Co je SCRUM®

Nejoblíbenější framework agilního řízení. Snadno se aplikuje, přizpůsobuje, řízení projektů je rychlejší a flexibilnější. Poslední update v kurzech TAYLLORCOX se ještě více zaměřuje na vytváření přidané hodnoty.

  Agile Manifesto

  Je těžké si představit, kolik software či aplikací vzniklo díky Agile Manifestu

  Před “Agile Menifesto” nebyl vývoj software vůbec jednoduchý a rychlý. Díky tomu se řada projektů rušila, další se měnili pod rukama tak, že přestali plnit svůj původní účel. Agile Manifest položil základ pro 12 principů agilního vývoje software.

  • Zrychlit vývoj a zvýšit kvalitu
  • Zefektivnit spolupráci a komunikaci
  • Přizpůsobit se změnám, ne na úkor kvality a funkčnosti
  Agile Manifesto

  12 principů SCRUM

  1. Communication

  Nejúčinnějším a nejefektnějším způsobem sdělování informací vývojovému týmu z vnějšku i uvnitř něj je osobní konverzace.


  2. Motivation

  Budujeme projekty kolem motivovaných jednotlivců. Vytváříme jim prostředí, podporujeme jejich potřeby a důvěřujeme, že odvedou dobrou práci.

  3. Agile development

  Vítáme změny v požadavcích, a to i v pozdějších fázích vývoje. Agilní procesy podporují změny vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka.


  4. Quality Software

  Nejvyšší prioritou je vyhovět zákazníkovi včasným a průběžným dodáváním hodnotného softwaru.


  5. Effectiveness

  Tým se pravidelně zamýšlí nad tím, jak se stát efektivnějším, a následně koriguje a přizpůsobuje své chování a zvyklosti.


  6. Continual Improvement

  Agilní procesy podporují udržitelný rozvoj. Sponzoři, vývojáři i uživatelé by měli být schopni udržet stálé tempo trvale.


  7. Sprint

  Dodáváme fungující software v intervalech týdnů až měsíců, s preferencí kratší periody.


  8. Design

  Agilitu zvyšuje neustálá pozornost věnovaná technické výjimečnosti a dobrému designu.


  9. Lifecycle

  Lidé z byznysu a vývoje musí spolupracovat denně po celou dobu projektu.


  10. Architecture

  Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vzejdou ze samo-organizujících se týmů.


  11. Working

  Hlavním měřítkem pokroku je fungující software.


  12. Simply clever

  Jednoduchost - umění maximalizovat množství nevykonané práce je klíčová.


  SCRUM Team

  Role, kompetence, odpovědnosti a přínosy v agilních projektech řízecných SCRUM

  Manager

  Přestože vaše organizace začala řídit projekty metodikou Scrum, manažeři svůj styl práce zpravidla nemění. A tak dochází ke snížení pracovního výkonu i efektivity. Samozřejmě zde hodně závisí na situaci: jak byla role a kompetence manažera nastavena před zavedením agilního řízení.

  Většina manažerů se shoduje, že mají mnohem více času, než tomu bylo před adaptací agile. Můžou být v užším kontaktu se svými podřízenými, lépe vnímat situaci na všech fázích životního cyklu projektu, účastnit se Sprintů, standardizovat osvědčené postupy do norem, či "best practice", dělat klíčová rozhodnutí napříč projekty.

  Manažeři jsou zodpovědni za rozvoj jednotlivců i týmů. A to i přesto, že u role ScrumMaster, nebo Product-Owner je v kompetenci tvorba manuálů, poradenství, nebo koučing. Jejich pohled na věc je vždy omezen na jeden produkt, nebo službu. Řízení ze strategického pohledu je tak vždy v rukou manažera.

  Zajištění financí a potřebného času na školení, či konference pro svůj tým, výzvy v podobě zajímavých projektů, osobní motivace a zapojení do odborných komunit - i to je nedílnou součástí manažera.

  Ale pozor! Manažer již nebude rozdávat úkoly jednotlivým členům týmu. Proaktivní převzetí zodpovědnosti za plnění dílčích úkolů, je záladním aspektem sebeorganizovaného týmu Scrum. Agilní přístup k řízení projektů vyžaduje změnu manažerských návyků.

  Manager

  Business Analyst

  Byznys Analytik musí mít dostatečný přehled o vlastnostech (benefitech) produktů, o tom není pochyb. Tato obchodně zaměřená role navíc vyžaduje skvělé komunikativní dovednosti. Díky těmto předpokladům je byznys analytik vhodným adeptem na pozici Product Owner.

  Analytik může být Product Owner pro různé týmy a pomáhat s transfirmací vize a strategických cílů do konkrétních požadavků v podobě Product Backlogu pro svůj tým(y). Byznys analytik může agilnímu týmu pomoci i s koncepcí požadavků na produkt.

  Jako člen týmu je hlavní prioritou plnění cílů v realizovaných Sprintech. Analytik také pomáhá při testování produktu a měl by být schopen odpovědět na otázky cílené na specifikaci a benefity produktů v rámci pravidelných setkání - Sprintů.

  Tyto pravidelné aktivity zpravidla neutilizují čas Byznys Analytika na 100%, zbývá tak čas na aktivity, které tato role vyžaduje (zejména bod transformace vizí a strategií do specifikace).

  Business Analyst

  Agile Consultant

  Konzultant je tím, kdo se snaží přesvědčit ostatní o výhodách agilního řízení - metodice Scrum. Motivace týmu a zejména managementu benefitech principů agile může být dlouhá a náročná cesta, ale pokud to dokážeze, nakonec všichni uznají, že to úsilí stálo za to. Agile konzultant bez ohledu na to, jakou roli vykonával předtím musí být schopen prezentovat, jak Scrum funguje. 

  Ať už se rozhodnete pro komplexní přechod na agilní řízení, nebo jej otestujete na menším projektu, Agile konzultant je tím, kdo bude šířit tuto vizi všem zainteresovaným stranám na prvním agilním projektu.

  Agile Konzultant se musí naučit pracovat s očekáváním ostatních od nasazení metodiky Scrum. Tyto očekávání nejsou nic jiného, než požadavky na zavedení Scrum. Pomáhají tvořit základní kostru modelu stejně tak definici rolí a kompetencí.

  Konzultant musí být odolný vůči nesouhlasům s agilní filosofií napříč organizací. Jejich cílem je naslouchání a pozitivní ovlivňování mínění tak, aby byla metodika Scrum přijata.

  Prezentace základů Scrum, stejně tak přechod na nový systém řízení, nové role a kompetence, vnímání stávajících i budoucích požadavků na vývoj produktů jsou dalšími předpoklady úspěšného Agile konzultanta.

  Agile Consultant

  Team Leader

  Team leader se nejčastěji etabluje do role Team membera, nebo ScrumMastera v závislosti na tom zda převažují technické, nebo manažerské dovednosti. Ačkoliv většina organizací chce mít v roli ScrumMastera manažersky dominantní personu, neznamená to, že se musí Team Leader stát automaticky ScruMaster.

  Na druhou stranu existuje nespočet technicky zdatných Team Leaderů (vedoucí vývoje), kteří vykonávají roli ScrumMastera excelentně. Nelze tedy posuzovat budoucí roli Team Leadera podle tohoto faktoru. Mnohem důležitější je, jaké má předpoklady pro zodpovědnost, spolupráci a další atributy specifikované v roli ScrumMaster.

  Od ScrumMastera se očekává, že bude spíše podněcovat tým ke spolupráci, než ho hierarchicky řídit. Jeho cílem je poskytovat ostatním členům své znalosti, spíše než hledat odpovědi.

  Snad nejlepší metoda jak otestovat předpoklady Team Leadera pro pozici ScrumMastera je fakt, jakým bude dále pracovat. Zde je nutné si uvědomit, že Scrum tým je sebeorganizovaný. Vedoucí technického oddělení zde nemá roli, ani úlohu. 

  Team Leader

  Product Manager

  Pracujete na pozici Produktového manažera? Pak je vaše role v agilním prostředí definována jako Product Owner. Z titulu této pozice máte perfektní, resp. detailní přehled o vlastnostech produktu i požadavcích klienta. Je váš produkt rozsáhlejší, resp. má více než jednoho Product Ownera? Doporučujeme ustanovit Produktového Manažera rolí Senior Product Ownera, který bude zastupovat tým.

  Product Owner je zodpovědný za definici strategické podoby produktu, včetně její komunikace.Musí mít jasnou představu o tom: jak a proč bude výsledný produkt vypadat. Tuto vizi komunikuje a sdílí s týmem.

  Jedna z hlavních činností Product Ownera je budování, správa a prioritizace položek v Product Backlogu. Nezáleží na velikosti projektu, zda tuto činnost dělá ze své role pouze pro sebe, nebo pro širší tým. Zde pouze zálěží na tom, že se tak stane.

  Zatímco v Backlogu vznikají nové požadavky a dotazy, Product Owner do této databáze přidává vysvětlení a podrobnější informace v takovém rozsahu, aby všechny dotazy byly dostatečně vysvětleny. Dobrý manažer odpovídá na dotazy osobně, řeší zda nevznikají problémy v komunikaci, pomáhá nejenom řešit problémy a také hledat alternativní způsoby řešení..

  Product Manager

  Tester

  Tester obvykle najde svoji novou roli jako funkční člen týmu. To proto, že Scrum® preferuje namísto sepisování požadavků doskusi o nich, úlohou testera je klást otázky na vlastnosti produktu. 

  Agilní řízení Scrum® vytváří Testerům nový kanál komunikace o tom, jak produkt funguje / má fungovat -  s Product Ownerem. Přitom se Tester nemusí omezovat pouze na dotazování Product Ownera, ale může hovořit s koncovými uživateli, zákazníky, resp. se všemi zainteresovanými stranami. 

  Je tak plně v kompetenci Testera komunikovat s otatními, klást otázky a hledat nesrovnalosti. Tento přechod na proaktivní testování je také jedním z charakteriskických vlastností Scrum® týmu. Testeři, zapomeňte na to, že budete čekat, až vám někdo poskytne nějaký seznam funkcní k otestování. Zamyslete se nad tím, co má produkt řešit, jak má fungovat a pusťte se do práce!

  Tester

  Project Manager

  Projektový tým v agilním prostředí Scrum® nemá roli projektového manažera. To ale neznamená, že se tým může zbavit práce, nebo odpovědnosti této role. Vzhledem k tomu, že sebeorganizace je základním stavebním prvkem Scrum, je kompetence projektového manažera rozdělena do jednotlivých rolí Scrum týmu. 

  Bez projektového manažera se Scrum tým nejenom obejde, ale naopak - jde o základní filosofii agilního řízení. Namísto zadávání úkolů týmům, nebo jednotlivcům (klasické řízení projektů) zde funguje sebeodpovědnost za oblasti, které jsou definované v rolích ScrumMaster, Developer, Product Owner. Dodatečné povinnosti přecházejí zpravidla nejvíce na ScrumMastera nebo Product Ownera.

  Jste řídící typ a dokážete překonat staré zvyky (např. delegování úkolů nebo rozhodování za tým)...? Potom je ScrumMaster ideální role právě pro vás. V rámci transformace na agilní řízení se na této nové roli nejlépe uplatňují stávající manažeři projektů.

  Profesně zkušenější manažeři projektů mívají perfektní přehled o skutečných potřebách svých zákazníků. Byznysové zkušenosti nejlépe uplatní na pozici Product Ownera.

  Project Manager

  Developer

  Úlohou vývojářů (developers) ve Scrum týmu je návrh, design, analýza, programování a testování produktů. Musí udělat vše, k čemu se zavázali v rámci Sprintu. 

  Jednou z nejvýraznějších změn u Scrum týmu je právě na pozici programátorů. Přestože jde o profesionální role, nejde již o samostatný tým profesionálů, který čeká až dostane zadání, které "napíše a předá". 

  Už nikdy nebudou samostatnou jednotkou, ale naopak - vývojáře je nutné aktivně zapojit již do návrhu a specifikace požadavků. Musí být schopni se vyjadřovat k návrhům, připomínkovat jejich podobu atd.. To může být pro některé z nich problém. Připravte se na to. Zejména pokud do této doby pracovali v uzavřené komunitě a žili na "své planetě"

  Kromě komunikace s ostatními a připomínkování změn budou pro vývojáře nové i postupy agilního řízení vývoje. Musí být se svoj rolí dostatečně, srozmitelně ztotožněni, protože ve Scrum týmu přebírají svůj díl odpovědnosti.

  Developer

  Agilita aktuálně

  Proč absolventi preferují PRINCE2<sup class='sup'>®</sup> Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

  Proč absolventi preferují PRINCE2® Agile, před Scrum, Kanban, či SAFe

  Stále je tu dost těch, kteří si myslí, že agile je pouze pro agilní vývoj IT projektů. Agilní přístup považují za něco, co jim umožní být “ jen rychlejší”.  Nebo, že agile = SCRUM a nic víc. Také...

  Zobrazit celý článek

  Agilní transformace má svůj standard: AgileSHIFT by Axelos

  Agilní transformace má svůj standard: AgileSHIFT by Axelos

  Agilní transformace vyžaduje komplexnější metodiku, než jsou principy SCRUM, Kanban a další. AgileSHIFT od Axelos je odpovědí na požadavek agilního řízení napříč organizací. Nejenom v IT.

  Zobrazit celý článek

  PRINCE2 Agile<span class='sup sup--tm'>™</span> je tu!

  PRINCE2 Agile je tu!

  Upgrade na “agilní verzi” je reakcí na fakt, že svět se celkově zrychlil. Pokud je to jen trochu možné, snažíme se své manažerské plány řídit přes projekty. Agilně.

  Zobrazit celý článek

  Agilní videoblog

  Chcete získat dárek k narozeninám?