Podnikání na internetu a právo: Co musí podnikatel zveřejnit na webu?

Jako advokátka se specializuji na online podnikání, včetně poskytování digitálního obsahu. Například tvorba online kurzů, prodej e-booků a dalšího obsahu ke stažení. V praxi se setkávám s celou řadou nejasností a často opakovaných chyb.

Povinné údaje na webu

Poměrně jednoduchá oblast, zdá se. Nevěřili byste ale, kolik chyb a zmatků lze při uvádění, nebo spíše vynechání, povinných údajů na webových stránkách udělat. 

Občanský zákoník ve svém ustanovení § 435 uvádí poměrně jednoznačně, jaké údaje je podnikatel povinen uvádět na obchodních listinách a také v rámci „informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu“. To je tedy poněkud kostrbaté označení zákonodárce pro (mimo jiné) webové stránky neboli weby.

Celé znění uvedené právní úpravy je poměrně krátké a jasné:

§ 435 občanského zákoníku: 

1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

2) Na listině podle odstavce 1 lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem.

Jak to tedy správně uvést na své webové stránky?

Podnikáte jako fyzická osoba (na své jméno a své IČO)

Co by tedy nemělo chybět mezi údaji na webových stránkách?

  • Jméno a příjmení, pod kterým jste registrováni a vedeni jako podnikatelé u živnostenského úřadu, či dle jiného povolení, na základě kterého podnikáte. V „kontaktech“ nebo v jiné příslušné sekci webu je ale nezbytné uvést tento údaj přesně.
  • Místo podnikání, které máte jako místo podnikání uvedeno u živnostenského úřadu. Ovšem vaše místo podnikání, a tedy i bydliště, je dohledatelné rovněž prostřednictvím veřejných registrů (např. registr živnostenského podnikání). 
  • IČO, tam asi není co dodat.
  • Dále je stanovena rovněž povinnost uvádět údaj o zápisu do veřejného registru, v případě podnikajících fyzických osob půjde nejčastěji o zápis do živnostenského rejstříku. V tomto případě postačuje stručná informace „podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku“. Právní předpisy nevyžadují detailní informaci o živnostenském úřadu a spisovém číslu či značce.

Podnikáte jako právnická osoba (máte obchodní společnost)

Na webových stránkách by tak nemělo chybět:

  • Název Vaší společnosti. Uvedete přesně tak, jak je uveden v aktuálním zápise do obchodního rejstříku, a to včetně právní formy (tedy přídomku a.s. pro akciovou společnost, s.r.o. pro společnost s ručením omezeným atd.).
  • Sídlo Vaší společnosti. Zase přesně tak, jak je uvedeno v aktuálním zápise do obchodního rejstříku.
  • IČO. Správné a úplné.
  • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku. To si pojďme trochu rozvést. Údaj o zápisu se zveřejňuje v rozsahu, který rejstříkový soud společnost vede, a k tomu se dále uvádí spisová značka (dříve se to označovalo jako oddíl a vložka). Tedy zápis, který právní předpis vyžaduje a je správný, zní: „Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 123456“. Pokud to řešíte pro jiný subjekt než obchodní společnost (třeba nadaci nebo spolek), uvede se údaj o zápisu z příslušného veřejného rejstříku.

Informace udržujte aktualizované. Jinak hrozí pokuta!

Tak, a to je jen část na webu. Údaje v obdobném rozsahu jste povinné uvádět na svých dalších obchodních listinách, tedy i smlouvách, objednávkách a podobně.

Asi nemusím dodávat, že uvedené údaje je třeba udržovat aktualizované. Pokud dojde ke změně jména, třeba z důvodu sňatku, úřady jsou již propojené s evidencí obyvatel a vaše údaje v registrech mění automaticky. Na webu a v obchodních listinách však musíte změny samozřejmě provést vy sami.

V praxi bývá tato na první pohled jednoduchá často opomíjená, ale není dobré na to nemyslet. Nesplnění povinnosti zveřejnit informace o podnikateli je přestupkem. Podle § 9 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, může být trestáno uložením pokuty až do výše 100.000,- Kč.

Pokud podnikáte a máte pro své podnikání web, budu ráda, když po dočtení tohoto článku půjdete do sekce „kontakty“ či podobné části svého webu. A údaje podle uvedeného návodu zkontrolujete a případně upravíte.

článek byl převzat z gdpr.cz

Chcete získat dárek k narozeninám?