Nový "ITIL 4" dorazí v agilní formě začátkem roku 2019

Jako certifikovaní partneři AXELOS a členové týmu, který spolupracuje na vývoji nové verze ITIL se s Vámi chceme podělit o chystané novinky. Axelos na konci roku 2017 oznámil významné změny v metodice ITIL. Nová verze nese označení ITIL 4 a týká se nejenom samotné metodiky, ale zároveň i certifikačního schématu. Jde o první razantní update od roku 2011, kdy vyšla poslední platná verze ITIL v3. Často se nás ptáte, zda ITIL má budoucnost. Posuďte sami....

Co přinese ITIL 4 update?
Kosmetické změny, nebo skutečnou revoluci? 

Trenéři TAYLLORCOX (ITIL Approved Trainers) jsou zapojeni do “development programu” nové verze. Řada informací je sice pod NDA (Non-disclosure agreement), přesto se již nyní s Vámi můžeme podělit o to, co vše očekáváme od této aktualizace. A je toho opravdu hodně!

Jméno: nový název metodiky

S předstihem již víme, že nová verze “ITIL verze 4” dostane jednoduché označené “ITIL 4”. Přestože řada zrojů uvádí ITIL v4, v oficiálních dokumentech není “v” označeno.


Termín
: Axelos oznámil, kdy představí nový update ITIL 4 

Vše nasvědčuje tomu, že nové verze se opravdu dočkáme v 1Q 2019. Nová verze tak bude dostupná cca rok a půl poté, co Axelos oficiálně zveřejnil plány na aktualizaci metodiky IT Service Managementu, ITIL v3 na konferenci itSMF. 

TAYLLORCOX je již registrovaný ve speciálním školícím programu Train the Trainer ITIL 4, který se otevírá ve 3Q 2018. Nové verze se tak u nás dočkáte prakticky ihned, jak bude oficiálně přístupná veřejnosti.


Certifikace
: od základů přepracované certifikační schéma

Axelos představil nové názvy programů z portfolia ITIL 4. Sice ještě nejsou zveřejněné obsahy jednotlivých oblastí, ale i tak lze odvodit jejich zaměření a přínosy.

Vše nasvědčuje tomu, že ITIL 4 bude skutečně největší aktualizací za posledních 11 let, resp. od vydání ITIL v3. Nezůstal zde kámen na kameni. Změny se týkají všech úrovní od Foundation po Master. Nový kreditní a certifikační systém se skládá pouze z těchto úrovní (seřazeno od základní).

Stejně, jako v ITIL v3 zde najdete 2 streamy, které zastřešují obsahově propojené moduly a to 
  • ITIL Strategic Leader (ITIL SL)
  • ITIL Management Professional (ITIL MP)

ITIL 4 Certifikační schéma

ITIL 4 Certifikační schéma


Kurzy
: zcela přepracované syllaby školení ITIL update 4

ITIL 4 Foundation: Logicky release tohoto základního certifikačnícho kurzu, bude vydán jako první. V úrovni Foundation si osvojíte základní principy, procesy, koncepty a důležitou terminologii. ITIL 4 Foundation je pomyslnou vstupní branou do metodiky a dalších certifikačních úrovní.

ITIL Managing Professional (ITIL MP): stream je upgradován tak, aby si účastníci osvojili praktické a technické znalosti o tom, jak řídit úspěšné IT projekty, řídit teamy IT profesionálů, ovládali manažerské postupy pro správu IT služeb. ITIL MP je určen všem, kteří pracují v technologických a digitálních týmech. 

Tento “Stream” se skládá ze 4 kurzů. Přičemž 3 z nich (Create, Deliver & Support + Drive Stakeholder Value + High Velocity IT) tvoří jeden celek "ITIL Specialist”. Poslední modul “Direct, Plan and Improve” spadá mj. i do ITIL Strategist streamu.

Nové 4 základní kurzy ITIL MP
  • High Velocity IT
  • Direct, Plan & Improve
  • Drive Stakeholder Value
  • Create, Deliver & Support 
Pokud chcete získat certifikaci ITIL MP, musíte absolvovat ITIL 4 Foundation a všechny 4 kurzy uvedené v tomto streamu. 

ITIL Strategic Leader (ITIL SL) stream staví na hodnotách nejenom pro IT, ale pro celou organizaci. Nově se tak označuje jako digital services. Tento blok tvoří 2 vysoce profesionální kurzy, které jsou určeny jen zkušeným IT manažerům, absolventům ITIL 4 Foundation s prokazatelnou praxí min. 3 let.

  • ITIL Leader Digital & IT Strategy
  • ITIL Strategist Direct, Plan & Improve

ITIL Master: nejvyšší certifikace v ITILu

Pro ty z vás, kteří chtějí získají všechny kredity z úrovně ITIL MP a ITIL SP, mají nárok na certifikační zkoušku ITIL Master. Podrobnější informace budou postupně doplněny tak, jak je oficiálně Axelos zveřejní svým ATO.

Expirace: platnost certifikace ITIL v3 a “bridge” na ITIL 4 update

Absolventi ITIL v3, kteří mají 17 kreditů mohou absolvovat “bridge” z ITIL Experta na ITIL Managing Professional. Každý, kdo investoval do stávajícího schematu tedy může pokračovat dále. Což je pro všechny, kteří investovali do stávající certifikace skvělá zpráva. Nicméně tento transfer je v plánu nejdříve na 2/2 roku 2019. Nicméně pokud jste absolventi pouze ITIL v3 Foundation, tak bude nutné absolvovat certifikační kurz znovu. V této úrovni se bridge neplánuje.


Under construction: jaké další změny lze od ITIL 4 očekávat?

Změny reagují na zvyšující se potřebu komplexních IT řešení. Nová verze bude ještě více propojena na best practice dalších standardů, bez kterých se dnes prakticky neobejdeme, tj. DevOpsAgileEnterprise Architecture a další.

Cílem je posunout framework ITIL na komplexnější úroveň, která umožní organizacím být agilnější, adaptivnější s ohledem na měnící se podmínky a schopnější efektivněji plnit nové výzvy a strategické cíle.

Základní osvědčené principy ITIL zůstanou stejné

jde o skvěle fungující model řízení IT. To by mohlo znamenat, že stávající absolventi ITIL možná budou mít v novém systému uznanou certifikaci, ale pravděpodobně za podmínek podobých jako při upgradu z ITIL v2 na v3. To znamená, že schema bude nejspíše vyžadovat “bridge training”, což je forma zkráceného školení, která přenese a přepočítá získané body ve schématu ITIL v3 do ITIL 4. Podrobnější informace Axelos zatím střeží a budou nejspíš odhaleny až v 1Q 2019 spolu s keynote nové verze.

Nejzásadnější změny znovu a stručně: shrnutí nejdůležitějších změn na závěr

ITIL 4 Foundation kurz včetně certifikace bude k dispozici od 1Q 2019. Nebude zde žádný “transfer / bridge”. Takže přechod na ITIL 4 Foundation bude podmíněn absolvováním nové certifikace / kurzu. ITIL Practitioner kurz v novém schématu nebude. Sice jde o nesmírně zajímavý a praktický trénink dovedností pro absolventy ITIL® Foundation,   ale nemusíte mít obavy. ITIL Practitioner know-how se jen logicky rozprostře do nových moulů. 

Všichni, kteří získali dle certifikačního schematu Axelos - ITIL v3 17 bodů, mohou využít bridge a stát se ITIL Managing Professional. Každý, kdo tedy míří na certifikaci ITIL Expert by měl pokračovat a získat všechny potřebné kredity do 2/2 roku 2019, kdy se plánuje vydání této “bridge” certifikace.


Časová osa vývoje ITIL: jak šel čas s nejpopulárnější metodikou od první verze po budoucí ITIL 4

Metodika ITIL byla vyvinuta vládou Velké Británie v 80 letech minulého století v reakci na problémy s IT a jeho rozvojem. Cílem bylo vytvoření frameworku, který poskytne manuál a doporučení pro poskytování kvalitních IT služeb. 

Britský úřad vlády - The Office of Government Commerce (OGC), podpořený obrovským omnožstvím investic do vývoje a lidských zdrojů nakonec vytvořil první verzi ITIL, která byla dostupná veřejnému i soukromému sektoru. Obsahovala celkem 30 knih, rozdělených do tematických oblastí. Vlastnictví ochrané známky, školení a certifikační schéma zaštítila vládní organizace APMG, která akreditovala a licencovala své ATO (accredited Training Organisation). 

První zásadní změna nastala v roce 2001. Nová verze ITIL v2 byla výrazně přehlednější a logičtěji uspořádaná. Obsahovala celkem 9 knih. V roce 2006 vznikl dlouho očekávaný glosář. Další změna nastala v roce 2007 s aktualizací ITIL v3, která je ještě více zaměřená na byznysové přínosy s pěti hlavními publikacemi, které jsou známé pod označením ITIL Service Lifecycle.

V roce 2011 došlo k updatu, který nelze označovat jako novou verzi, ale opravy nepřesností, nejasností a drobné přeuspořádání obsahu, včetně korekce několika chyb.

V roce 2013 byla celá agenda APMG přenesena pod novou státní organizaci Axelos Ltd. Pod jeho záštitou vznikl nový kurz ITIL® Practitioner, který reagoval na potřeby absolventů ITIL® Foundation ověřit si své nově získané znalosti na praktických scénářích. V roce 2017 certifikační část svého byznysu přesunul Axelos pod organizaci PeopleCert, která působí po celém světě prostřednictvím svých ATO, kterým je i TAYLLORCOX.

Změny, které můžeme očekávat na počátku roku 2019, budou s největší pravděpodobností největší změnou za více než 11 let. Axelos deklaruje, že vývoj frameworku ITIL bude vycházet z reálných zkušeností tisíců odborníků a profesionálů (do developerské skupiny jsou zařazeni i trenéři TAYLLORCOX).

ITIL® 4 Foundation kurz >

Chcete získat dárek k narozeninám?