AgileSHIFT FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi na standard AgileSHIFT. Metodika nenahrazuje, ale efektivně doplňuje omezení tam tam, kde jsou limity SCRUM, Kanban, nebo PRINCE2 Agile.

Co je AgileSHIFT

AgileSHIFT™ je nový produkt, resp. návod a soubor agilních znalostí pro realizaci transformačních změn v těch organizacích, které chtějí být lépe připraveni na neustále se měnící podmínky.

Metodika agilní transformace AgileSHIFT™ přináší komplexní přístup, který manažerům i organizacím pomáhá strukturovaně přistupovat k agilním změnám nejenom na projektech, ale celém organizačním prostředí, kultury a postupům.

Jde o jednoduchý a přizpůsobitelný rámec, který napomáhá překonat typické překážky doprovázející změny ve společnostech.

AgileSHIFT ™ is intended for organizations that need to make a transformational change (approach, internal culture, behavior) and are interested in "rebuilding" the traditional approach to a dynamic, agile approach.

This cannot be approached in isolation and, for example, implement agile project management frameworks (eg SCRUM). One well-functioning but isolated team is no guarantee of a successful transformation.

The transformation needs to be approached comprehensively and it is necessary to involve the entire organization in this transformation. And it is not enough to transform IT, business, marketing, HR, etc. in isolation. An effective "agile shift" (AgileSHIFT) requires will and mutual cooperation within the entire organization.

SCRUM je jedna z metod, jak agilně řídit některou změnu v organizaci (např. redesign webových stránek, nový informační systém atd.). SCRUM lze použít samostatně, nebo jako součást agilního projektu např. v kombinaci s PRINCE2 Agile.

AgileSHIFT™ není o jedné konkrétní změně, ale o komplexní změně celé organizace - její kultury a přístupu s cílem uspět v dynamicky se měnícím prostředí. AgileSHIFT™ navíc tuto změnu nevidí jako časově omezený projekt ale spíše jako kontinuální proces.

Hlavní poslání PRINCE2 Agile je pomoci profesionálům při řízení jednotlivých projektů a úspěšně kombinovat nejlepší praxi v projektovém managementu s agilními přístupy jako je například SCRUM nebo Kanban. Tedy PRINCE2 Agile je přímo určen pro projektové manažery a členy projektových týmů.

AgileSHIFT je o komplexní změně přístupu a kultury v rámci celé organizace. A tato změna není jen o počáteční sadě kroků. Jedná se o dlouhodobý proces motivovaným kontinuálním vylepšováním.

AgileSHIFT Metodika

Yes, there is a "Guide to AgileSHIFT" book for those interested, which helps individuals and organizations with transformational change. Printed and electronic versions are available.

Ano. Součástí rámce AgileSHIFT jsou i praktické „karty“, které pomáhají k pochopení, jak by mohly vypadat klíčové dokumenty provázející trasformační změnu (např. jak by měla vypadat tzv. „roadmapa“ transformace). Podobně jsou k dispozici i „karty“ s obsahem, cílem a tipy pro klíčové události (např. jak by měla vypadat retrospektiva).

AgileSHIFT není nový SCRUM, Kanban nebo PRINCE2 Agile. Tedy není to nová metoda na agilní řízení projektů. Jedná se o rámec, který přináší návod, jak agilně transformovat celou organizaci. Cílem je posunout, transformovat kulturu a přístup celé organizace tak, aby byla lépe připravena do dynamického prostředí plného nových technologií, inovací a také změn požadavků ze strany zákazníků.

AgileSHIFT napomáhá organizaci pracovat efektivněji a orientuje se na co nejrychlejší pozitivní výsledky a díky tomu dokáže organizace lépe čelit konkurenčnímu prostředí. Transformační změna není jen o nějaké technologii. 

AgileSHIFT je o změně prostředí, kultury a přístupu v rámci organizace. Změna je možná jen díky zapojení a přístupu většiny pracovníků, kteří jsou její nositelé. Změnu není možno vyvolat rozkazem. Pro organizace není AgileSHIFT pouze dočasným průvodcem, ale měl by být motorem pro trvalý růst a rozvoj v nestálém prostředí.

Chcete získat dárek k narozeninám?