Nastartujte IT podle ITIL® 4: Create, Deliver & Support

Při pohledu na moderní město z perspektivy vidíte na první pohled naprosto odlišné části, které dohromady tvoří funkční celek. Tato perspektiva je klíčovou a nezbytnou součástí pro pochopení a fungování všech vyspělých služeb. Service Management dle ITIL 4 obsahuje 2 zásadní pilíře úspěchu: Perspektivu a Flexibilitu. 

Co je to ITIL 4 CDS

Create, Deliver and Support (CDS) Specialist

ITIL 4 Managing Professional se skládá ze 4 knih. Jedno z nich je právě ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support (CDS). Jde o praktický guide pro všechny, kteří se podílejí na vývoji s provozu IT služeb.

V tomto manuálu najdete doporučení pro řízení IT. Jak začít od prvního nápadu, až po realizaci. Od prvotní poptávky na trhu, až po návrh a testování finálního produktu. Vše navíc dle trendu 21. století a to je holistický přístup. Tento směr zdůrazňuje, že jednotlivé části systému nelze měřit a řídit bez dostatečného pochopení systému jako celku.

Perspektiva vám pomáhá pochopit funkční IT jako celek. Jak se každá služba podílí na celkovém úspěchu, co dělá a jakou vyžaduje podporu. Uřídit tyto služby vyžaduje širokou škálu dovedností, procesů, nástrojů a technologií.

Flexibilita je schopnost využít co nejefektivněji portfolio nástrojů v komplexních systémech. Zde neexistuje jeden univerzální přístup, ani izolovaný pohled. Flexibilita vyžaduje agilní přístup a učení se ze získaných zkušeností.

Komu je ITIL 4 CDS určen

CDS best practice pokrývá celý životní cyklus produktů a služeb, které využívají IT technologie. Tyto praktické návody jsou určeny všem, kteří se starají o Development, nebo Operations. Kniha vám ukáže doporučení pro vytváření Value Streamů, postupů a procesů v celém životním cyklu služeb. Obsah těchto doporučení je vhodný jak pro vývojáře, tak testery, manažery, byznys analytiky a další profesionály ve světě digitálních služeb. 

Co je to CDS - Create, Delivery & Support?

Obsah kurzu navazuje na ITIL4 Foundation, zejména na value streamy. Je zde také několik nových disciplín, jako např.: procurement, ITSM toolkity a další. Celkově se opírá o 4 dimenze ITIL® 4, které jsou rozdělené do těchto kategorií.

  • Partners and suppliers
  • Organizations and people
  • Information and technology
  • Value Streams and processes

Ať už stavíte novou službu, nebo inovujete stávající IT, je vždy nutné brát v potaz všechny tyto 4 dimenze. Implementace technologií, nebo procesů bez ohledu např. na „organisations and people“ by jinak byla neefektivní, nebo spíš neúčinná. Partneři a dodavatelé musí být zapojeni do definování a schvalování nových postupů, i oni jsou součástí value streamu. Skutečnou hodnotu získáte pouze tak, pokud zapojíte do procesu všechny tyto dimenze a budete je schopni řídit z celkové perspektivy s patřičnou dávkou flexibility. 

ORGANIZATIONS AND PEOPLE

Vám ukáže různé druhy organizačních strukturu a toho, kdy kterou nejlépe využít. Navíc jsou zde obsaženy i postupy a pokyny pro efektivní spolupráci, orientování se na zákaznické požadavky, řízení týmů, komunikační dovednosti a kompetence. ITIL®4 se tak dle mého názoru mnohem více orientuje na personální aspekty a firemní kulturu.

INFORMATION AND TECHNOLOGY

V této dimenzi najdete tipy pro celou řadu technologií pro poskytování digitálních služeb. Pro manažery je klíčové, aby měli co nejlepší úroveň znalostí a rozuměli tomu, co je možné na trhu získat a využívat ve svůj vlastní potenciál v oblastech, jako je např. zlepšování služeb, efektivita, řízení lidí, úspora nákladů, posílení konkurenceschopnosti atd..

VALUE STREAMS AND PROCESSES

CDS se zaměřuje na kritickou důležitost adaptibility a různých způsobů agilní spolupráce. Najdete zde best practices pro value streamy a aktivity, jako jsou incidenty, nebo nové služby. Hnacím motorem jsou zkušenosti zákazníků a byznysová hodnota. Naučíte se stavět vlastní hodnotové toky, mapovat procesy, postupy  a využívat získaná data pro koordinaci práce.

PARTNERS AND SUPPLIERS

Často opomíjená a izolovaná dimenze jsou partneři a dodavatelů. ITIL®4 na ně nahlíží, jako na klíčové prvky celého systému. Spolupráce s nimi v hodnotových tocích value streamu je životně důležitá pro fungování a využití externistů jako jednoho všeho týmu a ne pouze zdroje dodávek.  Tato část se věnuje i doporučením pro nastavení formátů spolupráce, specifikaci nákupu a řízení smluvních podmínek.

Více informací o kurzu

Chcete získat dárek k narozeninám?