Co je MSP®

MSP® – Program Management je metodika, která má ambice být ještě úspěšnější než standard projektového řízení PRINCE2®. Je to dáno tím, že stále více manažerů musí řídit více projektů pro dosažení strategických cílů.

  Co je MSP<sup class='sup'>®</sup>

  Kdy a proč využít MSP®?

  Strategické změny, transformace, nebo komplexní projekty >>

  MSP® využijete všude tam, kde se plánují / realizují velké změny se přirozeně generují rizika, problémy a priority jsou často ve vzájemném konfliktu. Zkušenosti jasně ukazují na fakt, že se organizacím projekt transformace / strategického řízení změn nepodaří, pokud

  • Nemají odpovídající Leadership
  • Chybí impact na benefity / přínosy
  • Organizace není připravena na změnu
  • Nedostatečná podpora TOP Managementu
  • Angažovanost zainteresovaných stran je neadekvátní
  • Chybně, či nedostatečně definovaná vize, očekávání, cíle
  • Nerealistická očekávání od vnitřních zdrojů, nedostatečná schopnost řízení změnit

  To vše lze řešit s využitím "best practice" MSP. Tento framework obsahuje příklady dobré praxe, vychází ze zkušeností úspěšných transformací a řízení strategických cílů. Nejenom z tohoto důvodu je MSP® stále více žádaný kurz mezi manažery.

  Kdy a proč využít MSP<sup class='sup'>®</sup>?

  Jak využít MSP® v organizaci?

  MSP® je metodika úspěšného řízení strategických změn a transformací!

  Ať už řešíte strategické změny nebo komplexní projekty / transformace, zde všude lze využít znalosti vycházející z Best Practice - tedy příkladů "správné praxe" mezinárodně nejpopulárnější metodiky MSP®.

  Managing Succesful Programmes v podnicích

  Ve všech odvětvích a oborech je tlak na komplexnější a rychlejší služby (produkty/výrobu). Organizace, které se naučili, jak správně transformovat svoje strategické cíle jsou flexibilnější, efektivnější a rychlejší. Mají větší šanci na přežití a prosperitu. Programové řízení se stále více prosazuje na manažerské úrovni - jako nástroj pro

  • řízení změn
  • transformační projekty
  • správu a realizaci strategických cílů
  Jak využít MSP<sup class='sup'>®</sup> v organizaci?

  3 klíčové koncepty MSP

  MSP Principy

  MSP Principy. Vycházejí z pozitivních i negativních zkušeností získaných při strategickém, resp. programovém řízení.

  MSP® Principy obsahují základní znalosti, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci jakýchkoliv transformačních změn.

  Governance Theme

  Governance Themes vás naučí naprosto nezbytný základ: Jak efektivně nastavit programové řízení v organizaci pro realizaci strategických cílů / org změn.

  Budeme mít pod kontrolou leadership, realizační tým, strukturu, rozdělené role, kompetence a naučíme vás aplikovat kontrolní a řídící mechanismy.

  Transformatrion Flow

  Transformatio Flow není nic jiného, než osvědčené workflow celého životního cyklu programu. Od zadání strategického cíle, až po realizaci konkrétních přínosů.

  Transformation Flow vám pomůže udržet koncept i strategické plnění programu.

  Benefity programového řízení

  Sladění strategického řízení s projekty

  Efektivnější reakce na strategické požadavky vyplní mezeru mezi projekty a vrcholovým řízením. 

  Podpora pro Management

  Všechny aktivity se soustředí na řízení změn s pomocí MSP® frameworku (metodického manuálu pro řízení změn)

  Řízení zdrojů

  Efektivnější "resource management" díky mechanismům pro řízení priorit v projektu a lepší integraci projektů.

  Řízení rizik

  Lepší řízení vyplývá z kompexnějšího přístupu, nikoliv jen na úrovni aktivit v projektu, ale napříč projekty a programy.

  Realizace přínosů

  Splnění skutečných benefitů prostřednictvím formálního procesu identifikace, řízení, realizace a vyhodnocení.

  Controlling

  Díky MSP® dokážete obhajovat, měřit a vyhodnocovat náklady na zavedení nové infrastruktury, standardů, či požadavků.

  Operativní řízení

  Efektivnější "business operation" díky řízení požadovaných přínosů a jejich nastavení na nové pracovní postupy

  Obchodní případ

  Optimální "business case" díky MSP® frameworku, který porovnává současný stav s doporučenými "best practice".

  Koordinace aktivit

  Jasné vymezení rolí a odpovědností za řízení portfolia projektů a realizací přínosů programu zvýší efektivitu celé organizace.

  Transformace

  Plynulý přechod od současného stavu k programovému řízení, díky efektivní migraci přístupu k řízení projektů.

  Standardizace

  Nastavení jednotného systému nových nebo novelizovaných zásad, standardů a pracovních postupů.

  Programme Benefits (Inforgraphics)

  Chcete získat dárek k narozeninám?