TOGAF® FAQ

Frequently Asked Questions. Nejčastěji kladené otázky o školení, certifikaci, přínosech a benefitech.

Obecné

TOGAF® je označení pro The Open Group Architecture Framework. Nejpopulárnější otevřený a volně šiřitelný framework pro návrh a vývoj Enterprise Architektury. Vlastníkem této knihovny je organizace The Open Group. 

Enterprise Architecture (podniková architektura, EA atd..) je obecný pojem pro metody, roadmapy, diagramy, procesy a produkty. S jejich pomocí dokážete vymodelovat Aktuální stav organizace (pozice, kde se nacházíte, jak fungujete). Znalosti nejrozšířenější knihovny TOGAF vám umožní vytvořit cíl: Budoucí model / podobu organizace - efektivnější a lepší systém řízení. A konečně největší hodnotu framework TOGAF má v tom, že s jeho pomocí si naplánujete Přechod od stávajícího stavu k lepšímu / očekávanému.

Přidanou hodnotou nejznámějšího modelu pro Enteprise Architecture TOGAF je v schopnosti sladit manažerské, obchodní, provozní a datové (IT) informace / procesy, díky kterým se stane vaše organizace rychlější, pružnější a efektivnější. To má za následek snížení nákladů, redundance, zvýšení výkonnosti a efektivnosti nejenom IT, ale celé organizace.

Nejenom IT manažeři, ale i vrcholový management a generální ředitelé si jsou vědomi, že klíčem k budování úspěšné organizace je efektivní infrastruktura, resp. enteprise architektura.

Budování EA např. s frameworkem TOGAF vám pomůže udržet rovnováhu mezi efektivním IT a inovacemi v organizaci. IT bude v synergii s celou organizací, na všech úrovních. Enterprise Architektura vám pomůže sladit strategické cíle s tím, co očekává organizace od IT.

Mezi klíčové technické výhody patří: snížení složitosti IT, nákladů na správu a rozvoj, lepší interoperabilitu, rychlejší zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek na rozvoj IT, aniž byste ohrozili architektonickou provázanost.

Hlavním přínosem a důvodem proč používat TOGAF je fakt, že jako jediný umožňuje organizacím vytvořit takovou (EA) podnikovou architekturu, která integruje a sladí organizační zájmy (lidé, procesy, technologie a infrastruktura), architekturu IT (data a aplikace) a informační systémy elastickým, ale robustním způsobem. 

Knihovna TOGAF poskytuje přesný návod co dělat, krok za krokem. Tento framework lze také použít pro řešení specifických projektů a potřeb v rámci organizace. A co je také důležité, může být využitý ve spojení se standardy jako je ITIL, PRINCE2, MSP, MoP, ISMS, ITSM, MoR.

Nikoliv. Kompexní architektura TOGAF® umožňuje využívat jej na velkých projektech. Menší organizace, nebo méně komplexní projekty využívají pouze ty části knihovny TOGAF®, které mají okamžitou přidanou hodnotu pro organizaci. Populární je také "tailoring", resp. úprava TOGAF®na míru a konkrétním potřebám.

Zcela jistě zapomeňte na elearning. Nedoporučujeme ani samostudium. U kurzů TOGAF mnohem více, než jinde záleží na zkušenostech a schopnostech trenéra demostrovat využití a benefity EA v praxi.  

Ale i zde ale platí dvojí metr. 
TOGAF® je soubor manažerských, nikoliv IT technik. Někteří trenéři mají sice špičkové vzdělání a certifikace v IT, ale chybí jim manažerský pohled, který je klíčem k úspěšnému nasazení architektury. Přijďte se přesvědčit o kvalitách trenéra i výuky. Uvidíte, proč mají TOGAF® kurzy od TAYLLORCOX hodnocení ★★★★★

Chcete získat dárek k narozeninám?