Před mikrofonem: Otevíráme ženám svět IT

Věra Janičinová, Head of Partnerships & Fundraising v neziskové organizaci Czechitas, o tom, jak se daří dostávat více žen do IT. A proč je to důležité.

Nezisková organizace Czechitas si klade za cíl otevírat ženám svět IT, zejména profesně. Proč je žen v IT stále méně než mužů? Jaké největší překážky brání jejich většímu zapojení?

Věra Janičinová (Czechitas): Je to především nedostatek sebevědomí a předsudky, že v IT ženy nejsou vítány. Přitom opak je pravdou. Scházím se denně s řediteli a šéfy IT oddělení a ti mi říkají, jak moc jim ženy v týmech chybí. Více různorodé týmy přinášejí pro organizaci prokazatelně lepší výsledky. To potvrdila řada průzkumů a studií. Ředitelé, vedoucí a manažeři si to plně uvědomují. Proto se v Czechitas snažíme bořit mýty a otevírat ženám dveře do IT.

Vaše školení a další aktivity ročně využijí desítky tisíc lidí napříč Českou republikou. Jaké jsou typické účastnice? Mají zájem spíše o prohloubení svých znalostí, nebo o celkovou „rekvalifikaci“ do IT v širším slova smyslu?

Věra Janičinová (Czechitas): Naším prioritním zájme je ženám ukázat, že je pro ně místo v oboru s vyšší mzdou i vyšší přidanou hodnotou. Proto jsme připravili kariérní cesty, které je provedou až k vysněné práci. Intenzivně pracujeme na tom, abychom ženám pomohli najít si právě to, co je v IT bude nejvíce bavit. Technologie jsou obor velice pestrý a už zdaleka neplatí, že je to jenom o programování. Ženy mohou být také bezpečnostní analytičky, projektové manažerky, grafické designérky, datové analytičky nebo pracovat v týmech IT podpory. Chceme ženy nadchnout, ukázat jim cestu a pomoci s uplatněním.

Jak myšlenka motivace žen k aktivnímu zapojení do IT vznikla? Co bylo tím prvním impulsem pro vznik Czechitas?

Věra Janičinová (Czechitas): Myšlenku přivést do IT více žen měla naše zakladatelka Dita Formánková během svého studia na technické vysoké škole, kde byla téměř jedinou ženou. Viděla ohromný potenciál a přínos jak pro ženy samotné, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele a celkově pro celou naši společnost. Zatímco na začátku jsme firmám vysvětlovali, proč mají být ženy v IT, dnes s nimi řešíme, jak dostat více žen do IT.

Větší zapojení žen do IT propagujete i u řady firem, partnerských zaměstnavatelů. Podle čeho si je vybíráte, nebo se vám hlásí sami?

Věra Janičinová (Czechitas): Partnerské firmy jsou v našem fungování velmi důležitým článkem. Díky jejich finanční podpoře můžeme ženy inspirovat a následně vzdělávat za symbolické kurzovné, aby finance nebyly bariérou pro vstup do IT. Partnerské firmy díky tomu získávají motivované a nadšené talenty do svých týmů, zvýší si tak diverzitu a podpoří své dobré jméno. Některé firmy se nám díky naší deseti leté historii hlásí samy, další oslovujeme naopak my. V našem hledáčku jsou inovativní společnosti, které pociťují nedostatek IT odborníků na pracovním trhu a chtějí s tím něco udělat. Nebo chtějí pomoct v rámci společenské odpovědnosti.

Jak funguje institut mentorů a lektorů, máte dost zájemců o zapojení se i z této strany? A odkud se nejčastěji rekrutují, spíše z IT firem, velkých společností se silným IT oddělením, z akademického sektoru?

Věra Janičinová (Czechitas): Fungování Czechitas stojí na velké komunitě odborníků a odbornic, kteří ve svém volném čase, popř. v rámci svých dobrovolnických dní poskytnutých zaměstnavateli, vyučují ženy v našich kurzech. Dělá jim radost předávat své zkušenosti a dovednosti svým budoucím kolegyním. Nejčastěji jde o lidi z firem, které mají svá IT oddělení a ovládají témata, kterým se věnujeme.

O jaké oblasti v IT je mezi vašimi klientkami největší zájem? Je to IT vývoj, provoz, datová analytika, kyberbezpečnost, nebo některé konkrétní programovací jazyky či nástroje?

Věra Janičinová (Czechitas): Do loňského roku jsme viděli největší zájem o témata testování software nebo datovou analýzu, kde stále zaznamenáváme největší míru uplatnitelnosti po ukončení Digitálních akademií. Nově jsme loni spustili kurzy a Digitální akademii zaměřenou na kybernetickou bezpečnost, která je mírně pokročilejší, a zájem je taky hodně velký.

Od letošního roku zažívá obrovský boom vzdělávání v oblast umělé inteligence (AI). Vyučujeme ji v několika kurzech podle zaměření, jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance firem. Novinkou letošního roku bude kurz pro budoucí manažerky AI transformace, což je jedno z povolání budoucnosti. Osobně se na něj moc těším.

Kybernetická bezpečnost a digitální odolnost je stále větším tématem, zčásti i kvůli nové regulaci typu NIS2 a DORA. Projevuje se to ve vašich aktivitách?

Věra Janičinová (Czechitas): Ano, připravujeme další dlouhodobé kurzy již pro letošní podzim. Počítáme také s další Digitální akademií zaměřenou na Kyberbezpečnost, vylepšenou podle poznatků z prvního pilotního běhu. Jsme vděčni za tým odborníků, kteří nám s tématem pomáhají, i za nedávno získanou významnou finanční podporu pro tuto oblast od Nadace Kyndryl.

Dalším trendem je zmíněná umělá inteligence, která už nachází využití i při přípravě a kontrole kódu, v automatickém testování i právě v kybernetické bezpečnosti. Kde vidíte její budoucnost a možnosti využití v IT?

Věra Janičinová (Czechitas): Umělá inteligence představuje velkou příležitost. Je jisté, že některé pracovní role budou významně ovlivněny nebo zaniknou, více ohroženou skupinou mohou být v těchto případech právě ženy. Proto už teď v Czechitas vytváříme kurzy, které naopak mohou ženy významně posunout a dát jim potřebné dovednosti a tím i velkou výhodu pro budoucí uplatnění. Mám na mysli např. již zmíněnou kariérní cestu Manažerky AI transformace. 

Obecně vnímám AI, při správném a efektivním uchopení, jako významného pomocníka pro nás smrtelníky v téměř všech odvětvích.

Jakým směrem chcete Czechitas dále rozvíjet? Chcete prohlubovat svoje současné aktivity, nebo se zaměřit i na další témata?

Věra Janičinová (Czechitas): Pokud se zaměříme čistě na vzdělávací aktivity, máme zde řadu novinek, které jsem již zmínila. Daleko největší inovace bude zavedení blended learning kurzů. Tedy kurzů, které budou kombinovat e-learning, online a offlline vzdělávání. V asynchronní výuce vidíme velký potenciál a chceme být první organizací v Česku, která bude blended learning integrovat do systému vzdělávání.

Stále se díváme dopředu a snažíme se držet krok s dobou. Právě proto se nyní scházíme v rámci našich kulatých stolů se špičkovými odborníky na vzdělávání, pracovní trh a ekonomiku, abychom stanovili naší vizi na dalších 5 let. Tu bychom chtěli načrtnout a veřejně představit v druhé polovině letošního roku.

Rozhovor naleznete také na doméně gdpr.cz.

Nezisková organizace Czechitas otevírá ženám svět IT. Inspiruje, vzdělává a pomáhá k lepší kariéře. Od roku 2014 zrealizovala přes 1.850 vzdělávacích kurzů, od jednodenních workshopů a vícedenních kurzů, až po několikaměsíční digitální akademie směřující k výcviku nových talentů pro práci v IT. Kurzy zaměřenými zejména na datovou analýzu, programování, testování nebo webový vývoj prošlo přes 76.000 účastnic bez ohledu na věk, předchozí vzdělání nebo pracovní zkušenost. Od roku 2017 se podařilo na pracovním trhu uplatit přes 1.400 žen. Czechitas pořádají workshopy různých úrovní pokročilosti, digitální akademie, večerní kurzy nebo poskytují kariérové poradenství. Od roku 2020 Czechitas vytvořili také efektivní systém distančního online vzdělávání, do kterého se mohou zapojit ženy bez ohledu na místo, kde žijí. To vše poskytují Czechitas za symbolické vstupné nebo zdarma díky finanční podpoře partnerů. Individuální dárci mohou podpořit aktivity Czechitas přes platformu Darujme.cz.

Věra Janičinová má více než 20 let zkušeností s business developmentem na vedoucích pozicích. Získanou odbornost nyní věnuje vedení týmu specialistů zaměřených na navazování a budování vztahů s partnerskými společnostmi a dalšími subjekty podporujícími projekty organizace Czechitas. Poslední 3 roky vedla tým věnující se kariérnímu rozvoji a uplatňování nových talentů na trhu práce. Své nadšení pro oblast diverzity a inkluze uplatňuje také na tématických přednáškách a workshopech.

Chcete získat dárek k narozeninám?