Interview o PRINCE2 Agile (1/2)

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu? Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile™

Nenechte si ujít 1. část rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM

Proč se autoři SCRUM přepnuli na PRINCE2 a zapojili do vývoje nového programu PRINCE2 Agile™. Na otázky odpovídá Keith Richards, hlavní architekt PRINCE2 Agile™ a doplňující odpovědi přikládá Lead Trainer PRINCE2® Agile, Eduard Pitka, TAYLLORCOX.

Jak lze definovat agilní projektové řízení?

Výborná otázka na začátek :-) Za produktem PRINCE2 Agile™ je mnoho práce a úsilí. V poslední době se označuje za “agilní” téměř každá metodika. Doposud neexistovala srozumitelná definice toho, co je to vlastně agile. Co projektový manažer to jiný názor.

Takže bylo nutné nejprve definovat, co zmená být agilní?

Přesně tak, museli jsme hodně zapracovat na tom, co ještě je a co již není "agile". A samozřejmě jaké benefity to projektu přináší. Velké díky patří spoluautorům agilních metodik, jako je např. SCRUM, kteří se na vývoji PRINCE2 Agile podíleli.

Agilní metody se často odkazují na Agile Manifesto, jak to je v případě PRINCE2 Agile?

Ano, to Manifesto je typickým příkladem, na který se tak často všichni rádi odkazují. Ale věnujte pozornost tomu, co se zde píše… Celé je to postavené pro účely vývoje software s podporou time boxing, nebo chcete-li např. “časových oknech” a týdeních sprintech. Proto bylo nejprve důležité definovat obecné základy. Ale ne agilního vývoje, protože ambice PRINCE2 Agile™ jsou vyšší. Chtěli jsme připravit produkt, který bude použitelný i mimo software development. A to se myslím povedlo nad očekávání dobře.

Jaké jsou největší benefity PRINCE2 Agile™ pro PRINCE2?

Velice důležité je, že jste na konec otázky dal pro PRINCE2. Celá koncepce PRINCE2 Agile™ je upgrade - rozšíření metodiky v takovém rozsahu, aby stejně dobře fungovala v agilním prostředí.

Chcete být agilnější, pružnější v projektovém řízení? PRINCE2 Agile je obrovská výhoda pro organizace, které řídí projekty podle PRINCE2, nebo alespoň proškolili projektové manažery v této metodice. Nemusíte si dělat starosti, jestli metodika splyne s projektem více agilně, nebo konvenčně. PRINCE2 Agile dokáže reagovat na obě situace na projektech.

Lze SCRUM vnímat jako konkurenční platformu?

Ano i ne. Nespornou výhodou PRINCE2 Agile™ oproti SCRUM je princip agilního řízení podle PRINCE2. PRINCE2 Agile™ není nějaký spínač. Zejména náročnější projekty vyžadují v některých situacích méně konvenční, nebo chcete-li konzervativní přístup. Nemusíte na to spouštět projekt, podle jiné metodiky (SCRUM, Kanban a další), ale mnohem efektivněji zapojíte PRINCE2 Agile do akce.

Komu lze PRINCE2 Agile™ doporučit? Jaká je cílová skupina?

Primární cílová skupina je “komunita certifikovaných PRINCE2 manažerů”. Z posledních let víme, že mnohdy chtějí, nebo dokonce musejí řídit projekty více, či méně v agilním kontextu. 

Ale PRINCE2 Agile™ si postupně nachází cestu i k projektovým manažerům, kteří dříve využívali pouze SCRUM, Kanban, nebo ostatní... V horším případě vše, podle potřeby. Stojí za zmínku, že PRINCE2 je nejpopulárnější metodika projektového řízení. To není náhoda. Upgrade metodiky o to nejlepší, co mohou nabídnout agilní metodiky je jistě správnou volbou. Pracujete v jednom prostředí, v jedné metodice a využíváte z ní to nejlepší.

Mohu použít PRINCE2 Agile samostatně, nebo vždy potřebuji PRINCE2?

Takto položená otázka nedává z principu metodiky smysl. Ale na kurzech PRINCE2 Agile Intro™ je velice častá. Pokud řídíte projekty podle PRINCE2, tak je to PRINCE2 vždy. Agile funguje jako akcelerátor, který umožní v projektu upustit od konzervativního stylu řízení a pracovat na vybraných aktivitách agilně. V tom je jeho obrovská síla. Velké díky patří celému týmu, který se na vývoji podílel.

Axelos udělal veliký skok tím, že do vývoje PRINCE2 Agile zapojil autory agilních metodik, např. zmiňovaný SCRUM. Projektový manažer nemá čas přepínat mezi Kanban, SCRUM, PMI, PRINCE2 atd... Na to není čas. A není důvod proč by si měl projektový manažer lámat hlavu s tolika standardy. Nový produkt v portfoliu - PRINCE2 Agile™ je označován za nejpokročilejší metodiku, která reflektuje dnešní způsoby řízení projektů. Bez kompromisů.

Není třeba se obávat toho, že by PRINCE2 Agile fungoval jako přepínač a pomyslným “přepnutím” do agilního prostředí začnete pracovat s něčím odlišným, co se “pouze” jmenuje PRINCE2?

Jedno z největších překvapení pracovní skupiny Axelos (složené z autorů PRINCE2, Agile, SCRUM, Kanban atd.) byl fakt, že na stávající metodice neexistuje nic, co je nutné z PRINCE2 odstranit proto, aby metodika fungovala v agilním prostředí!

Fakt, že metodika je tak dobře kompatibilní s Agile v samotném základu byl pro všechny členy týmu velký a nečekaný okamžik. Takže PRINCE2 + Agile je jen otázkou tailoringu (úpravy) do agilního kontextu.

Aktuální verze PRINCE2® byla upgradována pod vedením Andy Murray v roce 2009 s jeho developerským týmem, který se skládal z 100+ profesionálů. Až nyní jsme si uvědomili, jak obrovský kus práce odvedl - vždy’t již tenkrát připravil metodiku na agile project management!

Chcete získat dárek k narozeninám?