Takto vypadá budoucnost řízení projektů: PRINCE2 7th edition

Je tu update nejpopulárnější metodiky pro řízení projektů: PRINCE2 7th edition. Znamená to, že staré certifikáty již neplatí?

Hlavní rozdíly PRINCE2® 7 oproti 5. a 6. edici

Česká verze PRINCE2 (5. edice) bude k 30.6.2024 ukončena. Nahrazuje ji nové vydání PRINCE2 7, která je dostupná pouze v anglickém jazyce. Termín překladu PRINCE2 7 do českého jazyka prozatím PeopleCert nezveřejnil.

PRINCE2 patří za projektový standard a nejlepší metodiku na trhu. Co se stane, když vylepšujete téměř dokonalé?

Způsob řízení se mění a s ním i projektová metodika PRINCE2. Důvodů je mnoho: digitální revoluce, všudypřítomná umělá inteligence, dynamika trhu měnící staré postupy, nestabilita ve všech aspektech života, ale i tlak na celkovou agilitu.

To vše mění způsoby, jak zajistit úspěšné řízení projektů. PRINCE2® je první metodika, která na tyto změny reaguje. Seznamte se s novou verzí 7th edition, která doporučuje "best practice", resp. příklady osvědčené praxe: jak efektivně řídit projekty s ohledem na nové výzvy.

Začneme tím, co se v PRINCE2® 7th edition nezměnilo

Podstata toho, co je projekt zůstává. Jde stále o dočasnou činnost, která má svůj začátek i konec a potřebuje trvalé zdůvodnění. Pilířem metodiky je stále 7 Principů, 7 Procesů a 7 Praktik (dříve Témat), které vás provedou celým životním cyklem velkých i malých projektů.

Nicméně uvnitř magických 7 pilířů došlo k řadě změn, přidání či odstranění různých doporučení. V nové verzi vás potěší modernizované projektové scénáře, které jsou skvělým příkladem, jak PRINCE2® použít v praxi na jakémkoliv projektu.

Jak vypadá design Principů v nové verzi PRINCE2® 7

PRINCE2® 7th edition byla navržena s ohledem na několik obecných principů. Zůstává přizpůsobitelná a flexibilní, abyste ji mohli využít ve všech organizacích a odvětvích.

Manuál, resp. metodiku je snadné aplikovat a vhodně přizpůsobit projektovému prostředí a požadavkům jakéhokoliv projektu. Zároveň poskytuje srozumitelný návod "jak řídit velké i malé projekty". Zároveň přidává nový obsah způsobem, který více integruje do jednoho ekosystému.

Projekt můžete s PRINCE2® 7th edition dodávat hned několika způsoby. Může to být produktově orientovaný přístup, ale také iterativní (agilní), lineární, nebo kombinace předešlého, resp. hybridním přístupem. V tom vidíme za TAYLLORCOX obrovskou konkurenční výhodu (oproti IPMA, PMI a Scrum).

Nová verze neduplikuje pokyny, které jsou v jiných metodách, (např. řízení rizik (M_o_R). Místo toho se soustředí na tipy, které dávájí přidanou hodnotu všem zainteresovaným na projektu.

Stěžejní je i jednotný, univerzální jazyk.  Velké i malé týmy na projektech musí jednoduše komunikovat a být informováni proč se projekt realizuje a čeho se má dosáhnout.

7 pilířů metodiky PRINCE2: opravdu je co zlepšovat?

Základní koncepty nového vydání tvoří stále (na první pohled) stejnou strukturu pokynů. Ale ty hlavní změny a vylepšení v upgradované verzi PRINCE2® 7th edition naleznete uvnitř.

7 Témat

Sedm Témat z předchozího vydání je zachováno. Nicméně ve verzi 7th edition jsou přejmenovány na Praktiky a obsah se více zpřehlednil pro lepší ilustraci a využití na projektu.

7 Principů

PRINCE2 zůstává metodou zaměřenou na principy a předchozích sedm principů najdete i v této nové verzi. Liší se ale ve způsobu, jakým jsou popsány. Metodika je tak ještě více srozumitelnější. Kosmetické změny najdete i v názvech.

7 Procesů

Osvědčený procesní model zůstává a stejně jako dříve se skládá ze sedmi procesů, které podporují tři vrstvy řízení v projektu. Popis každého procesu a jeho odkaz na ostatní části metodiky byl ovšem výrazně vylepšen.  

Přílohy (Appendices)

Jsou zjednodušeny a jejich počet se zmenšil. Díky tomu neodvádějí pozornost od hlavních aspektů metodiky PRINCE2. I tak přibylo několik nových vylepšení, konkrétně:

 • Přidání sedmého výkonnostního cíle: udržitelnost
 • Tipy pro digitalizace, resp: digitální správu projektových dat.
 • Nová kapitola: jak zapojit zainteresované strany pro dosažení úspěchu v projektu.

Změny v dokumentaci a rolích:

Velkou změnou prošly projektové okumenty. Už na první pohled je viditelné zjednodušení (z původních 26 na 15). Ale jsou lépe vypracovány, přehlednější a tak ve skutečnosti je dokumentů více (pod jednou kapitolou najdete více dokumentů).

Příkladem je Poject Log dokumentace: obsahuje Issue Register, Quality Register, Risk Register, Product Register, Lessons Log a Daily Log. Podobnou konsolidaci najdete u Dokumentu Nastavení Projektu (PID), kde se počet „strategií“ zvětšil z původních 4 (Risk, Quality, Configuration a Communication) na celkových 9.

Změny nastaly také u rolí definovaných metodikou PRINCE2. Nově jsou popisy rolí uvedeny v příloze B (dříve kapitola C) a místo popisu 9 rolí, je nyní popsáno pouze 7 rolí. Role Project Boardu není popsána (ačkoliv stále existuje) a dříve nepovinná role Change Authority byla z nové verze zcela odstraněna.

Aktuální platné verze PRINCE2 a prerekvizity

V současné době jsou na trhu dostupné celkem 3 verze metodiky PRINCE2®. Zkoušky PRINCE2® 5. edice (v češtině) a 6. edice (angličtina) budou ukončeny k 31.7.2024. Školení těchto verzí o 1 měsíc dříve.

PRINCE2® 5. edice: jediná verze dostupná v českém jazyce, bude ukončena k 30.6.2024

PRINCE2® 6. edice: z 95 % stejná jako předchozí verze s několika kosmetickými úpravami, dostupná v anglickém jazycebude ukončena k 30.6.2024

PRINCE2® 7. edice:  nejnovější verze metodiky, v tuto chvíli dostupná pouze v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka je naplánován na konec roku 2024.

Kvalifikační předpoklady (prerekvizity) PRINCE2® 7th edition

Pozitivní na nových zkouškách je i fakt, že přestože obsahují nové pojmy a definice, jsou otázky celkově lépe formulované, než u předchozích verzí. Test je tedy srozumitelnější a otázky jsou jednoznačné (předchozí verze měli některé otázky zavádějící).

Certifikace PRINCE2® 7 Foundation: nevyžaduje žádné vstupní prerekvizity, předchozí certifikace, ani zkušenosti / praxi. Zkouška PRINCE2® 7 Foundation obsahuje 60 otázek a ke splnění zkoušky je třeba správně zodpovědět alespoň 36 otázek správně (60 %).

Certifikace PRINCE2® 7 Practitioner: vyžaduje jednu z následujících prerekvizit::

 • PRINCE2® 7 Foundation
 • PRINCE2® 6 edition (Foundation, či Practitioner)
 • PMQ; PPQ; PMP; CAPM; nebo IPMA Level A, B, C, D

Vzhledem k rozsahu změn mezi verzemi PRINCE2® 5th Edition a starší verze nebudou akceptovány jako kvalifikační předpoklady pro PRINCE2® 7 Practitioner. 

Historie a vývoj metodiky PRINCE2®

PROMT, PROMT II: první verze metodiky vznikla v 80 letech a byla klíčovou metodikou pro IT v Governmentu Velké Británie. Zlom nastal v roce 1989, kdy byla uvolněna širší veřejnosti a soukromému sektoru v roce 1989, pod označením PRINCE. Následující verze způsobila revoluci v projektovém řízení a metodika se postupně stala celosvětově nejrozšířenějším standardem projektových manažerů. 

 • PRINCE2® v roce 1996
 • Další verze PRINCE2: 2009 Update (od 2020 PRINCE2® 5th edice)
 • Další verze PRINCE2: 2017 Update (od roku 2020 PRINCE2® 6th edice)
 • Nejnovější verze PRINCE2® 7 (2023) nejprve v anglickém jazyce, do konce roku 2024 v češtině.

PRINCE2® v České republice

Naše mateřské ATO (Accredited Training Organisation) bylo jedním z prvních 3 oficiálních akreditovaných školících organizací na světě. Akreditace byla udělena Office of Government Commerce ve Velké Británii od jejího veličenstva Královny Alžběty v roce 1994. Od roku 2013 jsme generálním dodavatelem PRINCE2 školení, certifikací a konzultací ve státní správě a samosprávě. PRINCE2 metodiku školíme v soukromém sektoru napříč obory.

Důvody proč zvolit TAYLLORCOX

 • TOP reference
 • individuální přístup
 • nadprůměrné výsledky u certifikací
 • největší počet akreditovaných lektorů
 • 99% pozitivních referencí od kandidátů
 • naši klienti jsou firmy z Czech TOP 100 i veřejné správy
 • nejlepší hodnocení spokojenosti a úspěšnosti na trhu ★★★★
 • získali jsme ocenění Platinum Partner (pouze 8 spol. V Evropě, v ČR i SK jediní)

PRINCE2® 7 - termíny školení a certifikací

Chcete získat dárek k narozeninám?