Manuál pro agilní adaptaci a transformaci

Agilní transformací si (ne)úspěšně prošlo spousty společností a vylámalo zuby mnoho "agilních koučů". Co se (ne)doporučuje a jak to celé zvládnou i v divizích jako je HR, Sales, nebo Marketing? O tom jsou nejnovější best practice, pod názvem AgileSHIFT™. Od Axelos.

Další agile metodika? Ne. Agilní transformace? Ano.

Inovace a změna pravidel, podle kterých jsme dodnes fungovali, nás nutí reagovat pružněji. To znamená využít agilní transformaci. Proč? Protože chcete řídit týmy a vlastně celou firmu, která umí lépe, než konkurence

  • přizpůsobovat služby na míru
  • doručovat produkty (rychlost / kvalita)
  • reagovat na rostoucí požadavky zákazníků

V řadě odvětví je navíc agilita jedinou správnou reakcí na dynamiku trhu, zákazníků a technologií. Co víc, je přímo spojena s jejich existencí a přežitím na trhu.

AgileSHIFT je na trhu krátce. Opravdu nejde o další agilní metodiku pro IT projekty, jako je Scrum. Jde o manažerské řešení pro celou organizaci. Metodiku lze využít pro školení, certifikaci, ale i koučování a poradenství při adaptaci a transformaci.

AgileSHIFT = agilní posun, agilní transformace kultury celé organizace

Pokud si vezmete doporučení sepsané v „guidance“ AgileSHIFT za své, získáte průvodce na klikaté cestě agilní transformace. Nejenom v IT, ale napříč celou organizací. A právě v tom je jeho síla. Ohýbat Scrum na oddělení Marketingu, HR, nebo jej zavádět v Sales není vůbec jednoduché. Ba co víc, jde o překážku v úspěšné agilní transformaci. 

Principy a procesy AgileSHIFT pomáhají změnit myšlení a rozvíjet agilní techniky tam, kde se dodnes pracuje tradičním, konvenčním způsobem. A to jsou právě manažerské posty v obchodu, marketingu a HR.

Zde vám navíc může pomoci i manažerská simulace, např. Grab Pizza. Na příběhu společnosti podobné Dámejídlo.cz Proč? Jde o nejlepší způsob, jak zlepšit synergii mezi IT a byznysem!

Co je to ten agile?

Ještě, než se podíváme na to, co je přináší AgileSHIFT není od věci si ujasnit: co je to vlastně agilní metodika.

Velice jednoduše řečeno, jde o kombinaci osvědčených postupů a rozmanitých technik, používaných ve vývoji produktů a služeb (zejména ve vývoji software), ve kterých má agile své kořeny.

Nicméně za roky existence se usadil i dalších činnostech a divizích, jako je Marketing, Obchod, HR atd. Je prakticky jedno o jakou agilní metodiku jde. Všechny mají své principy, hodnoty a zásady zakotveny v dokumentu, který se nazývá Agile Manifesto.

Agilní metodiky jsou velice populární, využívají se v různých prostředích. Aplikují rozmanité agilní techniky. A každý druhý projektový tým je agilní. Přestože ne všechny potíže lze řešit s pomocí agile a řada firem jej neaplikuje správně, využití těchto principů i tak výrazně přispívá ke splnění projektových cílů.

A s každou další zkušeností a dalším projektem se kvalita agile projektů zvedá. Největším problémem totiž stále je tvorba “izolovaných” agilních týmů, které nemají podporu v rámci celé organizace.

Jakých benefitů dosáhnete s AgileSHIFT?

AgileSHIFT přináší návod i trénink (včetně možnosti certifikace) pro zájemce o efektivní provádění transformačních změn v organizacích. Každý se může seznámit s best-practies přístupem zahrnujícím potřebné znalosti, postupy, role a zejména principy. 

AgileSHIFT je jednoduchý a přizpůsobitelný rámec, který lze aplikovat v jakémkoliv prostředí. Úspěšnou transformaci nelze zajistit v jednom oddělení nebo v jedné oblasti (např. projektový management). Pro úspěšnou transformaci organizace je třeba komplexní pohled. A ten metodice rozhodně nechybí.

AgileSHIFT je užitečným a strukturovaným nástrojem pro lídry změn v organizaci, kteří chtějí připravit organizaci pro přežití v podmínkách dynamických trhů plných nečekaných změn.

AgileSHIFT nekonkuruje Scrum. Ale svým přesahem ho skvěle doplňuje.

AgileSHIFT je určen organizacím, které potřebují uskutečnit transformační změnu (přístupu, vnitřní kultury, chování) a mají zájem „přebudovat“ tradiční přístup k přístupu dynamickému, agilnímu.

K tomu nelze přistoupit izolovaně a například implementovat agilní rámce pro řízení projektů (např. SCRUM). Jeden výborně fungující, ale izolovaný tým není zárukou úspěšné transformace. 

K transformaci je třeba přistupovat komplexně a je nezbytné do této transformace zapojit celou organizaci. A nestačí izolovaně transformovat IT, obchod, marketing, HR aj. Pro efektivní „agilní posun“ (AgileSHIFT) je třeba vůle a vzájemné spolupráce v rámci celé organizace. 

Pro agilní posun je třeba zapojení všech zainteresovaných, vzájemná podpora a spolupráce. S transformací je typicky spojena změna zavedených „tradičních“, nebo chcete-li konvenčních manažerských postupů.

AgileSHIFT je určen pro jakékoliv organizace a lze jej úspěšně využít v rámci celé organizace bez ohledu na oddělení či roli. Tento rámec je určen pro ty, kteří hledají návod na změnu, která je byznysově orientována a jejíž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti organizace.

AgileSHIFT vs SCRUM Master

AgileSHIFT je agilní metodika určená zejména pro non-IT role a agilní posun (shift) celé organizace. Tím cílí na Top Management. Nejde zde o SCRUM Mastery, Product Ownery a Developery.

V roli SCRUM Mastera, nebo Agile kouče máte řadu povinností. Přitom transformace vyžaduje v různých odděleních zcela odlišný přístup k evangelizaci a s tím i jiný způsob interního vzdělávání. AgileSHIFT dává všem, kteří nejsou standardních agilních rolích ty nástroje, které potřebuje pro svou vlastní práci.

AgileSHIFT přináší agilitu a principy tohoto moderního způsobu řízení do HR, Marketingu, Obchodu, ale i Team Leaderům a dalším vedoucím manažerům. Metodika vám poskytne to nejlepší best practice pro agilní transformaci celé organizace. 

Získejte AgileSHIFT certifikaci!

Také jste už slyšeli o nejnovější metodice (guideline) AgileSHIFT a přemýšlíte, v čem se liší od ostatních, jako je SCRUM, nebo Kanban a další? Navíc zde existuje hromada dalších metodik a frameworků, které mají v názvu slovíčko “agilní”. Takže otázka je, jaký smysl má a potřebujeme vůbec AgileSHIFT?

Přijďte si pro znalost a získejte mezinárodní certifikaci AgileSHIFT. Kurz AgileSHIFT je koncipován s cílem získat nezbytné znalosti a pochopit přístup pro agilní transformace. Součástí kurzu je rovněž možnost certifikační zkoušky, díky které úspěšní kandidáti mají možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát.

AgileSHIFT™ kurz + certifikace

Které firmy využívají agilní principy a techniky?

Namátko: IBM, Google, Spotify, 3M, Microsoft, Apple, Citibank..  Prakticky všechny společnosti ze žebříčku Fortune 500 se bez agile metodiky neobejdou. Z domácích lze zmínit určitě např. Jobs.cz, Seznam.cz, Raiffeisen Bank a další a další.. Dnes je spíš otázkou, která společnost ještě agilní techniky nevyužila, nebo netestuje. A tyto techniky testují na simulacích proto, že jim umožňuje v simulovaném prostředí otestovat správně zvolenou strategii a tu následně upravit, zefektivnit a implementovat. Že lze takto ušetřit miliony dolarů, díky investici do 1 denní simulace se můžete přesvědčit zde:


Chcete získat dárek k narozeninám?