Váš dream job díky zákonu 181/2014 Sb.

ISO/IEC 27001 - mezinárodní cyber security standard se rychle stává základním pilířem budování kybernetické bezpečnosti. ČR jej využila i jako páteř zákona §181/2014Sb.

ISO/IEC 27001 cyber security standard

Tato norma určená pro systém říení informační bezpečnosti se rychle stává základním pilířem  budování kybernetické odolnosti. Česká republika využila tento framework mj. při tvorbě zákona §181/2014Sb. Často je uváděný také pod zkratkou ISMS (Information Security Management System) Systém Řízení Informační Bezpečnosti. Není divu, že poptávka po kvalifikovaných a zkušených ISO/IEC 27001 Lead Auditorech stále roste. 

Poptávka převyšuje nabídku, stagnace v nejbližších letech nebude, shodují se experti.

Stále častější bezpečnostní incidenty a zneužité zranitelnosti, které narůstají jak v prostředí veřejné správy i soukromém sektoru dávají podle předních analytiků jasnou informaci: stagnace po bezpečnostních expertech není a nebude v následujících letech na pořadu dne. Mezi role, které je nutné splnit spolu se zákonem o kybernetické bezpečnosti patří

Poslední průzkum ISO Survey (v Evropě) prezentuje nárůst organizací certifikovaných ISO 27001 nezávislým auditorským orgánem meziročně o 24%!

Organizace, které plánují implementovat ISMS (Information Security Management System), poptávají ISMS Lead Auditory zejména z důvodu provedení nezávislého assesmentu, zhodnocení analýzy rizik, celkového stavu informační bezpečnosti a doporučení k nápravě, resp. získání konkurenční výhody.

Právě zde je klíčová praktická znalost celého certifikačního procesu (workflow) z pozice Lead Auditora. Tyto znalosti stále více organizací vyžaduje (a je to dobře) jako kvalifikační kritérium pro manažera informační bezpečnosti. Jsou klíčovým předpokladem úspěšného zavedení a shody se standardem ISO 27001.

Jak se stát Lead Auditorem?

Absolvování ISO/IEC 27001 ISMS Lead Auditor kurzu je nejefektivnější způsob, jak se stát vedoucím auditorem pro oblast cyber security.

Intenzivní 3 denní kurz vás probede celým procesem certifikačního auditu, osvojíte si dovednosti potřebné pro plánování a vyhodnocení stavu informační bezpečnosti a naučíte se techniky potřebné pro realizaci nápravných a preventivních opatření - pro dosažení souladu s požadavky standardu. 

  • Úspěšným absolventům bude vydán uznávaný certifikát od Registered Certification Body - nezávislého certifikačního orgánu TAYLLORCOX. 
  • Kvalifikačním kritériem pro absolvování tohoto kurzu je platný certifikát ISO/IEC 27000 Foundation, nebo jiný - mezinárodně platný ekvivalent.
  • Více než 60% absolventů se po osvojení základů ISMS v úrovni Foundation rozhodlo pro pokračování právě v úrovni ISO 27001 ISMS Lead Auditor, nebo ZoKB Auditor Kybernetické bezpečnosti §181/2014Sb.

Chcete-li získat více informací o kurzech, certifikacích a kariérní roadmapě, začněte zde

ISMS Intro™

Chcete získat dárek k narozeninám?