Aby vaše IT změnami netrpělo: ITIL Service Transition

Každá organizace se dostane dříve či později do fáze, kdy potřebuje změnit, nebo vyměnit některou IT službu. Koncepce ITIL® v3 Intermediate Service Transition (ITIL ST) pomáhá tuto výzvu splnit bez známých i nečekaných problémů.

ITIL procesy Service Transition vám pomohou s řízením rizik pro nové, aktualizované a nebo restrukturalizované prostředí produktů a služeb. Díky tomu dokážete dodávat potřebnou kvalitu svých IT řešení.

Řízení rizik pro nové, změněné a důchodové služby chrání prostředí produktu. To pomáhá podniku poskytovat hodnotu sobě i svým zákazníkům. Service Transition vám zajistí, že nové, nebo změněné služby splní požadavky byznysu tak, jak bylo naplánováno a vytvořeno ve fázích Service Strategy a Service Design.  

Principem tohoto modulu je zajištění, aby


  • přechod na nové řešení byl plynulý,
  • nedošlo k narušení stávajících IT služeb,
  • aby žádná změna nezpůsobila uživatelům potíže.

Znalosti, které získáte v kurzu ITIL Service Transition jsou životně důležitější více, než kdykoliv předtím. Vzhledem k tomu, že IT revoluce, nebo chcete-li digitální transformace se dotýká stále více služeb. A tak se dostáváme do víru nepřetržitých změn.

Takto dynamické prostředí v IT nikdy předtím jako nyní neexistovalo. A proto manažeři ani nemohou mít dostatek minulých zkušeností, z kterých by nyní čerpali. Takže ITIL ST není jen o tom, jak co nejefektivněji odřídit projekty změny v IT. Service Transition modul vám umožní plánovat budoucnost a realizovat změny, které jste nikdy předtím nepraktikovali. Buďte na budoucnost připraveni.

Příklad Service Transition projektu

ITIL<sup class='sup'>®</sup> v3 Intermediate Service Transition (ITIL ST)

U klientem s propojenou sítí poboček jsme byli zapojeni do velkého upgradu přechodu na nejnovější verzi Windows, včetně aktualizací navazujících aplikací. Obrovské množství informací, které se na počítačích za tu dobu nastřádalo vyžadovalo značné úsilí a obrovskou dávku koordinace k hladkému přechodu. 

Bez využití Best Practice postupů napříč celým týmem bychom nebyli schopni Service Transition realizovat bez problémů a výpadků. Každý “transition” není jen o změně technologií, ale velká část práce stojí a padá na přístupu ostatních členů, tj. na lidském faktoru. 

ITIL Service Transition vám pomůže správně vykomunikovat celý životní proces Service Transition, včetně dopadů, pomůže rozdělit role, kompetence, soustředit se na rizika a jako tým dokázat, že přechod může být bezproblémový. 

IT manažeři, konzultanti, profesionálové

ITIL<sup class='sup'>®</sup> Service Strategy ITIL<sup class='sup'>®</sup> Service Design ITIL<sup class='sup'>®</sup> Service Transition ITIL<sup class='sup'>®</sup> Service Operation ITIL<sup class='sup'>®</sup> Continual Service Improvement

Pro tyto a další role je celkové pochopení a dodržování principů důležité pro zajištění hladkého průběhu řízení přechodu IT služeb. Díky těmto konceptům zrychlíte inovaci vašeho IT, což vám v konečném důsledku přináší konkurenční výhodu.

Metodika a koncepty v Transition obsažené nejsou nic převratně revolučního. Pravděpodobně některé z nich již využíváte, některé částečně, ale jiné vůbec. Akreditované školení ITIL Service Transition vám pomůže získat komplexní rámec potřebných znalostí a manažerských postupů pro řízení. Budete schopni řídit i více přechodů zároveň nejenom rychle, bez přerušení provozu.

Bez dostatečných znalostí nebude přechod služeb nikdy úspěšný. Návod na změnu najdete zde:

ITIL® Service Transition

Chcete získat dárek k narozeninám?