ITIL 4: termíny vydání nových certifikací

Víme, kdy budou spuštěné nové moduly ITIL 4. Sestavili jsme časovou osu vydání nových verzí ITIL 4. Nenechte si ujít nejnovější aktualizace.

Jak vypadá nová struktura ITIL 4 certifikace?

ITIL 4 je logickou evolucí, která reaguje na aktuální potřeby organizací. Mezi největší důvody, proč ITIL v3 nestačí, jsou nové požadavky, mezi něž patří agilita, digitalizace, rychlá reakce na vývoj a uvedení nových funkcí do provozu (DevOps). Zkrátka nový ITIL má pomáhat firmám v době digitální transformace k dokonalosti.

ITIL 4 certifikace


Nové certifikační schéma bylo vytvořeno tak, aby bylo kompatibilní s ITIL v3. Díky tomu bude efektivita transferu na novou verzi ještě vyšší, než tomu bylo u přechodu z ITIL 2 na ITIL v3. Certifikační schéma ITIL 4 obsahuje níže uvedené programy.

ITIL v3 vs. ITIL 4 certifikace

ITIL v3 ITIL 4 certification scheme

ITIL v3 | od 2017 - nyní

  • ITIL Foundation
  • ITIL Practitioner
  • ITIL Intermediate
  • ITIL Master
  • ITIL Expert

ITIL 4 | od 02/2019 - nyní

  • ITIL Foundation
  • ITIL Specialist (3 moduly)
  • ITIL Strategist
  • ITIL Leader
  • ITIL Master


ITIL 4 Timeline: časová osa “releasů” všech certifikací

ITIL 4 Foundation | 28. února 2019

ITIL 4 Foundation je vstupní úroveň certifikace. V tomto novém programu si absolventi osvojí základní znalosti o klíčových principech, procesech a terminologii. 

Foundation úroveň je určena všem, kteří si chtějí osvojit tento manažerský framework a získat nové znalosti postavené na ITIL 4.

Hlavním cílem tohoto kurzu je porozumění IT Service Managementu. Existuje i kurz ve variantě "bridge". ITIL 4 Foundation bridge není oficiálním modulem Axelos. Cílí na stávající držitele ITIL v3 Foundation, kteří si chtějí rozšířit znalosti a připravit se na certifikaci ITIL 4 Foundation.

ITIL 4 Foundation


ITIL 4 Managing Professional (ITIL MP) | 3. října 2019 - Q1 2020

Další z modulů certifikačního schématu má termíny rozdělené do 3 etap. První kurz je stanoven na říjen 2019. Další 2 jsou dostupné od listopadu 2019 a poslední 2 moduly od prvního čtvrtletí 2020 (Q1 2020). Nejbližší kalendář nových certifikací tedy vypadá následovně:

ITIL v4 timeline


1 release

ITIL 4 Managing Professional Transition | 3. října 2019

Jde o atraktivní “transition” modul, včetně zkoušky. ITIL 3 akreditované profesionály, kteří chtějí přejít na ITIL 4. Tento kurz nepochybně motivuje držitele ITIL v3 certifikací v získávání dalších kreditů v rámci ITIL v3 pro snadnější upgrade na ITIL 4.

Certifikace ITIL v3 zůstávají platné a kurzy ITIL v3 můžete absolvovat až do června 2020. Jde o nejrychlejší a nepochybně nejefektivnější způsob, jak získat ITIL 4 Managing Progessional (MP) certifikaci.

Od 5. srpna 2019 jsou k dispozici 2 nové studijní materiály pro přechodový modul Managing Professional Transition.

V tomto termínu jsou dostupné i další manuály (ITIL Managing Professional) knih pro všechny 4 moduly (níže uvedené), včetně aktualizované brožury ITIL 4. K dalším releasům patří drafty klíčových dokumentů jako je glosář, syllabus, nové diagramy a testovací otázky. 

Další milník je 2. září 2019, od tohoto termínu jsou dostupné aktualizace podkladových materiálů k modulu ITIL 4 Managing Professional Transition. A finální verze všech manuálů v úrovni ITIL MP. 

Poslední revize a aktualizace cvičných otázek na ITIL MP Transition modul je v termínu 16. září 2019. A konečně studijní materiály ke zkoušce ITIL Managing Professional Transition exam jsou dostupné od 3.října 2019 a s ním společně i první kurz na tuto certifikaci.

ITIL 4 Managing Professional Transition

2 release

ITIL 4 Managing Professional | Listopad 2019

Oba níže uvedené moduly akcelerují IT služby, resp. obecně IT Service Management na komplexnější systém digitalizace organizací. Oba moduly tak rozšiřují i trh nových potenciálních kandidátů, kteří se zajímají o digitální transformaci.

Přičemž už od 14. října 2019 jsou dostupné studijní materiály k oběma níže uvedeným modulům. Zároveň od listopadu 2019 budou dostupné digitální příručky pro všechny moduly streamu ITIL 4 Managing Professional

3 release

ITIL 4 Managing Professional | 1. čtvrtletí 2020

V průběhu roku 2020 budou postupně vydávány studijní materiály k dalším novým modulům a zkouškám “ITIL 4 Managing Professional”, které se rovněž věnují digitální transformaci a zaměřují se na zvyšování přidané hodnoty pro IT uživatele.

4 release

ITIL Strategic Leader (ITIL SL) | 1. polovina roku 2020

ITIL Strategic Leader (ITIL SL) je “stream” skládající se ze 2 modulů evoluční verze ITIL 4. Vydání je stanoveno na 1. polovinu roku 2020.  Moduly ITIL SL jsou zaměřené na dosahování strategických cílů a manažerských výzev. 

Strategic Leader moduly se nezaměřují na operations, či podobné aktivity. Jde o digitální transformaci z manažerského pohledu. Strategic Leader je tedy certifikace atraktivní zejména pro střední a vyšší management, nebo CIO.

Abyste získali kvalifikaci v úrovni ITIL Managing Professional, nebo ITIL Strategic Leader, musíte absolvovat všechny moduly, které jsou uvedené v dané vertikále. Přičemž ITIL Strategist je univerzální modul, který je obsahem obou větví (streamů).

Moduly ve streamu ITIL Strategic

5 release

Poslední etapa ITIL 4 releasů zahrnuje tyto certifikace

ITIL Leader – H2 2019 (plán)

ITIL Master - detaily o ITIL Master budou dostupné později.

Chcete získat dárek k narozeninám?