Jak uspět u certifikace ITIL Foundation?

Jak zvládnout ITIL Foundation certifikaci na první pokus? 5 nejžhavějších tipů, které vám pomohou eliminovat problémy u certifikační zkoušky.

ITIL® Foundation tahák (cheat, crack atd..)

Snad každý z nás někdy v životě neprošel u certifikační zkoušky. Základem úspěchu je efektivní příprava. Film (nebo kniha) The Secret - Tajemství jasně potvrzuje tolik známé pravidlo úspěchu. A že funguje se můžete přesvědčit hned u vaší další zkoušky.

Zde je několik tipů, které v kurzech doporučujeme všem kandidátům a jistě pomohou i vám. Držte se těchto jednoduchých pravidel. Nejenom, že si výrazně pojistíte úspěch, ale s nějvětší pravděpodobností dosáhnete ELITE Score (80%+). Tedy celosvětově nadprůměrných výsledků podobně, jako naši absolventi.

#1 Nespoléhám se na ITIL online kurz

2x si pustím online kurz ITIL® Foundation, to musí ke složení certifikační zkoušky ITIL® stačit? Bohužel toto pravidlo v 6/10 případů nefunguje.  Proč? Důvodů je několik:

Online výuka není univerzální řešení. Každý z nás má jiné studijní návyky. V klasickém kurzu je největší přidanou hodnotou komunikace s akreditovaným trenérem. Video vám mnohé vysvětlí, ale bez zpětné vazby nemáte šanci pochopit všechny souvislosti, interakce, rizika a benefity. 

Je statisticky prokázané, že online kurz vás nutí více se biflovat.

Oproti tomu absolventi klasické výuky jsou lépe připraveni na zkoušky - prakticky lépe rozumí frameworku i dílčím procesům. U online výuky zkrátka nikdy nedosáhnete takových výsledků, jako v kurzech vedených trenérem.

#2 Ověřte si kvalitu i akreditaci organizace

V rámci školení ITIL Foundation přinášíme účastníkům kurzu nejen přehled a znalost procesů, které umožnují řídit životní cyklus služby IT a procesů s tím spojených. Naši přidanou hodnotou je zasazení těchto disciplín do praxe a příblížení jednotlivých částí formou Case Study. 

Case Study provází účastníky celým kurzem, tento přístup nám umožňuje aplikovat prakticky vybrané částí školení, které jsme během dne probrali. Tímto přístupem zvyšujeme pravděpodobnost pochopení a přijmutí principů rámce ITIL a úspěšnost nejen při certifikaci účastníků, ale i pro uvedení těchto principů do praxe.

Akreditovaní trenéři - ITIL® Approved Trainers spol. TAYLLORCOX jsou zároveň mezinárodně certifikovaní ISO/IEC 20000-1 IT Service Management Lead Auditors. Co to pro vás znamená? Garanci, že označení “trenér s praxí” u nás není klišé, nebo označení pro ty, kteří kdysi pracovali v IT a dnes “školí ITIL”. Spojení výuky ITIL s certifikačními audity je silnou konkurenční výhodou, proč právě TAYLLORCOX.

Naše zkušenosti z více než 100 auditů v oblasti návrhu, nastavení a optimalizace ITIL procesů, se promítnou do praktické výuky a vysvětlení na reálných příkladech z reálné praxe.

#3 Neučte se ITIL terminologii nazpaměť, naučte se s pomocí knihovny ITIL myslet!

Víte jaký je nejčastější certifikát IT manažerů s příjmem nad 100tis? Ano ITIL® Foundation. V dnešní době, kdy je ITIL braný jako kvalifikační kritérium na manažerských pozicích, není možné ignorovat principy a terminologii tohoto frameworku. 

Znalost terminologie je alfou a omegou úspěšné certifikační zkoušky ITIL® Foundation.

Učit se ji zpaměti vás však nezachrání. Několik tisíc kombinací certifikačních otázek zcela jistě i vás v klíčový moment rozhodí  pouhou změnou formulace otázky. Pokud chcete uspět, musíte znát především principy každého slova z termonologického slovníku. Nesprávné, či dokonce špatné pochopení terminologie je největším plýtvačem drahoceného času u certifikace. Pokud si nechcete zkomplikovat výsledné score v myšlenkách a definicích, důkladně si osvojte termonologii - prakticky.

#4 Trénink je garancí úspěchu

Věděli jste, že v kurzech ITIL® Foundation u TAYLLORCOX je mj. sada 2ks oficiálních cvičných testů a praktických scénářů? Seznámíte se tak s formátem i obsahem samotných zkoušek. Oficiální cvičné testy jsou pod vedením akreditovaného trenéra kontrolovány a dozvíte se nejenom jaká je správné odpověď, ale také proč. Tento styl výuky skvěle vyplňuje intenzivní 3 denní kurzu (2 denní verze ITIL® Foundation je o toto bohužel ochuzena) .  Tento přístup vám pomůže kontinálně budovat sebedůvěru a skvěle vás připraví na certifikaci. 

#5 Nesnažte se měnit pořadí otázek

Je jasné, že nechcete-li začít první otázkou, zřejmě ji umíte velmi málo.

Neztrácejte čas a vyberte tu odpověď, která se vám zdá logicky nejvíce správná. Správnou odpověď označte obyčejnou tužkou. Došli jste až na konec testu a zbývá vám ještě nejaký čas? Výborně, nyní se vraťte k odpovědím, u kterých jste váhali. Pass Mark, tedy minimální počet bodů je 26 správných otázek z 40, resp. 65%.

Chcete získat dárek k narozeninám?