Certifikace ZoKB

Certifikace TAYLLORCOX dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024. Certifikovat nelze Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti, ale bezpečnostní role uvedené v § 6 a 7  vyhlášky č. 82/2018 Sb.

  Výbor ZoKB

  Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti

  Nejvýše postavená role, která je na pozici managementu. Výbor je pověřený komplexním řízením a rozvojem informačních a komunikačních systémů kritické infrastruktury, nebo významných invormačních systémů.

  Zákon o kybernetické bezpečnosti, ani vyhlášky a prováděcí předpisy nespecifikují kompetence a kvalifikace tohoto týmu. 

  Nicméně je doporučeno, aby tým disponoval znalostí ISMS (Information Security Management System). 

  Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti

  Manažer kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

  Certifikační zkouška je koncipována tak, aby prověřila všechny potřebné znalosti a schopnosti, které souvisí s touto rolí. Jde zejména o znalost systému řízení kybernetické bezpečnosti z pohledu návrhu a implementace. Řízení rizik, reporting výboru a managementu, řízení operativní úrovně atd..

  Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

  Úspěšní absolventi, kteří řádně dokončí kurz a složí certifikační zkoušku získají certifikát Manažer ZoKB 181/2014Sb., který je vydán pod záštitou RCB (Registered Certification Body) TAYLLORCOX - mezinárodního certifikačního orgánu se specializací na ISMS (Information Security Management System) podle standardů ISO 27000 a požadavků Zákona o Kybernetické Bezpečnosti (§ ZoKB).

  Manažer kybernetické bezpečnosti

  Manažer kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

  Architekt kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

  Certifikační zkouška je koncipována tak, aby prověřila všechny potřebné znalosti a schopnosti, které souvisí s touto rolí. Jde zejména o zajištění návrhu implementace bezpečnostních opatření tak, aby byla budována bezpečná architektura informačního a komunikačního systému.

  Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

  Úspěšní absolventi, kteří řádně dokončí kurz a složí certifikační zkoušku získají certifikát Manažer ZoKB 181/2014Sb., který je vydán pod záštitou RCB (Registered Certification Bodie) TAYLLORCOX - mezinárodního certifikačního orgánu se specializací na ISMS (Information Security Management System) podle standardů ISO 27000 a požadavků Zákona o Kybernetické Bezpečnosti (§ ZoKB).

  Architekt kybernetické bezpečnosti

  Architekt kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

  Auditor kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

  Certifikační zkouška je koncipována tak, aby prověřila všechny potřebné znalosti a schopnosti, které souvisí s touto rolí. Jde zejména o provádění auditu kybernetické bezpečnosti, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena.

  Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

  Úspěšní absolventi, kteří řádně dokončí kurz a složí certifikační zkoušku získají certifikát Manažer ZoKB 181/2014Sb., který je vydán pod záštitou RCB (Registered Certification Bodie) TAYLLORCOX - mezinárodního certifikačního orgánu se specializací na ISMS (Information Security Management System) podle standardů ISO 27000 a požadavků Zákona o Kybernetické Bezpečnosti (§ ZoKB).

  Auditor kybernetické bezpečnosti

  Auditor kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2018 Sb.

  Chcete získat dárek k narozeninám?