Od 03/2021 jsou platné formuláře OHA verze 7. Staré končí 05/2021

Od března 2021 jsou platné formuláře verze 7, formuláře verze 6.0.4 jsou platné pouze do konce května 2021. Úřady mají povinnost využít aktuálně platné formuláře, které jsou nyní ve verzi 7 dle metodického pokynu. Jednotlivé formuláře se použijí v závislosti na situaci. Pokud si nejste jisti, který formulář a jak vyplnit a celkově splňovat požadavky Enterprise Architektury, využijte eGovernment OHA workshop.

V případě nesplnění souladu s architektonickými principy eGovernmentu, kontextem architektury eGovernmentu, architektonickými vzory řešení sdílených služeb eGovernmentu či s kontextem architektury úřadu je nutné požádat o výjimku na zvláštním formuláři.

TOGAF a ArchiMate v praxi plnění požadavků Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra. Agenda odboru Hlavního architekta eGovernmentu:

Odbor hlavního architekta (OHA) na Ministerstvu vnitra předpokládá, že všechny klíčové organizace veřejné správy budou mít vytvořenou a udržovanou architekturu úřadu.

Co ukládá povinnost řídit se architektonickými dokumenty OHA, jako jsou vzory, cíle, principy a metodiky, při budování architektury ve státní správě?

Posuzování ze strany OHA je prováděno na základě usnesení vlády 889 z 2. listopadu 2015 a na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Je posuzována především shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. 

Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veřejná kritéria, ve shodě s přijatou mezinárodní metodikou TOGAF stanovil a v metodickém pokynu k formuláři publikoval tzv. architektonické principy a architektonické vzory řešení.

Architektonické principy a vzory jsou sestaveny tak, aby podle nich vytvořené architektury úřadů naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů.

Proč eGovernment Workshop a ToolKit?

Na workshopu si vysvětlíme, jak vyplnit oficiální Formuláře Odboru Hlavního Architekta, jak pracovat s předaným Toolkitem a zejména klademe důraz na vysvětlení tvorby modelů architektury.


Nemyslíme si, že vše zvládnete bez úvodních znalostí, proto před absolvováním Workshopu je zapotřebí si představit architektonický framework TOGAF a modelovací jazyk ArchiMate, který budete potřebovat pro tvorbu modelů. Proto nabízíme unikátní 2. denní workshop:

  • Den Seznámení s metodikou TOGAF a ArchiMate
  • Den Workshop práce s eGovernment OHA Toolkitem

1krok

Nevymýšlejte vymyšlené.

Garantujeme profesionální kvalitu.

Vytvořili a otestovali jsme pro Vás ty nejdůležitější materiály, které prakticky využijete při popisu architektury informačního systému ISVS na úřadě.


Problematika eGovernmentu je rozsáhlá, vybrali jsme pro celkové pochopení klíčové oblasti a dokumenty do Toolkitu, který potřebujete mít a chápat význam jednotlivých jeho částí a způsob použití jednotlivých dokumentů v celkovém kontextu eGovernmentu.

Celá dokumentační základna dodržuje Architektonické principy a vzory, aby podle nich architektury úřadů naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů.

Struktura TOOLKITU materiálů eGOV

• Komplexní sada "ready to use šablon", vychází z oficiálních materiálů OHA
• Srozumitelně předvyplněné a samozřejmě plně přizpůsobitelné všem úřadům
• Ušetříte nejenom čas, ale dosáhnete výrazné finanční úspory za externí konzultace

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu. Budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

eGovernment workshop + TOOLKIT navazuje na dobře zpracované dokumenty a metodické postupy OHA, vysvětluje souvislosti a poskytuje nezbytné informace a zvyšuje kompetence pro zvládnutí popisu architektury úřadu. Jsme s OHA ztotožněni, že myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější, což je jistě naším společným zájmem.

A jak by měla vypadat ideální čtveřice, která by z úřadu na workshop měla dorazit?
  • Manažer ICT
  • Architekt kybernetické bezpečnosti
  • Osoba odpovědná za rozvoj ISVS dle informační koncepce
  • Klíčová osoba za agendu ISVS, která zná procesy, které ISVS řešíBudeme se těšit na spolupráci.

Přejít na Workshop a Toolkit >

Chcete získat dárek k narozeninám?