Whistleblowing vzorová dokumentace

Whistleblowing vzorová dokumentace.

Šablony a vzory pro implementaci zákona na ochranu oznamovatelů.

Představujeme vám nejkomplexnější vzory a šablony whistleblowing dokumentů, první na českém trhu. Dokáží za vás vyřešit to, co žádný software nedokáže. Pokrýt zavedení whistleblowing procesu ve všech oblastech, ve kterých jste dle zákona povinni zavést interní oznamovací kanál.

V čem je Whistleblowing Toolkit / Vzorová dokumentace unikátní

Whistleblowing dokumentace je plně v češtině, z 80 % s hotovým textem a zbylou částí k úpravě tak, aby jednotlivé dokumenty a předpisy vyhovovaly potřebám a specifikům každé organizace. Použití dokumentace vám ušetří 70+ hodin práce vašich interních zaměstnanců nebo externích poradců. Dokumentace vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. 

Jak snadno se implementuje whistleblowing proces?

Implementaci zvládnete sami a v krátkém čase (šablony jsou z 80 % předvyplněné), bez pomoci externích konzultantů. Jde o připravené vzory dokumentů a šablon pro rychlé a efektivní zavedení whistleblowing procesu.

Vzorové dokumenty jsou včetně manuálu pro implementaci. S pomocí této sady postupně projdete všemi fázemi implementace a praktického spuštění whistleblowing procesu ve vaší organizaci.

Hlavní výhody Whistleblowing dokumentace (toolkitu):

Díky Whistleblowing Toolkitu od TAYLLORCOX snadno projdete všemi fázemi zavedení whistleblowing procesu. Ušetříte čas i náklady a zároveň si budete moci být jistí, že splňujete všechny právní požadavky a že váš proces pokrývá všechny oblasti.

 • Až 90% úspora za právníky a poradce
 • Metodika pro efektivní zavedení whistleblowing systému
 • Komplexní whistleblowing dokumentace požadovaná EU i českou regulací
 • Kompletně v češtině a upravené podle specifických požadavků českého práva
 • Pokryje všechny oblasti včetně těch, které nevyřeší žádný software, ve formátu kompatibilním s MS Office 

Whistleblowing dokumentace/toolkit vám umožní snadno projít následující kroky:

 • Proškolení zaměstnanců
 • Vytvoření evidence učiněných oznámení
 • Zavedení interního oznamovacího kanálu
 • Zavedení postupu pro prověřování oznámení
 • Splnění informační povinnosti pro zaměstnance
 • Určení rolí, pravomocí a povinností příslušné osoby
 • Jmenování příslušné osob a její zařazení do organizační struktury 
 • Nastavení a dokumentování pravidel pro zamezení odvetných opatření
 • Identifikace oblastí, ve kterých jste povinni zavést whistleblowing proces
 • Nastavení celého procesu, určení odpovědností a rolí jednotlivých zaměstnanců

 

Whistleblowing dokumentace/toolkit obsahuje následující dokumenty a šablony:

ROLE A ODPOVĚDNOSTI

 • Jmenování příslušné osoby
 • Popis role, kompetencí, organizačního začlenění příslušné osoby
 • Informační dokument pro zaměstnance o whistleblowing procesu
 • Analýzu slučitelnosti role příslušné osoby a dalších funkcí v organizaci


METODIKA WHISTLEBLOWING

 • Metodika identifikace odvetných opatření a chráněných osob
 • Vzorová úprava do interní směrnice k zabránění odvetným opatřením
 • Metodika oblastí, ve kterých jste povinni zavést whistleblowing proces
 • Metodika implementace whistleblowing procesu a použití jednotlivých dokumentů a šablon


INVESTIGACE OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE S OZNAMOVATELEM

 • Záznam o ústně učiněném oznámení
 • Vzorová evidence všech učiněných oznámení
 • Vyrozumění o prošetření učiněného oznámení
 • Vyrozumění oznamovatele o přijatém oznámení


PODPORA WHISTLEBLOWING OFFICERA

 • Záznam o prošetření oznámení
 • Katalog rizik whistleblowing procesu
 • Analýza zdrojů (legislativa, judikatura, metodiky) k whistleblowing procesu
 • Vnitřní směrnice upravující whistleblowing proces, práva a povinnosti jednotlivých osob, způsob šetření všech oznámení (interní kanál, externí oznamovací kanál, zveřejněná oznámení), plnění informační povinnosti vůči zaměstnanců a pravidelnou kontrolu a hodnocení celého whistleblowing procesu


 • Whistleblowing dokumentace je v plném rozsahu klíčová pro:
 • Velké podniky a společnosti
 • Malé a střední podniky s 50+ zaměstnanci
 • Všechny AML (AntiMoney Laundering) povinné organizace
 • Veřejné instituce, podniky, státní správu a samosprávu, kraje, obce a školy

Bonus navíc od TAYLLORCOX

Nemusíte mít obavy, že si s Whistleblowing toolkitem nebudete vědět rady. Ukážeme vám, jak zmapovat jednotlivé oblasti, pro které musíte whistleblowing proces nastavit, jak vybrat příslušnou osobu, implementovat interní oznamovací kanál a jak oznámení prošetřovat a evidovat. 

Pro celkové nastavení whistleblowing procesu i pro řešení vašich specifik tu jsou whistleblowing kurzy. Nejlepší způsob podpory pro splnění právních a regulatorních požadavků, rychle, efektivně a kompletně tak, abyste se vyhnuli pokutám až do výše 1 milion korun a riziku zveřejnění interních záležitostí v médiích.

Celá vzorová dokumentace a šablony pro implementaci whistleblowing procesu jsou připraveny týmem auditorům a specialistů z oblastí compliance management systému, projektového řízení a zpracování informací. Přípravu dokumentů koordinuje František Nonnemann, který se více než 15 let věnuje praktickým dopadům regulace a zavádění compliance systémů a byl mj. několik let odpovědný za whistleblowing proces včetně řešení jednotlivých oznámení ve velké finanční skupině.

Doporučené kurzy: 

 • Cena bez DPH: 14 990 Kč
  Cena s DPH: 18 137,9 Kč
 • K dispozici
 • Koupit
Whistleblowing vzorová dokumentace

Nejžádanější materiály

GDPR Šablony
GDPR Dokumentace Standard verze

GDPR pro živnostníky, malé podniky atd. Předvyplněné vzory všech potřebných dokumetů. Snadné řešení od A - Z

Akce
Bestseller

Cena5 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional Package

Kompletní sada všech čtyř ITIL Managing oblastí

Bestseller

Cena9 949 Kč

GDPR Šablony
GDPR Dokumentace Business verze

GDPR vzory dokumentů a směrnic určené pro firmy, korporace a veřejnou správu 

Akce
Bestseller

Cena9 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional: Create, Deliver and Support

Publikace ITIL 4 Create, Deliver and Support pokrývá hlavní činnosti správy služeb a zaměřuje se na integraci různých hodnotových toků a činností za účelem vytváření, poskytování a podpory produktů a služeb s podporou IT.

Bestseller

Cena2 400 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional Drive Stakeholder Value

ITIL® 4 Drive Stakeholder Value: Ideální pro profesionály, kteří se zaměřují na customer experience, user journeys nebo jsou odpovědní za externí relationship management

Bestseller

Cena2 400 Kč

ISO
ISO 27001:2013 ISMS Dokumentace

Auditory ověřené vzory dokumentace postavené na standardu ISO/IEC 27001:2013 jsou nejprodávanějším nástrojem, který využívá 80% našich klientů.

Bestseller

Cena9 990 Kč

PRINCE2 knihy
PRINCE2 Agile® Guidance

Komplexní manuál přináší nejaktuálnější návod jak zvládnout agilní řízení projektů

Bestseller

Cena2 600 Kč

ITIL knihy
Kniha ITIL® Foundation, ITIL 4 edition

Kniha poskytuje praktickou osvětu metodiky ITIL 4. Pro dokonalou ilustraci jsou všechny příklady postaveny na fiktivní společnosti.

Akce
Bestseller

Cena1 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional High-velocity IT

ITIL 4 Managing Professional High-velocity IT odkrývá způsoby, kterými digitální organizace a digitální operační modely fungují v High-velocity IT prostředí.

Bestseller

Cena2 400 Kč

Whistleblowing
Whistleblowing vzorová dokumentace

Rychlé a efektivní zavedení whistleblowing procesu. Plně v češtině, z 80 % s hotovým textem.

Bestseller

Cena14 990 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Digital and IT Strategy

The ITIL 4: Digital and IT Strategy forms one publication of the higher-level guidance towards the Strategic Leader designation, following ITIL 4 Foundation.

Bestseller

Cena2 400 Kč

PRINCE2 knihy
Managing Successful Projects with PRINCE2 v.17

Nejnovější PRINCE2 Manuál zavádí nové termíny a pojmy, v přehlednější struktuře

Bestseller

Cena1 990 Kč

GDPR Knihy
Praktická příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů

Praktická příručka (nejen pro pověřence) pomůže všem, kteří zpracovávají osobní údaje, nebo nastavují pravidla dle GDPR.

Akce
Bestseller

Cena299 Kč

ITIL knihy
ITIL 4 Managing Professional: Drive Stakeholder Value

ITIL Specialist Drive Stakeholder Value je zaměřen na odborníky odpovědné za správu a integraci zúčastněných stran, na ty, kteří se zaměřují na cestu a zkušenosti zákazníka, a ty, kteří jsou odpovědné za podporu vztahů s partnery a dodavateli.

Bestseller

Cena2 400 Kč

PRINCE2 knihy
PRINCE2® 7 Managing Successful Projects
Nejnovější PRINCE2 Manuál zavádí nové termíny a pojmy, v přehlednější struktuře
Bestseller

Cena1 990 Kč

Chcete získat dárek k narozeninám?