Co je ZoKB

Přijďte se seznámit se změnami v zákoně o kybernetické bezpečnosti a jejich odrazem v aktuální dokumentaci a procesech v organizaci. V našich kurzech se zaměřujeme výhradně na nové odpovědnosti a změny. Základem zákona o kybernetické bezpečnosti jsou standardy ISMS (Information Security Management System), resp. ISO / IEC 27000, zákon 181/2014 Sb. a vyhláška 82/2018 Sb.

  Co je ZoKB

  Podstatou Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) je §181/2014 a vyhláška č. 316

  Zákon č. 181 ze dne 23. července 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

  Vyhláška č. 316 ze dne 19. prosince 2014 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

  Vyhláška 82/2018 Sb

  Novela zákona č. 181/2014 Sb.

  Významné změny v Zákoně o Kybernetické bezpečnosti:

  Novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZKB“) významně rozšiřuje svoji působnost. V současné době klade většinu povinností správcům Významných a Kritických informačních systémů. Nově jsou do působnosti ZKB zařazeny

  Základní služby

  Služba závislá na komunikačních sítích nebo informačních systémech a její narušení by mohlo mít významný dopad na zabezpečení klíčových společenských nebo ekonomických činností v odvětví Energetika, Doprava, Bankovnictví, Infrastruktura finančních trhů, Zdravotnictví, Dodávky a rozvody pitné vody, Digitální infrastruktura, Chemický průmysl a Veřejná správa.

   Digitální služby informační společnosti

   • Internetové vyhledávače;
   • Cloud computingu, jež umožňuje přístup rozšiřitelnému a přizpůsobitelnému úložišti výpočetních zdroj, jež je možno sdílet.
   • Poskytování služby elektronického tržiště, jež umožňuje uzavírat on-line služby s prodávajícím a to prostřednictvím internetové stránky;
   Novela zákona č. 181/2014 Sb

   Zásadní změny

   Zdravnotnictví

   Novinkou je zejména zařazení oblasti Zdravotnictví, které bylo v současné verzi ZKB zařazeno pouze u zdravotnických zařízení s kapacitou 2500 akutních lůžek.

   Digitální infrastruktura

   Dále je novou oblastí digitální infrastruktura internetových vyhledávačů, poskytovatelů eShopů a cloudových služeb (vyjma mikropodniků a malých podniků).

   Povinnost zabezpečení

   Všechny uvedené společnosti mají povinnost zajišťovat bezpečnost informačních systémů využívaných pro zajištění Digitální služby nebo Základní služby.

   Významné a kritické systémy

   Součástí změny vyhlášky jsou rovněž změny či významné doplnění požadavků kladených na stávající provozovatele významných a kritických informačních systémů.

   Nové školení pro role

   Manažer Auditor a Architekt ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb

   Vzhledem k tomu, že povinností všech bezpečnostních rolí podle vyhlášky č. 82/2018 Sb. je vzdělávání, doporučujeme kurzy všem zúčastněným, jelikož by měli znát všechny nové požadavky.

   Manažer ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb
   Architekt ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb
   Auditor ZoKB dle 181/2014 a vyhlášky č. 82/2018 Sb

   Aktuálně o kybernetické bezpečnosti

   GDPR Audit Tool

   GDPR Audit Tool

   Připravte se na nové nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018 s Auditním nástrojem, který vyvinul certifikační orgán TAYLLORCOX. Nástroj je zatím dostupný zdarma!

   Zobrazit celý článek

   Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

   Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

   Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

   Zobrazit celý článek

   Váš dream job díky zákonu 181/2014 Sb.

   Váš dream job díky zákonu 181/2014 Sb.

   ISO/IEC 27001 - mezinárodní cyber security standard se rychle stává základním pilířem budování kybernetické bezpečnosti. ČR jej využila i jako páteř zákona §181/2014Sb.

   Zobrazit celý článek

   Téma měsíce: Business Continuity

   Téma měsíce: Business Continuity

   Stále větší počet organizací závislých na dostupnosti služeb považuje za jeden z klíčových problémů vytvoření imunity a odolnosti (resilience) organizace. 

   Zobrazit celý článek

   Management of Risk (MoR)

   Management of Risk (MoR)

   Téměř 8 firem z 10 poskytujících služby plánují v následujících dvou letech zvýšit své investice do správy rizik.

   Zobrazit celý článek

   Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

   Vyzpovídali jsme auditora Kybernetické bezpečnosti!

   Přinášíme vám otisk zajímavého rozhovoru s vedoucím auditorem kybernetické bezpečnosti. Zákon č. 181/2014 Sb. a vzdělání bezpečnostních manažerů.

   Zobrazit celý článek

   Aplikace pro ZoKB

   Stáhněte si do mobilu svoji aplikaci dřív, než přijdete na kurz

   Bezplatná mobilní aplikace pro manažery. Výkladový a překladový slovník, auditní nástroj.

   Kromě auditního nástroje pro ochranu osobních údajů zde využijete konsolidované termíny a definice tisíců manažerských výrazů v oblasti řízení projektů, programů, portfolia, rizik, enterprise architektury, bezpečnosti a ochrany osobních údajů a dalších:

   • PRINCE2®, MSP®, MoP®
   • MoR®, ISMS, GDPR, ZokB
   • TOGAF, ArchiMate, ITIL &  ITSM a mnoho dalších

   iOS, Android slovník >

   Aplikace pro ZoKB

   Chcete získat dárek k narozeninám?