Téma měsíce: Business Continuity

Stále větší počet organizací závislých na dostupnosti služeb považuje za jeden z klíčových problémů vytvoření imunity a odolnosti (resilience) organizace. 

ISO 22301 Business Continuity Manager

Proč “Business Continuity Plan” a jak ho uvést do praxe

Víte, jak snadné je ochromit chod organizace? Stačí výpadek telekomunikační sítě. Ten příklad má  pro organizaci často fatální důsledky nejenom z důvodu nedostupných telefonů, nefunkční internetové sítě. 

Budete v této situaci čekat, až operátor zjistí v čem je problém a sjedná nápravu? Nebo máte vytvořený Business Continuity Plán, díky kterému váš Business Can Continue?

Stále větší počet organizací závislých na dostupnosti služeb považuje za jeden z klíčových problémů vytvoření imunity a odolnosti (resilience) organizace.

Mezi nejčastější rizika řadí přírodní katastrofy / extrémní počasí, IT a Telco výpadky, kybernetické útoky, výpadky elektrické sítě. Situaci navíc komplikuje nárůst počítačové kriminality. Podle Forrester Research 88% organizací se zajímá o výhody plynoucí ze zavedení Business Continuity Plan.

Komu je vlastně Business Continuity určen?

Každý manažer, vedoucí, ředitel by měl mít odpovídající znalost v oblasti Business & Continuity. Tento certifikační kurz je určený všem, kteří mají zájem implementovat Business Continuity Plan do organizace. Pro případ přerušení kontinuity činností, ať už z jakéhokoliv důvodu, každý odpovědný manažer by měl být schopen pracovat s Business Continuity Frameworkem.Mezi nejčastější absolventy patří:

  • CEO, CIO
  • Security Management
  • Business & Technical Team
  • Internal Auditor, QMS, ITSM, ISMS
  • Operations Management, Developers
Ze strategického hlediska se Business Continuity Management zaměřuje na minimalizaci finančních dopadů, zvyšování efektivity a vytváření konkurenční výhody s pomocí Business Continuity Plánů.

Business Continuity Management je komplexní proces řízení kontinuity činností. BCM dle ISO 22301 identifikuje potenciální hrozby pro organizaci a jejich dopad na chod organizace. Business Continuity Management Framework pomáhá budovat flexibilní a přitom efektivní styl řízení procesů, které ochrání zájmy zainteresovaných stran, stejně tak i klíčových aktiv společnosti.

Proč s námi?

  • ISO 22301 BCM je akreditovaný kurz zaměřený na bezpečnost a řízení rizik
  • Bezkonkurenčně nejžádanější framework ISO 22301 BCMů. Posílení manažerských kompetencí v oblasti analýzy hrozeb, včetně predikce důsledků a návrhu opatření, které vytváří Business Continuity Resilience (odolnost).
  • Prestižní certifikace. Studie Gartner předpokládá stále rostoucí zájem o Business Continuity Specialisty až do roku 2020.
  • Úspěšní absolventi kurzu jsou pro organizaci jistotou, že jejich organizace je připravena řešit otázku Business Continuity podle doporučených principů se zárukou splnění očekávaných benefitů.
  • Business Continuity Management je o identifikaci oblastí, které mohou v případě selhání přerušit, ochromit, či jinak paralyzovat chod organizace. Kurz se zaměřuje na realizaci business impact analyses (analýzy dopadu ohrožení), testování reakcí na hrozby, nebo realizaci plánů obnovy.

Certifikace ISO 22301 BCM

Získání certifikátu je defacto odpovědí na klíčové problémy, kterým čelí organizce v oblasti budování kybernetické odolnosti. Certifikát Business Continuity Manager potvrzuje, že absolvent má profesionální znalosti potřebné k realizaci strategicko manažerských opatření, proti organizačním hrozbám.

Certifikace Business Continuity Management se soustředí na strategicko - manažerské nastavení procesů, které je klíčové pro optimalizaci provozních činností. Tento mezinárodně akreditovaný kurz je postavený na standardu ISO 22301 - systému řízení kontinuity činností. Znalosti získané v tomto kurzu zakončeném certifikací lze využít pro jakýkoliv typ organizace, bez ohledu na velikost a oborové zaměření. Začněte zde:

Business Continuity kurz

Chcete získat dárek k narozeninám?