Co je AgileSHIFT

AgileSHIFT™ pokračuje tam, kde končí SCRUM. Jde o komplexní a zároveň jednoduše srozumitelné řešení Enterprise Agility. Metodiku lze využít pro jednotlivé oddělení, stejně jako pro celou organizaci, za účelem agilní transformace.

  Pro koho je AgileSHIFT?

  AgileSHIFT je určen organizacím, které potřebují uskutečnit transformační změnu (přístupu, vnitřní kultury, chování) a mají zájem „přebudovat“ tradiční přístup k přístupu dynamickému, agilnímu.

  K tomu nelze přistoupit izolovaně a například implementovat agilní rámce pro řízení projektů (např. SCRUM). Jeden výborně fungující ale izolovaný tým není zárukou úspěšné transformace. 

  K transformaci je třeba přistupovat komplexně a je nezbytné do této transformace zapojit celou organizaci. A nestačí izolovaně transformovat IT, obchod, marketing, HR aj. Pro efektivní „agilní posun“ (AgileSHIFT) je třeba vůle a vzájemné spolupráce v rámci celé organizace. 

  Pro změnu je třeba zapojení, podpora a vzájemná spolupráce. S transformací je typicky spojena změna zavedených tradičních postupů.

  AgileSHIFT rámec je určen pro jakékoliv organizace a lze jej úspěšně využít v rámci celé organizace bez ohledu na oddělení či roli. Tento rámec je určen pro ty, kteří hledají návod na změnu, která je byznysově orientována a jejíž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti organizace.

  AgileSHIFT Intro™ >  AgileSHIFT Certified

  agile for non it

  Agilní transformace, to je oč tu běží

  V mnoha společnostech je tendence transformační změny provádět tradičním tzv. „waterfall“ způsobem. Tedy například jako předem podrobně naplánovaný projekt nebo program. 

  Tento přístup ale není pro dynamicky se měnící prostředí vhodný a je třeba aplikovat agilní přístup vycházející například z konceptů jako je agilní manifest, PRINCE2 Agile, scrum, kanban a.j. 

  Kromě agilního přístupu k transformační změně („change the business“) je potřeba citlivě nastavit vztah ke standardnímu chodu organizace („run the business“) a to tak, aby nedošlo k ohrožení stávajících funkcí a služeb. Každá společnost má individuální absorpční schopnost a tempo změn: AgileSHIFT report | Axelos (TAYLLORCOX)

  Typické překážky k transformaci směrem k agilitě

  • nezájem o změnu 
  • ustálená, dlouhodobá kultura
  • zastaralé, překonané procesy, nástroje a postupy
  • přílišní tlak na krátkodobé cíle (př. cíl tržeb na tento měsíc)
  • síla moci (vertikální politická „sila“ s bariérami pro komunikaci s dalšími odděleními)
  agile

  AgileSHIFT principy

  AgileSHIFT principy agilní taransformace

  AgileSHIFT přináší 5 základních principů, na kterých by transformační změna měla být založena:
  • Změna přijde, vítejme ji
  • Nespokojme se současným stavem
  • Přizpůsobujme vhodně náš přístup ke změně
  • Spoluvytvářejme vysokou přidanou hodnotu pro naše zákazníky
  • Vytvořme prostředí, kde se každý může podílet na zvýšení přidané hodnoty
  AgileSHIFT principy

  AgileSHIFT postupy

  Pro efektivní provádění transformačních změn AgileSHIFT definuje 5 tzv. praktik, které by měly být součástí změn:

  • Kolaborativní týmy
  • Flexibilní plánování
  • Měření přidané hodnoty
  • Postupné a přírůstkové změny
  • Zapojení do změny zainteresované strany
  AgileSHIFT postupy

  Klíčem k úspěchu je vytvoření správných týmů ideálně s plochou strukturou bez přílišné hierarchické struktury. Tyto týmy by měly být tzv. „cross-functional“ tedy ideálně s přesahem odborností a znalostí. Upřednostňován by měl být rovněž týmový duch. atmosféra důvěry, autonomie a vzájemná spolupráce.

  Agilní transformace je o agilním přístupu k plánování. Rigidní, těžkopádný „waterfall“ přístup není vhodný. Ke změně je třeba přistupovat flexibilně a celá transformační změna je krok do neznáma. Nelze předem přesně odhadnout rizika a otevřené body. Flexibilní plánování znamená otevřenost ke změnám priorit i ke změnám.

  Měření přidané hodnoty je klíčovým ověřením, zda dochází k pozitivnímu efektu agilní transformace. Každá organizace by měla definovat co je přidanou hodnotou transformační změny a jak tuto hodnotu měřit.

  AgileSHIFT přináší postupné, přírůstkové změny, což umožnuje již v prvních fázích dodat znatelné změny, které přinesou přidanou hodnotu. Postupné dodávání také zrychluje zpětnou vazbu což přináší možnost lépe definovat priority a také pozitivně ovlivňovat zainteresované strany.

  V případě transformační změny je klíčová správně identifikovat klíčové zainteresované strany, které budou touto změnou dotčeny nebo, které mohou transformační změnu pozitivně či negativně ovlivnit. Tato oblast není jen o identifikaci zainteresovaných stran, ale i o přípravě efektivní komunikační strategii jejíž cílem je efektivní komunikace.

  AgileSHIFT role

  AgileSHIFT definuje jednoduchou strukturu a srozumitelně nastavené základní role, odpovědnosti.

  • AgileSHIFT tým.
  • AgileSHIFT kouč.
  • AgileSHIFT sponzor.
  AgileSHIFT role

  AgileSHIFT doporučuje maximální množství lidí v týmech určených pro agilní změnu a také se věnuje podmínkám za jakých by tým měl efektivně fungovat – jako například těchto 5 elementům:

  • jasné cíle týmu
  • vyjasněné role
  • jasné procesy
  • pozitivní vzájemné vztahy
  • fungující vztahy mezi ostatními týmy

  AgileSHIFT kouč je jakýmsi mentorem či koučem dohlížejícím a napomáhajícím tomu, aby tým i sponzor následovali transformační změnu dle principů a postupů.

  AgileSHIFT sponzor je „šéfem“ transformační změny a ovlivňuje priority toho co bude předmětem transformační změny.

  Procesy

  AgileSHIFT procesy jsou defacto odpovědí na současné dynamické podmínky v mnoha oblastech

  Nové technologie, možnosti outsourcingu, home-work, on-line marketing a další vytváří prostředí kde jsou „tradiční“ společnosti ohroženy.

  Procesy

  AgileSHIFT Start-up je první aktivita v rámci AgileSHIFT transformační změny, která slouží pro:

  • formulace vize
  • roadmapu změny
  • role a odpovědnosti
  • definici záměru (business case)
  • pochopení potřeby transformační změny
  • identifikaci klíčových zainteresovaných stran

  Tento krok probíhá v první den plánované iterace a cílem je odpovědět na tyto dvě věci:

  • co bude dodáno v rámci iterace
  • jakým způsobem to bude dodáno

  AgileSHIFT denní stand-upy jsou každodenní krátkou událostí, které týmu pomáhá pochopit postup prací (co se dodalo a co se dodá) a je to také možností komunikovat případná nová rizika či otevřené body, které je nutno řešit.

  AgileSHIFT demo probíhá poslední den iterace a cílem této aktivity je ukázat AgileSHIFT sponzorovi a klíčovým zainteresovaným stranám výsledky dané iterace.

  AgileSHIFT retrospektiva probíhá rovněž poslední den iterace a cílem této aktivity je zlepšit řízení agilní transformace – např. fungování a komunikace týmu.

  Benefity AgileSHIFT

  Agilní transformace

  AgileSHIFT je nejnovější řešení pro transformaci organizací k agilnímu přístupu. A to nejen v oblasti IT a projektů. Metodika umožňuje změnu prostředí a kultury v rámci celé organizace, jejíž cílem je lépe a efektivněji reagovat na požadavky zákazníků. Ať už jde o sales, marketing, HR a další oddělení.


  Návod včetně školení

  AgileSHIFT přináší praktický návod na coaching i trénink (včetně možnosti certifikace) pro všechny zainteresované strany. Osvojíte si tak efektivní řízení transformačních změn v organizacích s best-practies přístupem zahrnujícím potřebné znalosti, postupy, role a zejména principy. 

  Vyvinut pro jakékoliv prostředí

  AgileSHIFT je jednoduchý a přizpůsobitelný rámec, který lze aplikovat v jakémkoliv prostředí. Úspěšnou transformaci nelze zajistit v jednom oddělení nebo v jedné oblasti (např. projektový management). Pro úspěšnou transformaci je třeba komplexní pohled na organizaci.

  Strukturovaný nástroj i metodika

  Rámec AgileSHIFT je užitečným a strukturovaným nástrojem pro lídry změn v organizaci, kteří chtějí připravit organizaci pro přežití v podmínkách dynamických trhů plných nečekaných změn. 

  Chcete získat dárek k narozeninám?