Úřady spouští plošnou kontrolu GDPR Pověřenců

Cílem kontroly bude posouzení, zda mají GDPR Pověřenci odpovídající postavení v organizaci (tak, jak je vyžadováno čl. 37 až 39 Obecného nařízení/GDPR), a stejně jako to, zda disponují dostatečnými zdroji pro plnění svých úkolů. Co to v praxi znamená?

Přichází první dozorová akce, která se zaměří na dodržování ochrany osobních údajů a kontrolu GDPR Pověřenců. Cílem kontrol je přezkoumání, zda jsou GDPR Pověřenci schopni plnit své povinnosti a zda mají potřebná oprávnění.

Je to vůbec první a zároveň globálně koordinovaný audit zaměřený na od zavedení GDPR v roce 2018. Audit zastřešuje Coordinated Enforcement 2023 (CEF 23) a týká se všech zemích EU a zemí EHP. Na samotný audit bude dohlížet Evropský sbor pro chranu osobních údajů (EDPB) a vykonávat jej budou národní úřady pro ochranu osobních údajů

Co je předmětem auditu a kontrol?

Inspektoři se zaměří na to, jak GDPR pověřenci zvládají identifikaci, řádné posouzení a minimalizaci rizik. Dále bude předmětem kontrol:

  • Přezkoumání dokumentace a povinnosti pověřence
  • Procesy, jak GDPR pověřenec vykonává vnitřní kontrolu
  • Workflow, jak GDPR pověřenec řeší nároky subjektů údajů
  • Dále struktura, procesy a opatření, které Pověřenec vyvinul
  • Jak je zajišťováno dodržování povinností vyplývajících z GDPR
  • Zda jsou GDPR Pověřenci schopni poskytnout účinnou ochranu osobních údajů.

Chcete získat dárek k narozeninám?