Ohlédnutí za Compliance konferencí 2024

V Praze se konala již tradiční Compliance konference pořádaná Českou Compliance Asociací. Konference nabídla dynamické panely a aktuální témata jako mezinárodní sankce, due diligence, umělou inteligenci, whistleblowing či soutěžní compliance.

Compliance konference 2024, kterou opět pořádala Česká Compliance Asociace (ČCA), se konala v nádherném prostředí Galerie Louvre v Praze. 

Letošní konference nesla podtitul "Compliance Odysea", zaměřila se na klíčové aspekty compliance a přinesla účastníkům hluboký vhled do nejnovějších trendů, výzev a příležitostí v různých aspektech a součástech compliance systému. Konference se uskutečnila díky dobrovolnému nadšení a úsilí několika nadšenců – členů správní rady ČCA.

Na konferenci vystoupila řada  profesionálů ze soukromého sektoru, zástupci regulátorů, ale také zahraniční přednášející. Mezi hosty byli i návštěvníci ze zahraničí, kteří neváhali přijet do Prahy, aby si vyslechli témata, která hýbou světem compliance.

Finanční kriminalita jednou z největších hrozeb

První keynote přednášku vedl David Skade, poradce a kouč pro řízení rizik finanční kriminality. Zdůraznil význam efektivního řízení rizik a prevence finančních zločinů s důrazem na boj proti praní špinavých peněz (AML) a potřebu důkladné due diligence při identifikaci potenciálních rizik. Skadeho prezentace byla plná praktických příkladů a konkrétních rad, jak zlepšit interní procesy a minimalizovat riziko finanční kriminality.

Jak na složitou komunikaci s vedením

Následoval diskusní panel zaměřený na složitou komunikaci s vedením a efektivní compliance. Diskutovali zde odborníci Kateryna Voina, compliance officer CU Telekom Italia and South East Mediterranean and Eurasia, Simona Bosiger, senior group compliance manager společnosti Semperit, Tereza Scott, manager Risk Consulting a vedoucí KPMG Institute, a Vojtěch Přerovský, Chief Compliance Officer Veolia CEE a Central Asia, kteří sdíleli své zkušenosti a strategie, jak efektivně komunikovat s vedením organizací a jak implementovat robustní compliance programy.

Mezinárodní sankce

Jedním z hlavních bodů programu byl panel o mezinárodních sankcích a rizicích jejich obcházení vedený Stevanem Villalobosem z EY. Panelu se zúčastnily Soňa Černá z Finančního analytického úřadu, Pavel Řehák z UniCredit Bank a Marie Talašová z Wolf Theiss. Panelisté se zaměřili na aktuální výzvy, které přináší sankce v kontextu války na Ukrajině, a rizika spojená s obcházením těchto sankcí prostřednictvím třetích zemí. Diskuse zdůraznila potřebu komplexních a důsledných KYC a KYT postupů pro efektivní detekci a prevenci obcházení sankcí. Prezentované grafy ukázaly dramatický nárůst vývozu do zemí Střední Asie, což zvýraznilo, jak důležité je pečlivě sledovat obchodní aktivity a vlastnické struktury firem.

Interní vyšetřování

Další část programu se věnovala internímu vyšetřování nekalého jednání ve firmách. V rámci case study se odborníci Jaroslava Kračúnová z Deloitte Legal, Štěpán Ventruba z Deloitte a Rohia Hakimová z CTP podělili o praktické zkušenosti s interními vyšetřováními. Zdůraznili, jak správně sestavit vyšetřovací tým, jaké kroky podniknout pro efektivní šetření a jak zajistit ochranu soukromí a práv zaměstnanců během vyšetřování. Tento segment poskytl účastníkům konkrétní nástroje a postupy, které mohou okamžitě implementovat ve svých organizacích.

Whistleblowing rok poté

Panel "Whistleblowing rok poté" se zaměřil na zkušenosti s implementací zákona o ochraně oznamovatelů po roce jeho účinnosti. Diskutovali zde zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR, konkrétně JUDr. Jiří Kapras, advokáti Jaroslava Kračúnová z Deloitte Legal a Pavel Koukal z Rödl & Partner. Diskuse ukázala, jak se v praxi osvědčily nové povinnosti, jako je zřízení interního oznamovacího kanálu a jmenování příslušné osoby, whistleblowing officera. Panelisté také zdůraznili význam transparentnosti a informování oznamovatelů o stavu jejich podnětů, čímž se zvyšuje důvěra v celý systém whistleblowingu.

Odpolední workshopy

Odpolední program nabídl několik paralelních workshopů zaměřených na specifické oblasti compliance:

Umělá inteligence a compliance

Eva Kubálková a Martin Čapek z KPMG vysvětlili rizika a příležitosti spojené s novým AI Actem. Zdůraznili potřebu robustní správy AI systémů a kontinuálního monitorování a řízení rizik. Prezentace ukázala, že umělá inteligence může přinést jak technologické výzvy, tak operační efektivitu a konkurenční výhody, pokud je správně implementována a řízena.

Soutěžní compliance

Další workshop se věnoval soutěžní compliance. Markéta Deimelová z Taylor Wessing a Kamil Nejezchleb z ÚOHS diskutovali o praktických případech a metodikách ÚOHS. Zaměřili se především na významné aspekty, jako jsou dawn raids (neohlášení kontroly) a interní šetření protisoutěžního jednání. Diskuse poskytla účastníkům praktické rady, jak se připravit na neohlášené inspekce a jak efektivně řídit rizika spojená s hospodářskou soutěží.

Metodika TOPO

Jedním z vrcholů odpoledního programu byl workshop o metodice Nejvyššího státního zastupitelství k možnosti vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO), který vedla Jitka Logesová z Wolf Theiss. Tento workshop poskytl účastníkům praktické nástroje pro implementaci efektivního Compliance Management Systemu (CMS) a ukázal, jak může CMS sloužit jako obrana v trestních řízeních. Účastníci také diskutovali o mezinárodních přístupech k trestní odpovědnosti právnických osob a praktických zkušenostech z různých jurisdikcí. Účastníci získali cenné poznatky o tom, jak správně nastavit a udržovat CMS, aby efektivně předcházelo právním rizikům a zároveň sloužilo jako ochrana proti potenciálním trestním postihům.

Udržitelné due diligence

Dalším z klíčových odpoledních workshopů bylo i téma udržitelného due diligence. Jakub Vojtíšek z EY Česká republika spolu s Rudolfem Bickem ze Schoenherr Attorneys at Law seznámili účastníky s novou CS3D směrnicí, která představuje velkou výzvu pro tradiční způsoby prověřování obchodních partnerů. Vojtíšek a Bicek zdůraznili potřebu inovativních přístupů k datovým zdrojům a postupům, které pomohou tyto výzvy překonat. Maurice Schneider z EY Germany se přes videokonferenci podělil o praktické zkušenosti s implementací obdobné regulace v Německu. Účastníci získali konkrétní rady a nástroje pro efektivní prověřování dodavatelských řetězců a třetích stran v souladu s budoucími regulacemi.

Compliance Odysea pokračuje!

Compliance konference 2024 nabídla účastníkům nejen sdílení odborných znalostí, ale také příležitost k networkingu a výměně zkušeností s kolegy z oboru. Akce byla skvělou příležitostí k diskusi o nejnovějších trendech a výzvách v oblasti compliance a poskytnutí praktických rad a strategií pro zlepšení compliance programů ve firmách. Odezva od účastníků byla skvělá a potvrdila, že konference splnila jejich očekávání.

Celkově vzato, konference "Compliance Odysea" byla vysoce úspěšná a poskytla cenné poznatky a inspiraci pro všechny, kdo se věnují oblasti compliance. Těšíme se na další ročník a nové podněty, které přinese!

Článek je publikován také na gdpr.cz

Chcete získat dárek k narozeninám?