P3O FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi ohledně metodiky Project, Programme and Portfolio Office (P3O) metodiky, která poskytuje návod (model) pro budování a provozování projektové, programové a portfolio kanceláře, které bývají velmi často označovány jako "projektová kancelář.

FAQ - Project, Programme and Portfolio Office (P3O®)

P3O znamená „Project, Programme and Portfolio Office“. Jedná se o model pro vytvoření a provozování projektových, programových a portfolio kanceláří.

V obou případech se jedná o best-practices produkty. P3O se zjednodušeně zaměřuje na různé modely vytváření a rozvoje podpůrné kanceláře (Office) pro Projekty, Programy a Portfolio = P3O. P3O je rovněž spojeno s mezinárodně uznávanou certifikací na úrovni P3O Foundation a P3O Practitioner

P3M3 není primárně určeno pro školení, ale jedná se o auditní model pro určení vyspělosti (Maturity) dle best-practices v oblasti Projektů, Programů a Portfolií = P3M3. Společnost, která se nechá podle tohoto modelu „oskenovat“ získá nezávislý a strukturovaný pohled na slabá či silná místa v projektovém, programovém či portfolio managementu a může si následně určit priority pro další rozvoj.

Ano. P3O model poskytuje mnoho variant určených pro malé, střední a velké společnosti/korporace. V malých organizacích se jedná typicky o tzv. virtuální kancelář, kterou vykonává v omezené době jednotlivec nebo malá skupina. Podle možností a priorit je rovněž limitován rozsah podpůrných funkcí a služeb.

Ne. P3O model poskytuje mnoho možností a podob podpůrné P3O kanceláře. To se týká funkcí či oblastí, které pro podporu projektů, programů a portfolia pokrývá. Nicméně P3O kancelář může být spojena i s odpovědností za provozování a rozvoj podpůrných informačních systémů. Například pro knowledge management, centrální databáze rizik nebo otevřených bodů, document management, dashboardy, centrální plánovací nástroje aj.

Pro P3O Foundation není žádná podmínka a není třeba žádný jiný certifikát. Ale velkou výhodou je znalost některé z metodik pro projektový, programový a portfolio managment a rovněž praktické zkušenosti. V případě best-practices metodik pak idálně PRINCE2, MSP, MoP. Pro P3O Practitioner je podmínkou P3O Foundation certifikace.

Ne. Používání P3O není spojeno s žádnými licenčními poplatky. Je na organizaci, zda investuje do akreditovaných školení a mezinárodně certifikačních zkoušek či do externích poradenských služeb při zavádění a rozvoji P3O kanceláře.

Certifikát P3O Foundation nemá expirační lhůtu a P3O Practitioner má platnost 5 let. Platnost lze prodloužit tzv. recertifikační zkouškou.

P3O® je flexibilní metodika řízení Project, Programme, Portfolio. A proto je kompatibilní např. i s PMI. Nejde zde o metodiku projektového řízení, ale o řízení portfolia projektů, programů a projektové kanceláře jako celek. Nezasahuje do konkrétních projektů a tak vlastně koncepce metodiky řízení konkrétních projektů může být jakákoliv.

Ne. Metodiky jako např. PRINCE2 (projektový management) nebo MSP (programový management) jsou „návody“ jak řídit různě velké projekty anebo programy. 

Tyto best-practices návody zmiňují možnost, že projekty nebo programy jsou např. metodicky či administrativně podporovány tzv. projektovou nebo programovou kanceláří ale neřeší, jak tyto kanceláře vypadají a jaké funkce poskytují. A to je naopak řešeno v rámci P3O.

Podle best-practices modelu P3O je „projektová kancelář“ dočasná podpůrná role spojená s životním cyklem jednoho konkrétního projektu – tj. její existence končí spolu s projektem. 

Tuto „kancelář“ lze vnímat jako jednotku pro např. metodickou a administrativní podporu, coaching, know-how. Podobně lze vnímat programovou kancelář, která je určena pro dočasnou podporu jednoho programu. Permanentní je tzv. portfolio kancelář, která trvale podporuje činnost v rámci portfolio managementu.

Ne. Portfolio, projektová a programová kancelář může mít podle P3O modelu mnoho podob. U menších společností je typický tzv. „virtual office“ model za využití stávajících kapacit.

Ne. P3O doplňuje best-practices metodiky a projektům, programům a portfoliu pomáhá, radí, snižuje administrativu a poskytuje další funkce (např. knowledge base). Nadále zůstává za projekt odpovědný sponzor (dle PRINCE2), za program Senior Responsible Owner (dle MSP) a za celé portfolio top management jako Portfolio Direction Group (dle MoP).

Chcete získat dárek k narozeninám?