Dotace POVEZ II se znovu otevírá 1.11.2017

Připraveni? Příjem žádostí o získání příspěvku na vzdělávací kurzy v rámci III. výzvy projektu POVEZ II bude zahájen 1.11.2017 v 11 hodin!

Jakou dotaci můžete získat s POVEZ II ?

V projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) mohou organizace získat dotaci na akreditované kurzy a další profesní školení, které prokazatelně zvyšuje konkurenceschopnost organizací, resp. posiluje kvalifikaci zaměstnanců.

Dotace POVEZ II je určena na řešení problému nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady na trhu práce. Dalším důvodem je neochota zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. 

Z průzkumu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nechtějí je proškolovat.

S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Komu je POVEZ II určen?

Cílovou skupinou projektu jsou především stávající, ale i potenciální - budoucí zaměstnanci. Další podporované skupiny

 • společnosti s.r.o.
 • akciové společnosti
 • fyzické osoby (OSVČ)
 • nestátní neziskové organizace
Kdo je naopak z dotace POVEZ II vyloučen?
 • Zaměstnanci s místem výkonu práce na území hl. m. Prahy. Další skupinou jsou společnosti čerpající finance na stejný účel.

Jaká je forma (rozsah) podpory?

Zaměstnavatelé získají příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a zároveň mohou požádat i o refundaci mezd po dobu školení.

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Poslední update POVEZ II měl následující prametry:

 • Úhrada nákladů: 85% (15% spoluúčast)
 • Objem 1 žádosti: až 500tis. ve zjednodušeném výběrovém řízení
Výše poskytovaného příspěvku a pravidla budou pravděpodobně upraveny dle aktuálních zůstatků, de minimis a blokové výjimky.

Portfolio kurzů, na které lze získat dotaci POVEZ II

Pokud bude dotace vyžadovat kurzy v minimální časové dotaci 40hodin, (1 vyučovací hodina musí být 60 minut), pak je možné získat dotaci na kurzy v minimálním rozsahu 5 dní. 

Příklad 1

Dotace na kurzy řízení projektů: Vyberete si variantu PRINCE2® Combo (5 dní), tj. PRINCE2 Foundation (3 dny) + Practitioner (2dny).

Příklad 2

Dotace na GDPR - ochrana osobních údajů: Vyberete si základní kurz Pověřenec ochrany osobních údajů (Data Protection Officer) a k tomu doplňující moduly dle vaší pozice. Zpravidla jde o 1 denní kurzy, takže je nutné vybrat minimálně 3 z uvedených programů:

A to dle tématu, kteří řešíte a chcete si jej osvojit do praxe:

Kam se obrátit pro více informací a další tipy?

Určitě se můžete ozvat na naši bezplatnou linku 800 11 00 11, nebo emailu [email protected]

Další informace vám jistě podají i na nejbližší pobočce Úřadu práce ČR. Své dotazy k metodice projektu můžete posílat na [email protected]

Tipy jak zvýšit atraktivitu vaší dotační žádosti:

Nezapomeňte, že Úřad práce zmírnil podmínky pro vstup do projektu. Je to sice dobrá zpráva, ale dotační rozpočet mizí mnohem rychleji. Již se nedokládá žádná výsledovka, dokládají se především bezdlužnosti.

 • Dobře popište přínosy dotace na vaši organizaci
 • Preferuje se zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Bodové zvýhodnění dostanete také u zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti ÚP
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku (nejrychlejší)

Kam posílat žádosti do projektu POVEZ II od 11:00 hod 1.11.2017 ?

Příjem žádostí probíhá jednoduše prostřednictvím elektronického formuláře. Stačí kliknout zde na stránku Úřadu Práce

POVEZ II: příjem žádosti + alokace 

Chcete získat dárek k narozeninám?