GDPR Dokumentace Standard verze

Komu je určen

Potřebujete vypracovat nové, či aktualizovat stávající interní směrnice pro splnění GDPR? Máme ty nejaktuálnější vzory a šablony dle stanovisek, které jsou závazné a přijaté pracovní skupinou WP29. 

Tento produkt je určen všem, kteří potřebují pomoci vyřešit komplexní požadavky na zabezpečení osobních údajů tak, jak jsou uvedeny v Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jenom „OOÚ“).

Jak konkrétně Vám pomůže se zavedením nových pravidel na ochranu osobních údajů?

Chcete-li plnit požadavky GDPR, musíte vědět CO vytvořit, nebo aktualizovat a JAK to upravit. A potřebujete kvalifikovanou (nejlépe certifikovanou) personu, která bude za ochranu osobních dat v organizaci zodpovídat: Data Procetion Officer (v českém překladu Pověřenec ochrany osobních údajů).

Některé požadavky jsou jednoduché a zvládnete je sami. Ty složitější vyžadují např. změnu obchodních procesů, nastavení procesů a směrnic. A přesně pro tyto účely jsme připravili tuto dokumentační základnu.

GDPR Accelerator Toolkit™ obsahuje kompletní dokumentační základnu ready-to-use šablon, pracovních listů, politik, procesů, principů a schémat homologovaných do českého legislativního prostředí.

Kompletně v češtině a v plném rozsahu zde naleznete:

 • Analýzu relevantních požadavků z pohledu GDPR
 • Bezpečnostní opatření pro pokrytí identifikovaných rizik
 • Metodické šablony a formuláře pro organizační i technická opatření
 • Šablony pro splnění legislativních požadavků v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Formát dokumentační základny GDPR Accelerátoru

 • Šablony
 • Vzorové scénáře
 • Metodické pokyny k produktu GDPR Accelerator™

Získáte tak vše. Od identifikace požadavků, přes provedení kontroly souladu až po zavedení systému ochrany osobních údajů.

Struktura GDPR Accelerator Toolkit


GDPR A.T.™ obsahuje komplexní výbavu, bez které se žádný projekt nemůže obejít. Metodické šablony vznikly z úspěšných, realizovaných projektů. 

Jedná se tedy o sadu best practice, která je ověřena 1000+ hodin auditorů, právníků a soudních znalců v oboru ochrany osobních údajů. Mnohem snadněji tak aktualizujete stávající a vytvoříte nové směrnice, postupy a procedury.

Tyto dokumenty doslova akcelerují přístup k ochraně a zpracování osobních údajů do úrovně "GDPR Compliance", tedy plné shody s EU Nařízením 2016/679.

GDPR Accelerator Toolkit™ dokumentace je kompletně ve formátu Microsoft Office, tedy plně editovatelná a snadno přizpůsobitelná, pro okamžité použití.

Šablony dokumentů dle oblastí

Mapování

 • Metodika mapování
 • Šablona mapování účelů a použití

Bezpečnost

 • Analýza rizik
 • Seznam rizik
 • Metodika analýzy rizik

Práva subjektů

 • Spisový a skartační řád
 • Specifikace požadavků na systémy
 • Pravidla pro nakládání s informacemi

Právo

 • Registr porušení
 • Záznam o zpracování
 • Smlouva se zpracovateli
 • Prohlášení o aplikovatelnosti
 • Požadavek subjektu na přístup
 • Souhlas se zpracováním
 • Souhlas se zpracováním dětí
 • Odvolání souhlasu
 • Odvolání souhlasu dětí

★ Bonus navíc ★

2x Workshop dle vlastního výběru zdarma!

Nemusíte mít obavy, že si s GDPR Akcelerátorem nebudete vědět rady. Ukážeme vám, jak implementovat procesní změny, organizační opatření, záznamy o činnostech, nebo jak nastavit spolupráci s dozorovým orgánem.

Pro tyto a další životní situace tu jsou GDPR Workshopy. Nejlepší forma podpory pro zajištění shody s nařízením na ochranu osobních údajů. To Vám garantujeme.

Využijte tuto odbornou platformu workshopů vedených GDPR Lead Auditorem!

Vybírejte kombinaci 2 libovolných Workshopů z otevřených termínů, které získáte navíc a zdarma! 

Přínosy GDPR Akcelerátoru

 • Garantujeme aktualizaci dokumentů v rámci během až na 2 roky od zahájení účinnosti GDPR, tj. 25.5. 2018
 • Za zlomek ceny získáte profesionálně zpracované know-how od vedoucích auditorů a členů legislativní rady pro GDPR.
 • Dokumentační základna povinných i doplňkových šablon je použitelná u malých i velkých organizací napříč odvětvími.
 • S tímto řešením nebude problém integrovat ochranu osobních údajů GDPR do aktuálních směrnic, pravidel a procesů.
 • Vytvoříte si i nová pravidla a nastavíte principy zodpovědnosti. V profesionálně připravených a naformátovaných šablonách.
 • Dokumentace vznikala postupně z úspěšných projektů GDPR Compliance přímo z rukou GDPR Lead Auditorů a soudních znalců v oboru.
 • Všechny šablony jsou snadno použitelné a jednoduše přizpůsobitelné. Jde o ideálního pomocníka pro zajištění souladu s Evropským nařízením GDPR.
 • Získáte více, než projektovou dokumentaci. Jde o kompletní dokumentační základnu, která vám ušetří finance i čas investovaný do zajištění shody s GDPR.
 • Je určen všem, kteří pracují s osobními údaji v elektronické i tištěné podobě. Na základě získaných zkušeností obsahuje řadu vylepšení, které vám usnadní úplné pokrytí požadavků GDPR.


Reference mluví za nás..

Věděli jste, že naše školení, certifikace, audity, praktické workshopy a další služby využívají firmy z Czech TOP 100 ..?


Pro naši servisní organizaci provozující kritickou infrastrukturu státu se stal tento produkt dokumentační základnou metodických šablon a formulářů pro GDPR. S jeho pomocí přesně víme, které oblasti a do jaké hloubky implementovat. Účinnost se blíží, žádné předlohy nejsou, o to více si GDPR Acceleratoru ceníme.

★★★★★


GDPR Accelerator poskytl oběma společnostem ( Wüstenrot Stavební spořitelna a Wüstenrot Hypotéční banka) odpovědi na naše potřeby v oblasti ochrany osobních údajů. Rozsah plně odpovídá praktickým šablonám, vzorům a metodikám EU GDPR, pro které v ČR chybí podpora i právní základ. Není to jen dokumentace, ale především obrovské know-how. I proto se stal páteří našeho projektu zpracování a ochrany osobních údajů.

★★★★★
----

Copyright © 2018 TAYLLORCOX. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů autorských práv. Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv vlastníků.

 • Price excl. VAT: 5 990 Kč
  Price incl. VAT: 7 247,9 Kč
 • In stock
 • Buy
GDPR Dokumentace Standard verze

Most popular materials

GDPR Šablony
GDPR Dokumentace Standard verze

GDPR pro živnostníky, malé podniky atd. Předvyplněné vzory všech potřebných dokumetů. Snadné řešení od A - Z

Akce
Bestseller

Price5 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional Package

The ITIL 4: Managing Professional books follow on from the ITIL 4 Foundation manual and are the Higher-Level guidance

Bestseller

Price9 949 Kč

GDPR Šablony
GDPR Dokumentace Business verze

GDPR vzory dokumentů a směrnic určené pro firmy, korporace a veřejnou správu 

Akce
Bestseller

Price9 990 Kč

ISO
ISO 27001 ISMS Dokumentace

Auditory ověřené vzory dokumentace postavené na standardu ISO/IEC 27001 jsou nejprodávanějším nástrojem, který využívá 80% našich klientů.

Bestseller

Price9 990 Kč

Books
PRINCE2 Agile® Guidance

Komplexní manuál přináší nejaktuálnější návod jak zvládnout agilní řízení projektů

Bestseller

Price2 600 Kč

ITIL knihy
Kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 edition

Kniha poskytuje praktickou osvětu metodiky ITIL 4. Pro dokonalou ilustraci jsou všechny příklady postaveny na fiktivní společnosti.

Akce
Bestseller

Price1 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Digital and IT Strategy

The ITIL 4: Digital and IT Strategy forms one publication of the higher-level guidance towards the Strategic Leader designation, following ITIL 4 Foundation.

Bestseller

Price2 400 Kč

Books
Managing Successful Projects with PRINCE2 v.17

Nejnovější PRINCE2 Manuál zavádí nové termíny a pojmy, v přehlednější struktuře

Bestseller

Price1 990 Kč

GDPR Knihy
Praktická příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů

Praktická příručka (nejen pro pověřence) pomůže všem, kteří zpracovávají osobní údaje, nebo nastavují pravidla dle GDPR.

Akce
Bestseller

Price299 Kč

Books
PRINCE2® 7 Managing Successful Projects

The latest PRINCE2 Manual introduces new terms and concepts, in a clearer structure

Bestseller

Price1 990 Kč

Would you like a gift for your birtday?