Management of Risk (MoR)

Téměř 8 firem z 10 poskytujících služby plánují v následujících dvou letech zvýšit své investice do správy rizik.

Situace se v organizacích od globální krize podstatně zlepšila. Přesto má většina z nich stále značné nedostatky v řízení rizik, které vedly ke krizi. Téměř devět z deseti firem poskytujících finanční služby plánuje v následujících dvou letech zvýšit své investice do správy rizik. Jak jste na tom vy a vaše organizace?

Management of Risk (M_o_R)

Čeští podnikatelé často jen „hasí požáry“, místo aby měli firmu pevně pod kontrolou. Základem úspěchu je správné rozhodování a řízení rizik.

Ti, kteří přestali ignorovat Management of Risk získávají obrovský náskok před konkurencí. Jejich rozhodování je oproti ostatním podstatně více o správném rozhodování, než o štěstí a náhodě.

Řízení rizik je klíčovým prvkem pro úspěšnou realizaci jakéhokoliv projektu.

Dobrý přehled o rizicích v organizaci (interní / externí) znamená lepší zvládání neočekávaných situací, konkurenční tlak, legislativní požadavky (např. v oblasti kybernetické bezpečnosti) a další..

Riziko znamená vždy nejistotu.

Metodické řízení vám pomůže z rizik vytěžit maximum (pozitivní dopady), nebo eliminovat ohrožení (negativní dopady). Tento pohled na řízení rizik prosakuje do stále více organizací pod značkou Axelos a nejpopulárnější metodiky Management of Risk M_o_R.

Governmet v ČR

Veřejná správa i soukromý sektor (bez rozdílu velikosti) chce srozumitelný a flexibilní postup “jak řídit rizka” v celíém životním cyklu projektu. Od vzniku až po samotnou destrukci, nebo transformaci do benefitů. Dříve, než se pustíte do nového projektu, první věc, kterou musíte udělat je ujasnit si proč to děláme, co by mohlo projekt ohrozit, jak jej podpořit a co se může v budoucnu stát. 

M_o_R vám pomůže zakotvit do procesů základní principy řízení rizik. Metodiku lze využívat v organizacích bez rozdílu velikost či zaměření. A díky flexibilitě ji lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala všem interním či externím projektům / aktivitám / procesům.

MoR kurzy

Chcete získat dárek k narozeninám?