Interview o PRINCE2 Agile (2/2)

V 2. části rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM se zaměříme na benefity nejvyspělejší agilní metodiky PRINCE2 Agile!

Přinášíme 2. část rozhovoru o tom, že Agile ≠ SCRUM

V procesní metodice PRINCE2 je zcela zásadní role projektového manažera. Ale v agilním prostředí - např. metodice SCRUM již persona projektového manažera nemá tak silnou pozici / důvěru. Přesto jsou zde kompetence, které nelze jedoduše s rolí projektového manažera vyškrtnout. Projekty jsou dnes zcela jinde, než jak je viděl SCRUM v roce 1995.

Často tyto kompetence zastává SCRUM Master a to je zásadní chyba a generátor mnoha problémů v projektech. A nejde jen o situace na malých projektech, které nemají projektový tým a vše řídí / řeší 1 manažer. Čím větší tým, tím více rizik.

Mnoho manažerů vidí v agile trend, jak být flexibilnější a pružnější vůči změnám. Automaticky se tak přikloní k nasazení SCRUM. Transformace končí stavem, který se nazývá PUNK. Může se všechno - a to je velice těžké takové projekty uřídit terminologií “hard to master”.

SCRUM svým zaměřením na vývoj vynechává roli klienta. Pokud se tedy rozhodnete nasadit ryzí metodiku, dříve či později se dostanete do stavu Anarchie. PRINCE2 Agile má citlivou manažerskou vrstvu, která umožňuje držet dohled nad projektem. Mapováním kompetencí v PRINCE2 Agile jsme spolu s autory SCRUM, KANBAN a dalších agile principů věnovali hodně času a věříme, že PRINCE2 Agile je to nejlepší, co lze pro agilní řízení projektů udělat.

Jedna z nejpopulárnějších šablon projektového řízení je Benefit Review Plan u PRINCE2 a Creating Value podle SCRUM. Jak tyto dokumenty do sebe zapadají?

Toto je skvělý příklad, na kterém vidíte, že SCRUM je hlavně o benefitech a PRINCE2 to posouvá dál, do podoby konkrétní šablony a návodu “best practice”.

Je PRINCE2 Agile určen primárně firmám (organizacím, PM Office atd.. ) , které již užívají PRINCE2 a chtějí vytěžit maximum z agility a flexibility, přestože nemají zkušenosti se SCRUM?

Stručně řečeno ano. Ale nejenom organizacím, které raktikují procesní řízení PRINCE2. Obecně PRINCE2 Agile je to nejlepší, co lze dnes v projektovém řízení aplikovat. Projekty nejsou černobílé. Nasadit SCRUM a čekat, že samořízený tým neudělá chybu je velice riskantní. Zde záleží naloajalitě, důvěryhodnosti, zodpovědnosti a zkušenostech.

Skvělé. Chci tedy nasadit PRINCE2 Agile. Ale když se podívám na kvalifikaci, musím absolvovat PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a až následně PRINCE2 Agile, nebo mohu ihned absolvovat PRINCE2 Agile?

Cílem je připravit projektové manažery na agilní řízení. A to na všech typech projektů (nikoliv jen vývoj, jako u SCRUM) a také chcete zvládat projekty různé velikosti, od “one man show” po projektové týmy. A cesta je právě přes PRINCE2 Foundation (za 3 dny si osvojíte základní principy, procesy, témata). PRINCE2 Practitioner dlouho byla seniorní kvalifikace, která na případových studiích v rámci 2 dní ověřuje schopnost řešit problémy na projektech s metodikou PRINCE2. PRINCE2 Agile na těchto znalostech staví, nevrací se k nim a automaticky počítá, že každý účastník kurzu tyto znalosti má. A svojit si to nejlepší z agile v intenzivním 3 denním kurzu dá zabrat. Takže jde o zcela správný postup.

Chcete získat dárek k narozeninám?