Co dělá a jaký plat má projektový manažer?

Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i 100 tisíc měsíčně

Projektový manažer dnes patří k velice žádaným profesím. Skutečně schopný a zkušený projekťák určitě nebude mít problém s uplatněním a může si vydělat i +100 tisíc měsíčně. Šanci ale máte i jako méně zkušený uchazeč nebo absolvent: nabízí se vám nástupní plat kolem 30 tisíc a možnost průběžného zvyšování kvalifikace. Takže jak na to?

Hledá se projektový manažer

Více než tisícovku volných pracovních míst na pozici project manager v tuto chvíli najdete na pracovním portálu jobs.cz. Místa ve všech krajích České republiky a ve všech možných odvětvích. Manažera projektů hledají firmy v Brně, Praze, Ostravě, Pardubicích i Mladé Boleslavi. Namátkou: logistika, finanční služby, IT, energetika, marketing. Pozice od juniorních, absolventských, až po zkušené a kvalifikované profesionály. Plat různící se hlavně podle zkušeností od 30 do 90 tisíc, u seniorních pozic přesahující i hranici 100 tisíc.  

Možná jste právě vy absolventem, který uvažuje o možnostech uplatnění. Nebo zvažujete změnu zaměstnání a porovnáváte si vhodné pozice. Máte-li silné organizační schopnosti a dovedete používat selský rozum, pak pro vás může být projektový management tou správnou volbou. 


Hlavní předpoklady pro roli manažera projektů

Výhodou pozice projektového manažera je, že není podmíněna konkrétním odborným vzděláním. Samozřejmě závisí na odvětví, jímž se firma zabývá – má-li jít o práci v IT, zaměstnavatelé budou mezi vhodnými uchazeči logicky preferovat toho s IT zaměřením.

Nicméně důležitější než znalost samotného oboru jsou schopnosti a osobností předpoklady. Umíte-li úspěšně řídit projekty, pak tuto schopnost nejspíš dokážete přenést do jakéhokoli odvětví. Konkrétní odborné znalosti o činnosti firmy pak získáte časem „za pochodu“. 

Podobné je to se znalostmi byznysu a ekonomiky

Jsou firmy, které požadují vysokoškolské ekonomické vzdělání, jiné ho uvádějí spíš jen jako výhodu pro výběr uchazeče. Mnohým ale stačí jakýkoli VŠ titul nebo středoškolské vzdělání, některé požadavek na vzdělání ani neuvádějí. Protože opět jde spíše o přístup a dovednosti, zkušenosti z praxe a pracovní návyky, které vás žádná škola nenaučí. 

Mezi nejčastěji zmiňované patří: 

 • organizační schopnosti, umění plánovat,
 • komunikační a prezentační dovednosti, profesionální vystupování, 
 • analytické myšlení, strukturovanost a pragmatičnost, 
 • proaktivní přístup k řešení problémových situací, schopnost práce pod tlakem, 
 • umění stanovit priority a zabývat se více věcmi najednou, flexibilita, 
 • schopnost vést a motivovat tým, 
 • orientace na zákazníka, obchodní dovednosti  
 • a to, čemu se říká selský rozum. 

Co vlastně dělá projektový manažer.

Role, odpovědnosti, kompetence, aktivity...

Pokud předpoklady splňujete, nejspíš si budete chtít ujasnit, co projekťák vlastně dělá. Co je jeho náplň práce? Čím se zabývá v dennodenní praxi? Jaké jsou jeho hlavní úkoly a odpovědnosti? 

Jako project manager se budete ve firmě zabývat řízením projektů. Projekt je změnový proces s jasně daným začátkem a koncem, cílem, kterého se má dosáhnout. A dosáhnout ho při dodržení stanoveného harmonogramu, rozpočtu a kvality je právě úkolem manažera projektu. 

Ať už je projektem rekonstrukce objektu, přechod na nový pokladní či informační systém nebo marketingová kampaň k novému produktu, projektový manažer celý jeho proces naplánuje, realizuje a vyhodnotí. Pracuje přitom s lidskými i finančními zdroji, komunikuje s managementem, vede tým a koordinuje jeho činnost, průběžně monitoruje a kontroluje projekt, reportuje o něm, hlídá jeho smysl. 

V průběhu realizace musí být schopen reagovat na změny, řešit nenadálé problémy či měnící se požadavky zadavatele. Po skončení projektu ho předá a detailně vyhodnotí, připraví souhrn poučení a návrhů na budoucí zlepšení. Pokud se vám to zdá příliš obecné, zde je několik konkrétnějších kroků, jež pro úspěšné odřízení projektu musí manažer udělat: 

 • navrhnout schéma a obsazení realizačního týmu,
 • připravit časový odhad a průběžně ho aktualizovat, 
 • rozdělit projekt na dílčí etapy, koordinovat postup prací, 
 • podporovat a motivovat členy týmu, 
 • řídit dokumentaci k projektu, 
 • analyzovat a řídit možná rizika, předvídat problémy a překážky, 
 • zajišťovat rovnováhu obchodních požadavků vůči technickým možnostem, 
 • koordinovat činnost více týmů napříč různými odděleními ve firmě, 
 • prezentovat postup na projektu, výstupy a vyhodnocení interně realizačnímu týmu a externě vedení či zákazníkům.


V project managementu pomáhá metodika

Jak tohle všechno projektový manažer zvládne? Jak dokáže ohlídat tolik věcí najednou? Jak ví, co a kdy podniknout, aby vše správně fungovalo? Zmíněný selský rozum je zajisté podmínkou a dostatek zkušeností velkou výhodou. 

I s nimi samotnými se dá menší jednodušší projekt někdy odřídit. Nicméně projekty obvykle nebývají malé, jednoduché, jasné, předvídatelné. A management nebude dávat prostor experimentům. Tak proč riskovat neúspěch a objevovat objevené, když jsou k dispozici osvědčené postupy? 

Uznávaných metodik projektového managementu existuje několik. A všechny vycházejí z praxe, jsou souhrnem vyzkoušených technik, které opakovaně fungovaly na skutečných projektech. 

Absolventům škol můžeme kurzy project managementu doporučit coby způsob, jak si naučené teoretické znalosti doplnit o praktické postupy. A manažerům s praxí zas jako ukázku možností, jak ve své práci postupovat jistěji a efektivněji.

Vedle toho vám jako obrovskou výhodou umožníme získat projektovou certifikaci, často s mezinárodní platností. Ta zaměstnavatelům jednoznačně prokazuje znalosti a dovednosti, které jste si osvojili, a zvyšuje tak vaši hodnotu na trhu práce. 

Nejrozšířenější projektovou metodikou je PRINCE2®

Mezi nejuznávanější akreditované programy s mezinárodně platným certifikátem patří PRINCE2®PMI® a určitě sem patří i nejznámější celosvětový standard pro řízení kvality projektů: ISO 10006. Nejpopulárnější z nich je rozhodně PRINCE2®, vycházející z best practices prověřených množstvím realizovaných projektů.  

Metodiku PRINCE2® můžete aplikovat na jakékoli projekty bez ohledu na velikost nebo zaměření, a to ve všech možných odvětvích a typech organizací. Je univerzální a flexibilní, a lze ji tedy přizpůsobit prostředí i aktuálním požadavkům konkrétního projektu.

Zahrnuje soubor principů, témat a procesů, jenž umožňuje projekty efektivně plánovat, řídit a dokončovat. Pracuje se strukturou, která projektu dává organizační rámec, a zároveň umožňuje počítat se změnami a odchylkami. Zefektivňuje komunikaci díky jednotné terminologii a postupům pro zapojení managementu i ostatních rolí. 

Ve srovnání s jinými metodikami je systematický přístup PRINCE2® praktičtější a srozumitelnější. Praktické šablony manuály vám poskytnou návod, který usměrňuje, ale neomezuje. 

PRINCE2® je pro project managera konkurenční výhodou

Stačí, když podrobněji prozkoumáte pracovní nabídky, a zjistíte, že metodiky řízení projektů jsou ve firmách hojně používané a certifikace žádané: 

 • Certifikace projektového řízení výhodou.
 • Možnost dalšího osobního i pracovního rozvoje (Prince2 akademie)
 • Upřednostňované kvalifikace: certifikát projektového managementu.
 • Náplní vaší práce bude profesionální poskytování end-to-end procesu v rámci projektového managementu (PRINCE2)

Někdy firmy neuvádějí výslovně certifikaci, nicméně vyžadují znalost projektového řízení a zkušenosti s ním. Kromě realizovaných projektů je způsobem, jak tuto znalost prokážete, právě získaný certifikát. A pro některé personalisty je certifikát PRINCE2® v životopise klíčovým kritériem, přes nějž uchazeče ve výběrovém řízení filtrují. 


Jak se vzděláváním v metodice PRINCE2® začít

Plánujete-li se ucházet o roli manažera projektů, pak vám proškolení v metodice PRINCE2® jednoznačně doporučujeme. Možností, jak s námi začít, máte několik.

 • V manažerském úvodu PRINCE2® Intro se dozvíte, o čem metodika vlastně je, jak funguje, k čemu je dobrá. Seznámíte se se základními principy a terminologií, přínosy vám přiblíží praktické příklady. 
 • Kurz PRINCE2® Foundation vás naučí používat praxí ověřené principy v prostředí jakékoli firmy a na různých typech projektů. Osvojíte si způsoby, jak projekty plánovat a řídit, eliminovat rizika, koordinovat tým. Po absolvování zkoušky získáte doživotně platný a mezinárodně uznávaný PRINCE2® Foundation Certificate
 • Více praxe vám poskytne navazující kurz PRINCE2® Practitioner. Tipy, příklady a praktické scénáře vás naučí techniky skutečně ovládat a použít i v situacích, kdy projekt neběží podle plánu. Zvýšení vaší úrovně opět doloží zkouška potvrzená certifikátem. 
 • Úrovně IntroFoundationPractitionervám nabízí také soubor kurzů PRINCE2® Agile, který metodiku přizpůsobuje potřebám agilního řízení. To použijete na projektech, které nemají všechny podmínky předem stanovené a část rozsahu a požadavků je proměnná. 
 • Jste-li evidováni na úřadě práce, pak jistě oceníte, že díky dotaci máte rekvalifikační kurz v úrovni PRINCE2® Foundation zdarma. Výstupem opět bude certifikát a zároveň zkouška „manažer projektu“ dle Národní soustavy kvalifikací.


Jaký má projektový manažer plat

Náročnosti práce project managera odpovídá také jeho plat. Výše se odvíjí od délky praxe i získané kvalifikace, nicméně obecně patří pozice projekťáka k těm lépe, nadprůměrně placeným. 

Podle pracovního portálu jobs.cz si projektový manažer vydělá v průměru 49 tisíc korun měsíčně. Server platy.cz hovoří o průměrném měsíčním platu lehce nad 45 tisíc. Národní soustava povolání uvádí rozpětí 26 až 62 tisíc. Platy se samozřejmě liší podle regionu, oboru činnosti firmy a vzdělání uchazeče. Konkrétní aktuální nabídky však začínají na 30 tisících pro absolventy a končí až u 90 či 100 tisíc pro ty nejzkušenější. 

Nastartujte svou kariéru manažera projektů

Pokud tedy pozice projektového manažera patří k těm, pro něž máte předpoklady, neváhejte. Zajímavá náplň slibující práci, která nebude rutinou. Atraktivní plat, který poroste úměrně vašim rostoucím zkušenostem.A v neposlední řadě možnost rozvíjet svou kariéru, pracovat na sobě a zvyšovat svou kvalifikaci. To vše by vás mělo přesvědčit, abyste se o pozici v project managementu začali ucházet. Začátkem vaší úspěšné kariéry může být právě získání certifikace PRINCE2®, jež vám do světa projektového řízení otevře ty správné dveře. Proč tento zásadní první krok neudělat právě dnes? 

Chcete získat dárek k narozeninám?