Snížení kvalifikace pro PRINCE2 Agile!

Axelos, vlastník metodiky snížil kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu PRINCE2 Agile z PRINCE2 Practitioner na PRINCE2 Foundation!


Jde o logický krok, neboť PRINCE2 Agile představuje nejinovativnější standard projektového řízení. SCRUM, Kanban a další agilní přístupy jsou již 10 let bez inovace a nevyhovují aktuálním potřebám při řízení projektů. Neznamená to, že jsou špatné - PRINCE2 Agile z nich čerpá a kombinuje to nejlepší ze své metodiky a ostatních agilních přístupů.

Tato novinka se však bude prozatím testovat v regionu DACH (německy mluvící). Pilotní program je zaměřen na trhy v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Pokud se koncept osvědčí (na základě zpětné vazby je to velice pravděpodobné), tak se tento model standardizuje i na ostatní trhy, včetně největšího, který tvoří anglicky mluvící země a pochopitelně bude dostupný i v ČR.

Staré schema

Nové schema

Chcete získat dárek k narozeninám?