P3O® Certifikace

Certifikační schéma P3O od společnosti Axelos v současné době nabízí dvě úrovně. Základní certifikační kurz P3O® Foundation (3 dny) a navazující kurz pro pokročilého P3O® Practitioner (2 dny), který prohlubuje znalosti získané na úrovni Foundation. P3O® Intro je 1/2 denní manažerský průřez metodiky bez certifikační zkoušky.

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Certifikace

  P3O® Intro

  Základy řízení projektů, programů a portfolia| bez certifikace

  Benefitem našich kurzů je udělení certifikátů, tzv. P3O Certificate of Attendace. Diplom o absolvování školení je vydaný pod hlavičkou ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX.

  • bez certifikační zkoušky
  • certifikát vydaný ihned po školení
  • absolventům doporučujeme navazující kurz P3O® Foundation

  P3O® Intro kurz >

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Intro

  P3O® Foundation

  Účelem P3O® Foundation zkoušky je prokázání, že absolvent má dostatečné znalosti metodiky, principů a modelu Project Programme Portfolio. Splňuje tak předpoklady pro práci v P3O Office.

  Certifikace P3O Foundation je určena všem, kteří chtějí ovládat terminologii a klíčové kokncepty, které jsou základem pro řízení projektů, programů a portfolia. Tato úroveň je zároveň kvalifikančí kriérium pro navazující Practitioner.

  Tematické okruhy certifikace
  • High Level P3O
  • Klíčové funkce a služby P3O
  • Důvody pro implementaci P3O
  • Jak vybrat správný model a koncept P3O
  • Rozdíl mezi Projekty, Programy a Portfoliem
  • Implementace, nebo restartování P3O Office
  • Definice rolí, odpovědnosti, nástroje a techniky

  P3O Foundation kurz >

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Foundation

  P3O® Practitioner

  U zkoušky P3O® Practitioner musí absolvent prokázat, že v kurzu získal dostatečné znalosti a dovednosti pro návrh, implementaci a správu libovoné P3O kanceláře. Samotné školení vás připraví i na další certifikační otázky, které se týkají rolí, funkcí, nástrojů a technik využívaných v různých P3O modelech.

  Tato certifikace je určena všem, kteří chtějí mít aktivní roli v jakémkoli modelu P3O kanceláře. Tato úroveň je vhodná pro ty, kteří se chtějí přesunout z role projektového, programového, nebo portfolio manažera do pozice managementu, který zodpovídá za strategii a koncepci fungování Project Program Portfolio Office. Tento kurz je určen i dalším rolím v managementu a nevyžaduje znalost metodik PRINCE2, MSP, MoP.

  Tematické okruhy High Level Performance zkoušky
  • Jak naplánovat implementaci P3O
  • Jak vybrat nejvhodnější role pro naplnění struktury P3O
  • Výběr technik, nástrojů a best practice pro správu Projektů, Programů, Portfolia
  • Jak vytvořit Business Case, který je potřebný pro schválení Senior Managementem
  • Jak identifikovat a vybrat nejvhodnější kompetenční model P3O s ohledem na potřeby, velikost, povaze projektů, programů

  P3O Practitioner kurz >

  P3O<sup class='sup'>®</sup> Practitioner

  P3O® Approved Trainer | Assesor | Coach

  Eduard Pitka

  Project & Program & Portfolio Auditor & Lead Trainer

  Autor mnoha praktických materiálů a šablon pro tyto a další metodiky z portfolia Best Management Practice - Axelos, s oceněním EXIN Platinum Partner!

  Máte specifický dotaz? Pošlete jej hned teď našim expertům. Odpovíme na ně v rámci diskuse na kurzu!

  • 2018 - P3M3 Assesor
  • 2014 - MoP Approved Trainer
  • 2010 - PRINCE2, MSP Approved Trainer
  • 2007 - Senior Project Manager / Consultant

  Chcete získat dárek k narozeninám?