MSP FAQ

Podívejte se na nejčastější tipy, otázky a odpovědi. Metodika, kurzy a mezinárodní certifikace Managing Successful Programmes (MSP).

Obecné

Managing Successful Programmes (MSP®) představuje osvědčené Principy a Procesy - zaměřené na programové řízení. Programové řízení je o úroveň výše, než je řízení projektů. 

MSP® vychází z praxe a obsahuje osvědčené postupy pro úspěšné řízení změn. Metodika řízení programu je velice flexibilní, lze ji využít v jakémkoli odvětví, bez rozdílu velikosti organizace. Více informací ? Přijďte na 1/2 denní manažerský kurz MSP Intro >

Pokud na některou z uvedených otázek zní ano, pak MSP® jistě ke své práci využijete.

  • Plánují se ve vaší organizaci rozsáhlejší změny?
  • Chtěli byste mít pod kontrolou celý proces řízení změn?
  • Využívá vaše organizace osvědčené / standardizované postupy k realizaci strategických cílů?
  • Jsou vždy vaši lidé dostatečně zainteresováni, znají svou roli,  povinnosti v procesu programového řízení / transformaci / realizaci strategických cílů?
  • Je pravidlem, že při realizaci strategických změn dochází k problémům a komplikacím?
  • Máte potíže s transformací strategických cílů na projekty ?
  • Nemáte jasno v terminologii, procesech a projektech?
  • Chtěli byste využít příklady dobré praxe, z řady osvědčených best practice frameworku MSP®?

Program (MSP®) se skládá z konkrétních projektů (PRINCE2®), které mají společný cíl nebo projektový záměr. Pokud máme za úkol komplexnější transformaci nebo realizaci organizačních, obchodních či strategických cílů, zpravidla k realizaci tohoto cíle bude nutné řízení více než jednoho typu projektu. 

Přesně o tom je Managing Successful Programmes (MSP®). Programové cíle jsou vždy na strategické úrovni a jejich cílem je splnění organizačních, obchodních nebo transformačních cílů.

MSP® je dnes považováno za celosvětové "best practice" v mezinárodním měřítku zcela oprávněně. Neexistuje totiž žádný jiný ekvivalent, který by zahrnoval nejvyšší manažerské techniky a metodiky řízení programů, ale zároveň byl kompatibilní s řízením projektů.

Manažeři, ale i mnohé organizce se snaží najít systém jak co nejlépe transformovat strategické cílé do úspěšných projektů. Věnují příliš mnoho energie naprosto zbytečným věcem - vývoji vlastního přístupu k řízení programů a projektů. MSP® nabízí framework, metodiku, nástroje a techniky   pro řízení programů  v organizaci: všem zainteresovaným: sponzorům, obchodním, projektovým, programovým i vrcholovým manažerům.

Metodiku programového řízení MSP využijte v jakékoliv organizaci, bez ohledu na její velikost, nebo odvětví. Není to framework, který lze využít jen pro specifické prostředí, zvláštní situace a nevyžaduje speciální znalosti. MSP může využít jakýkoliv manažer, protože je tento kurz založen na logickém přístupu a řízení / transformaci / change management. Nezáleží přitom, jestli je vaším cílem nový produkt, služba, nebo strategická změna.

Úspěch však závisí zejména na tom, jak jste se vy a vaše organizace rozhodli uplatnit "best practice" Managing Successful Programmes (MSP). Tuto metodiku lze snadno sladit se stávajícími procesy, postupy, nebo nástroji. Klíčem k úspěšnému programovému řízení tak zůstává absolvování min. základů: MSP® Foundation, ale pokročilou úrovní MSP® Practitioner jistě nic nezkazíte.

Chcete získat dárek k narozeninám?