ITIL® Practitioner - revoluce v ITSM

Očekávali jste od ITIL Foundation jak uplatnit ITIL v praxi a zde je odpověď: ITIL® Practitioner od TAYLLORCOX.

Jak ITIL® Practitioner pomůže vaší organizaci získat z ITIL to nejlepší.

ITIL® pomáhá budovat stabilní a funkční IT infrastrukturu mnoha manažerům, i organizacím.  Řada dalších se snaží ty úspěšné následovat. Ale jak začít a tyto „best practice“ nejlépe využít?

Pokud neřídíte robustní ICT infrastrukturu, ve která má každá proces svého vlastníka, možná vůbec nepotřebujete dokonale ovládat všechny ITIL Intermediate programy do úrovně ITIL Expert a další kurzy z oblasti IT Service Managementu podle ISO/IEC 20000. Existuje i jiná cesta, jak se vytěžit z ITIL maximum. Pokud jste již absolvovali nezbytné základy – ITIL Foundation, zbývá vám jediný krok.

ITIL® Practitioner

Je nejočekávanější událostí roku 2016 v oblasti ITSM. Tento program obsahuje řadu komponent, které jsou postavené na míru potřebám dnešního IT manažera. Kurz zde přesahuje i do dalších oblastí, tam kde je třeba, např. DevOps, nebo Lean IT. Jde tedy o komplexní manažerský program, který vám pomůže udělat si v ITIL jasno.

Není jen o tom co udělat, ale také jak to udělat

ITIL® Practitioner je pro „real-world situation“. Výukový program TAYLLORCOX obsahuje se z více než 70% skládá z praktických scénářů, případových studií a cvičení – simulace problému a jeho řešení s pomocí ITIL.

Celý program ITIL Practitioner se skládá ze 3 částí

  • 9 klíčových principů životního cyklu
  • 3 kritické dovednosti, které ovlivňují výsledek
  • Neustálé zlepšování služeb (CSI) jako přístup k implementaci a optimalizaci ITIL

CSI obsahuje

Srozumitelný Framework jednotlivých kroků, které lze uplatnit na velké i malé IT projekty. Tento přístup k CSI vám pomůže nastavit a dosáhnout očekávaných cílů. 

3 kritické kompetence

Představují schopnosti, které jsou nezbytné k tomu, aby jakýkoliv z vašich plánů fungoval. Každá z těchto 3 kritických kompetencí je ve vyspělých organizacích dodržována. Jde o zcela zásadní kompetence, které jsou předpokladem úspěšného využití ITIL v praxi.

  • Communication
  • Measurement and Metrics
  • Organizational Change Management (OCM)
9 řídících principů

Chcete-li dosáhnout vyšší kvality, je nutné držet se zásad „improving processes“, resp. implementovat opatření pro zvýšení procesní vyspělosti organizace. Která to jsou?

Oproti jiným IT standardům nejde přitom o zbytečně svazující pravidla, ani o příliš obecná doporučení (u kterých není zřejmé, jak je použít). Autoři ITIL® Practitioner při vývoji frameworku využívali především praktické zkušenosti a reálné. Jejich aplikování v praxi má tam silně pozitivní dopady.

Focus on Value

Každá ITSM aktivita by měla generovat přidanou hodnotu pro zákazníka. Ten naopak rozhoduje o tom, co je a co není přínos. Toto pravidlo pomůže nejenom vám, ale celému IT týmu řešit prioritně to, co má skutečnou hodnotu.

Design for Experience

Návrh a vývoj služeb (nebo produktů, procesů) by měl být od počátku koncipován tak, aby uspokojil uživatelské potřeby a očekávání. Osvojíte si techniky předních IT expertů, kteří navrhují uživatelsky přívětivá řešení.

Start where you are

Automaticky začínáte vždy od nuly? Chyba. Přezkoumejte vaše současné zdroje a využijte vše, co je k dispozici. Využijte vaše stávající zdroje na maximum.

Work Holisticaly

Žádná dílčí služba, nebo komponenta není osamocená. V pozadí IT služeb jsou složité a komplexní systémy, které mají být navrženy, implementovány a řízeny s maximálním přínosem celého systému. Každý IT manažer si je vědom toho, že celek ovlivňuje podobu a fungování jednotlivých částí.

Progress Iteratively

Odolejte pokušení realizovat vše najednou. Rozdělení projektu do dílčích a měřitelných částí vám pomůže udržet progres. S pomocí Quick-Win: malých, ale efektivněji realizovatelných etap realizují IT profesionálové i ty nejnáročnější ITSM projekty.

Observe Directly

Nejenom v IT platí pravidlo: chcete-li něco řídit, musíte být schopni to také měřit. Založte svá rozhodování na informacích, které jsou pravdivá a správná. Naučíte se, jak od základů každé ITSM aktivity je možné uplatňovat toto pravidlo, kdykoliv je to možné.

Be Transparent

Buďte ostatním srozumitelní a upřímní v tom, co a proč realizujete. Naučte se budovat takové prostředí, které je „samofunkční“. Dovolte ostatním přinášet nápady vycházející z předešlých zkušeností a umožněte jim pozitivně ovlivňovat výsledek vašeho projektu.

Collaborate

Proč některé týmy podněcují kreativní spolupráci a snaží se dosáhnout společného cíle? Naučíme vás jak správně zainteresovat ostatní a vytvořit „společný závazek“. Výsledek bude prospěšný pro všechny strany. 

Keep it Simple

ITIL Practitioner vás naučí využívat z ITIL&ITSM jen to, co je nutné pro dosažení požadovaných výsledků. Eliminovat zbytečné aktivity a činnosti, které plýtvají vaším časem a zdroji.

Aplikace ITSM frameworku vám pomůže zvyšovat efektivitu stávajících služeb nebo, implementovat nové produkty / procesy. To, co se v ITIL® Practitioner naučíte vyžaduje změnu v přístupu k řízení IT.

Dodržováním 9 hlavních zásad a uplatňováním 3 kritických kompetencí budou veškeré vaše plány realizované takovým způsobem, který funguje. ITIL® Practitioner vám i celému týmu pomůže lépe řídit a obhajovat IT projekty, stejně tak generovat skutečné přínosy.

ITIL Practitioner kurz

Chcete získat dárek k narozeninám?