Proč potřebujeme TOGAF®?

The Open Group Architecture Framework TOGAF funguje jako vnitropodnikový lékař. Od diagnózy až po léčbu vnitropodnikových nemocí.

Enterprise Architecture Framework pomáhá manažerům transformovat strategický záměr organizace do konkrétní podoby IT procesů, infrastruktury, technologií, smluvních vztahů a dalších podpůrných aktivit, které zajistí lepší výkonnost organizace.

TOGAF®, nebo jaký framework a kdy použít?

Přestože TOGAF není jediná metodika pro Enterprise Architekty, je ze všech nejpopulárnější a ve svém oboru patří za globální standard. Archimate je pak modelovací jazyk, který se používá právě pro návrh EA s pomocí TOGAF. Nejrychlejší cesta, jak zvládnout TOGAF i Archimate je následující portfolio kurzů:

TOGAF Intro | TOGAF Foundation (Level 1) | TOGAF Certified (Level 2) | TOGAF Combo (L1+L2) | Archimate

Enterprise Architekturu najdete ve všech organizacích, bez ohledu na jejich velikost. Otázkou je, zda organizace umí využít potenciál, který EA nabízí. 

Většina organizací o své strategii minimálně přemýšlela. Ty pokročilejší se již pokusili nastavit principy fungování, zasadit je do pravidel a podpůrných procesů, následně i software aplikací.

Protože se tyto aktivity v organizaci realizují většinou neformálně, nebo s minimální koncepcí, je těžké odpovědět na otázku o úplnosti následující analýzy:

  • Nastavili jsme workflow správně?
  • Nastavovali jsme vůbec správné aktivity?
  • Jak nejlépe nastavit Enterprise Architekturu?
  • Jak nám vlastně pomůže EA? A bude srozumitelná všem zainteresovaným?

Co vlastně můžete od TOGAF® očekávat?

Jde o komplexní framework, který vám pomůže pokrýt veškeré podnikové aktivity v celém životním cyklu tak, aby nic klíčového nebylo v organizační infrastruktuře vynecháno. Analýza architektury pomocí TOGAF vám dá jasnou odpověď, zda jste správně nastavili a vyřešili všechny požadavky EA.

Chris Forde, Vice President, Enterprise Architecture a member of The Open Group přirovnává Enterprise Architekty k lékařům, kteří umí kvalifikovaně provést diagnózu organizace.

“Enterprise Architekt je defacto v roli vnitropodnikového doktora, který pomáhá organizaci vyléčit od všech nemocí a zároveň posiluje imunitu.” Komentuje Forde. Enterprise Architekt stejně jako doktor identifikuje nejdůležitější symptomy (příznaky nemocí) a zaměří se na ně. Po úspěšné léčbě dostávají prioritu další problémy.

Enterprise Architektura je často definována jako puzzle organizace. A stejným způsobem se přistupuje k budování EA: Nejprve je nutné sestavit rohové díly, poté hranice a zbývající díly vyplní střed / obsah.

Začněte projekty, které přinášejí skutečnou hodnotu pro organizaci, ale zároveň budují pevné základy podnikové architektury; takové projekty generují znatelnou přidanou hodnotu v krátkodobém horizontu a zároveň pomáhají rozšiřovat principy Enterprise Architecture.

Chcete získat dárek k narozeninám?