zkouška obsahuje 90 otázek s možností výběru z více odpovědí.

  Délka zkoušky je stanovena na 90 minut. Testové otázky jsou v angličtině. Pokud není angličtina vaším rodným jazykem, získáváte dalších 30 minut navíc, tj. 120 minut. Úspěšné absolvování je min.  69% = tedy alespoň 62 z 90 správných otázek. Témata otázek jsou:

  • Business Process
  • Business Essentials
  • Business Modeling
  • Business Process Management
  • Business Process Modeling & essential
  • Widely-used industry BPMN frameworks
  ISO 19510 certifikace OMG

  Více o ISO 19510

  Primárním cílem ISO/IEC 19510 je poskytnutí notace, která bude snadno srozumitelná všem zainteresovaným stranám.

  Sem patří lidé od návrhu procesu, až po technickou realizaci a následné řízení a vyhodnocení na straně byznysu. Jde tak o širokou škálu person, do které patří: uživatelé, vlastníci procesů, manažeři, ředitelé, byznys analytici, techničtí experti, implementátoři software, testeři, IT architekti a další.. ISO 19510 tak vytváří most, mezi propastí, která tu je mezi návrhem podnikových procesů a jejich implementací. 

  ISO 19510 představuje soubor osvědčených postupů modelování procesů. Hlavní přínosy jsou v tom, že tento standard podporuje spolupráci, definování notací, tvorbu procesních diagramů a celého životního cyklu procesu. Záměrem ISO 19510 je standardizace modelů a notací, které jsou realizované v různých zápisech a hlediscích. Norma poskytuje jednoduchý způsob sdělování informací o procesech dalším podnikovým uživatelům, implementátorům, zákazníkům a dodavatelům.

  ISO/IEC 19510 notace

  Více o Certification Body

  TAYLLORCOX je mezinárodně akreditovaný certifikační orgán pro standardy ISO

  Akreditovaný dle standardů ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services. A zároveň ISO/IEC 17024 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons. 

  Jaké výhody přináší certifikace?
  • ISO/IEC 19510 je globální standard
  • Certifikace zahrnuje byznysové i technické oblasti
  • Certifikát je vydaný od mezinárodního certifikačního orgánu
  • ISO/IEC 19510 je identický s metodikou OMG BPMN 2 (viz. ISO.org.)

  Přejít na stránky certifikačního orgánu

  ISO 19510 TAYLLORCOX

  Chcete získat dárek k narozeninám?