Nové formuláře OHA u TAYLLORCOX

Úřady mají povinnost využít aktuálně platné formuláře dle metodického pokynu. Jednotlivé formuláře se použijí v závislosti na situaci. Pokud si nejste jisti, který formulář a jak vyplnit a celkově splňovat požadavky Enterprise Architektury, využijte eGovernment OHA workshop.

V případě nesplnění souladu s architektonickými principy eGovernmentu, kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu či s kontextem architektury úřadu je nutné požádat o výjimku na zvláštním formuláři.

TOGAF a ArchiMate v praxi plnění požadavků Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra. Agenda odboru Hlavního architekta eGovernmentu:

Odbor hlavního architekta (OHA) na Ministerstvu vnitra předpokládá, že všechny klíčové organizace veřejné správy budou mít vytvořenou a udržovanou architekturu úřadu.

Co ukládá povinnost řídit se architektonickými dokumenty OHA, jako jsou vzory, cíle, principy a metodiky, při budování architektury ve státní správě?

Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veřejná kritéria, ve shodě s přijatou mezinárodní metodikou TOGAF stanovil a v metodickém pokynu k formuláři publikoval tzv. architektonické principy a architektonické vzory řešení.

Architektonické principy a vzory jsou sestaveny tak, aby podle nich vytvořené architektury úřadů naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů.

Proč eGovernment Workshop a ToolKit?

Na workshopu si vysvětlíme, jak vyplnit oficiální Formuláře Odboru Hlavního Architekta, jak pracovat s předaným Toolkitem a zejména klademe důraz na vysvětlení tvorby modelů architektury.


Nemyslíme si, že vše zvládnete bez úvodních znalostí, proto před absolvováním Workshopu je zapotřebí si představit architektonický framework TOGAF a modelovací jazyk ArchiMate, který budete potřebovat pro tvorbu modelů. Proto nabízíme unikátní 2. denní workshop:

  • Den Seznámení s metodikou TOGAF a ArchiMate
  • Den Workshop práce s eGovernment OHA Toolkitem

1krok

Nevymýšlejte vymyšlené.

Garantujeme profesionální kvalitu.

Vytvořili a otestovali jsme pro Vás ty nejdůležitější materiály, které prakticky využijete při popisu architektury informačního systému ISVS na úřadě.


Problematika eGovernmentu je rozsáhlá, vybrali jsme pro celkové pochopení klíčové oblasti a dokumenty do Toolkitu, který potřebujete mít a chápat význam jednotlivých jeho částí a způsob použití jednotlivých dokumentů v celkovém kontextu eGovernmentu.

Celá dokumentační základna dodržuje Architektonické principy a vzory, aby podle nich architektury úřadů naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů.

Struktura TOOLKITU materiálů eGOV

• Komplexní sada "ready to use šablon", vychází z oficiálních materiálů OHA
• Srozumitelně předvyplněné a samozřejmě plně přizpůsobitelné všem úřadům
• Ušetříte nejenom čas, ale dosáhnete výrazné finanční úspory za externí konzultace

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu. Budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

eGovernment workshop + TOOLKIT navazuje na dobře zpracované dokumenty a metodické postupy OHA, vysvětluje souvislosti a poskytuje nezbytné informace a zvyšuje kompetence pro zvládnutí popisu architektury úřadu. Jsme s OHA ztotožněni, že myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější, což je jistě naším společným zájmem.

A jak by měla vypadat ideální čtveřice, která by z úřadu na workshop měla dorazit?
  • Manažer ICT
  • Architekt kybernetické bezpečnosti
  • Osoba odpovědná za rozvoj ISVS dle informační koncepce
  • Klíčová osoba za agendu ISVS, která zná procesy, které ISVS řešíBudeme se těšit na spolupráci.

Přejít na Workshop a Toolkit >

Chcete získat dárek k narozeninám?