P3M3 Certifikace

AXELOS Consulting Partner (ACP) je organizace s licencí od společnosti AXELOS k poskytování poradenských služeb v globálním portfoliu nejlepších praktických postupů a poskytování certifikovaných a diagnostických hodnocení pro model zralosti P3M3®.

  P3M3 Certifikace

  Axelos Consulting Partner

  AXELOS Consulting Partner lze použít k provedení sebehodnocení P3M3 jako prostředku k překonání zkreslení, které je vlastní každému přístupu k sebehodnocení.

  Obvykle se označují jako usnadněné sebehodnocení a jejich cílem je poskytnout:
  • Pochopení pravděpodobné současné úrovně vyspělosti v řízení portfolia, programu a / nebo projektu.
  • Snímek nejpravděpodobnější úrovně zralosti pro srovnání s předchozími nebo budoucími hodnoceními.

  P3M3 Assesment

  Axelos Consulting Partner

  P3M3 Assesor

  Eduard Pitka

  Axelos certifikovaný a oceněný P3M3 Assessors je zárukou profesionálních znalostí a dovedností v oblasti analýzy a návrhu opatření pro realizaci požadovaných změn s měřitelným výstupem a návratností investice. 

  P3M3 Assesor je nejenom absolvent celosvětově uznávaných standardů v oblasti projektů, programů a portfolia. Zároveň úspěšně dokončil studium včetně testování modelu P3M3, který měří výkonnost organizace v 7 Perspektivách, 5 úrovních a 3 modelech.

  • 2018 - P3M3 Assesor
  • 2014 - MoP Approved Trainer
  • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
  • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

  Chcete získat dárek k narozeninám?